Toppmeny

Basal Lamellutskiller

Nobi / Vann og avløp / Utskillere og renseprodukter / Basal Lamellutskiller

Basal Lamellutskiller: 

NOBI tilbyr Basal Lamellutskiller i to forskjellige klasser (Klasse 1 og 2), iht NS-EN 858-1. Lamelleutskilleren renser oljeforurenset overvann. 

Produktkatalog FDV – Lamellutskiller Brosjyre Alarm og overvåkning Kontakt – Salg vann og avløp

Basal Lamellutskiller

Kontakt – Salg vann og avløpJeg ønsker et uforpliktende tilbud

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller om du ønsket et uforpliktende tilbud. 

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Om Basal Lamellutskiller: 

Basal lamellutskiller er utviklet for å rense overvann fra veger, parkeringsplasser og lignende, hvor kraftige regnskyll og varierende vannmengder og forurensning vil forekomme. Prinsippet bak utskilleren er at forurensninger med lavere densitet enn vann (som for eksempel olje) stiger til overflaten, og forurensninger med densitet høyere enn vann (sedimenterbare partikler) synker til bunnen av utskilleren.

figur for lamelleutskillere

Økt ekstremnedbør gjør lamellutskilleren til et gunstig alternativ. Den store hydrauliske kapasiteten gjør den godt rustet til å takle de økende nedbørsmengdene uten fare for oppstuvning eller utskylling av tilbakeholdte forurensninger. Utskillerens renseeffekt er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde. Lav belastning gir best renseeffekt. Det anbefales at avløpsvannet passerer et sandfang før det tilføres lamellutskilleren.

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Dimensjonering av Basal Lamellutskiller: 

Utskillerens renseeffekt er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde. Lavere belastning gir bedre renseeffekt. De fleste nedbørssituasjoner har betydelig lavere intensitet enn det dimensjonerende regnet. I tillegg vil hendelser som first flush medføre at forurensningene hovedsaklig tilføres oljeutskilleren ved vannføringer som er langt lavere enn den maksimale vannføringen. Som følge av dette vil det være hensiktsmessig å basere oljeutskillelsen på de mindre, ”normale” nedbørshendelsene. Lamellutskilleren vil fungere som et beredskapssystem dersom miljøfarlige væsker som følge av kollisjon, lekkasjer etc. skulle forekomme.

Basal lamellutskiller ovenfra

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

3 nivåer av effektivitet: 

Lamellutskillerens effektivitet deles inn i 3 nivåer (A/B/C) avhengig av tilført vannmengde (liter per sekund).

  • A: Ved belastning lavere enn A vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse l utskiller
    i henhold til NS-EN 858-1.
  • B: Ved belastning fra A til B vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse ll utskiller
    i henhold til NS-EN 858-1.
  • C: Største tillatte belastning som kan passere lamellutskilleren (hydraulisk kapasitet).

Se følgende tabell over standard størrelser og spesifikasjoner av BASAL Lamelleutskiller

tabell basal lamelleutskiller

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Virket dette som noe for ditt prosjekt? Benytt skjemaet for et uforpliktende pristilbud eller andre generelle spørsmål. Vi hjelper deg gjerne med smarte og kostnadseffektive løsninger. 

Kontakt NOBI:

NOBI logo

Geir Gammelsrød
Salgskonsulent VA
Tlf 56 15 16 02 – Mobil 976 85 468
E-post: geir.gammelsrod@nobi.no

BASAL

Kontakt lager Herdla

NOBI Askøy:
Tlf 56 15 16 00
Mjølkevikvarden 13, 5315 Herdla

E-post: post.askoy@nobi.no

Kontakt lager Blomsterdalen

NOBI Bergen:
Tlf 56 15 16 00
Lønningsflaten 25, 5258 Blomsterdalen

E-post: post.askoy@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS