Brosjyrer avløp

Brosjyrer til vann og avløp: 

Les eller last ned pdf-filer med leggeanvisning og andre veiledere. Her finner du også vår produktkatalog for betongprodukter til vann og avløp utarbeidet av Basal. 

PRODUKTKATALOG – VANN OG AVLØP


Les flere av våre brosjyrer her: 

Rør: 

 • Betongrør brosjyre (PDF). 
 • Basal fordrøyning, rensning og infiltrasjon (PDF). 
 • Basal pipelifter (PDF). 
 • Basal Qmax-V – selvrensende rør (PDF). 
 • Fleksiterskler i betongrør (PDF). 

Vannkummer

 • Basal Aquasafe Vannkummer (PDF). 
 • Prefabrikkerte Vannkummer (PDF). 
 • Basal Vannkum DN1200 – DN3000 (PDF). 
 • Basal Manifold pakning (PDF). 

Kummer: 

 • Basal Briljant kumløsning (PDF). 
 • Basal Dykker (PDF). 
 • Basal Optikum (PDF).
 • IFS kum (PDF). 

Utskillere: 

 • Fettutskiller (PDF).
 • Lamellutskiller (PDF). 
 • Slamavskiller (PDF). 
 • Olje- og bensinutskiller (PDF). 

Flere brosjyrer: 

 • Slisserenne (PDF). 
 • Slisserenne våtstøpt (PDF). 
 • Gategods (PDF). 
 • Basal Isohatt (PDF). 
 • Basal magasin (PDF). 

 

Våre produkter

Skroll til toppen