Toppmeny

Grunnmursblokk/basisblokk

Grunnmursblokk/basisblokk fra NOBI er et fullverdig alternativ når du skal bygge grunnmur så vel som næringsbygg og bolighus eller eks. garasje.

Størrelse: 390x190x190mm

Grunnmursblokk produseres og leveres i moduler og har praktiske størrelser.

Den tilfredsstiller byggeforskrifter og er svært godt egnet til blant annet brann- og bærende skillevegger.

På grunn av blokkenes hullutforelse kan de benyttes som konstruksjonsblokk ved også å armeres og istøpes vertikalt.

Grunnmursblokk-systemet omfatter også en 12 cm blokk for ikke-bærende skillevegger og U-blokk for armering/istøping av toppkrone og armerte bjelker.

Miljøvennlig og vedlikeholdsfritt byggemateriale

Betongblokkene produseres av sement og utvalgte kontrollerte tilslagsmaterialer, som gir blokken både høy styrke og mange andre gode egenskaper. Grunnmursblokk produseres normalt i betonggrå farge, men kan også leveres farget.

BRUKSOMRÅDER

Basisblokk er en modultilpasset betongblokk i en praktisk størrelse. Blokken er ideell til grunnmur for såvel næringsbygg og bolighus, som mindre garasjebygg ol.
Basisblokk imøtekommer byggeforskrifter på flere felt, og er derfor også svært godt egnet til blant annet brann- og bærende skillevegger.
På grunn av blokkenes hullutførelse, kan de benyttes som konstruksjonsblokk ved også å armeres og istøpes vertikalt.
Basisblokkprogrammet omfatter også 12 cm blokk for ikke-bærende skillevegger, og U-blokk for armering/istøping av toppkrone og armerte bjelker.

FUNDAMENT /FORARBEIDE

 • Vegger av basisblokk blir normalt murt på et fundament av betong, se figur 1, samt teknisk brosjyre for basisblokk.
  Sålen må dimensjoneres for veggens tyngde samt grunnens bæreevne.
 • Normalt for bolighus, med to stk. 12 mm kamstål.
 • Armeringen bøyes rundt hjørner og omlegges minst 600 mm ved skjøting.

MURING

 • Når saling er satt opp og sålen er støpt, begynner man muring i hjørnene, og murer skift for skift på grunn av armeringsarbeidet.
 • Murmørtel kan være sementmørtel i blandingsforholdet en del mursement, en del std. sement og syv deler sand (0-4 mm) – som gir en seigere mørtel enn bare med std. sement. Tilsvarende ferdigmørtel kan også benyttes.
 • Blokkene kan settes kant i kant og fugearmeres med 8 mm kamstål eller endestusses med mørtel mellom hver stein. Avstanden mellom fugene på grunnmur til bolighus må ikke overstige 4 skift.
 • Mørtelen legges ut i to langsgående fuger mellom hvert skift.
 • Blokkene mures i forband mellom hvert skift, det vil si med overlapp. For å få 1/2-stein, deles blokker som er tilpasset for dette (se ill. på baksiden, samt teknisk brosjyre).
  Hjørnene mures omhyggelig i lqdd og vater, og snorer trekkes fra hjørne til hjørne som anvisere for skiftehøydene.
  Dersom veggen skal inntilfylles med masser, må den avstives med støttevegger, – gjerne ved å benytte 12 cm basisblokk. Avstanden mellom støtteveggene må ikke overstige seks meter.

VINDU OG DØRER

Overdekning over vindu og dører kan løses ved å støpe en armert bjelke ved hjelp av forskaling, eller ved bruk av U-blokk. En slik bjelke må ha god overlapping (100 mm) inn på muren. Det bør benyttes betongmørtel, ikke murmørtel.

AVSLUTNING

Ved høydevariasjoner større enn ± ca. 5 mm bør muren avrettes. Ved tynn avretting 10-30 mm benyttes murmørtel, ved tykkere avretting benyttes betongmørtel.
Øverste skift armeres på samme måte som over vinduer, det vil si ved hjelp av U-blokker. Alternativt kan en slå opp treforskaling og støpe en armert krone (2×8 mm kamstål). Forankring til byggets rammeverk støpes fast i muren.

PUSS OG ETTERBEHANDLING

Alle sår og dårlig fylte fuger fylles underveis med samme mur­mørtel. Når murverket mures uten mørtel i vertikal-(endefugene), vil hele tettingen bestå av den utvendige overflatebehandlingen.
Utvendig overflatebehandling utføres vanligvis ved grunning – hovedpuss – sluttpuss, eller ved to ganger slemming med spesialmørtel.

Selv om muren isoleres på innsiden, anbefales det innvendig puss, eventuelt slemming. Innvendig betongmur kan ved mange løsninger bli en pen og tiltalende vegg, f.eks fuget murblokk, grovpussing/brettskuring eller finpussing. Både blokk og puss kan males.

 

 

 

1. Mørtelstenger legges ut i de to langsgående fugene. Tykkelsen tilpasses slik at komprimert fuge blir ca 10-13 mm. Når det mures med endestussfunger, legges mørtelen enklest på ved at blokkene settes på høykant.

 

 

 

 

2. Blokka plasseres omhyggelig kant i kant med forrige blokk. For å unngå etterarbeid og flikking av fuger er det viktig å påføre mørtel omhyggelig. Alternativt kan blokkene settes kant i kant uten endefuger, men da må dette tettes med utvendig puss.

 

 

 

 

3. Blokken bankes lett på plass, slik at mørtelen komprimeres i fugene og muren blir nøyaktig.

 

 

 

 

4. Overskytende mørtel skrapes vekk. Forsikre deg om at det ikke er sår i fugene.

 

 

 

 

5. Kamstål på 8 med mer legges i fugene, godt dekket av mørtel slik at fugene blir tette.

En del blokker er produsert og tilpasset for å kunne deles. Skilleveggen mellom hullrommene har et tverrgående spaltehull der blokka blir delt. Blokka plasseres over for eksempel kamstål og det gis lette hakk i hver ende til blokken deles.

Alternativt vil blokken også kunne deles ved lette hammerslag mot det tverrgående spaltehullet i blokken.

 

Be om et pristilbud på grunnmursblokk:

Utvikling og hosting: Senson AS