Toppmeny

Bransjeforeninger

Nobi er tilsluttet følgende bransjeforeninger:

 

Basal:

Basal er organisert som en kjede og eies av 18 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Samtlige produsenter er underlagt streng intern kvalitets kontroll. Basal har egen standard og alle kummer og rør merkes med «Basal».

Betongelementforeningen:

Betongelementforeningen er en produsent- og entreprenørforening for betongelementprodusenter- og montasjeentreprenører. Foreningen arbeider med bransje-og næringspolitiske spørsmål for å fremme betongindustrien og industriell bygging med betongelementer. BLF støtter forskning og utvikling, og har et nært samarbeide med forskningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler.

Foreningens overordnede mål er å bidra til en moderne betongindustri som er konkurransedyktig nå og i fremtiden over parametere som sikkerhet, miljøytelser, kvalitet og økonomi.

Fabeko

Fabeko er en medlemsorganisasjon for betongleverandører av fabrikkblandet betong som har som målsetning å øke forbruket av betong og utvikle nye markedsområder for plasstøpte løsninger. Foreningen sørger for videreutvikling av kunnskap om betong og plasstøpte løsninger hos betongleverandørene.

Utvikling og hosting: Senson AS