Toppmeny

Fabrikker

NOBI kan levere produkter fra sine fabrikker over hele landet.

På Askøy utenfor Bergen ligger fabrikken like ved sjøen, og tilhørende dypvannskai gir gunstig inntak av råvarer og utgående frakt av ferdigvarer. På denne fabrikken produseres betongprodukter til samferdsel, vann, avløp og park/hage. Vi har stort lagerområde på ca. 60.000 m2 og årlig produksjonsvolum er ca. 50-60.000 tonn. Fabrikken har vært utbygd i flere etapper, og siste utbygging stod ferdig i 2018. I disse lokaler har vi bygget eget lokale for montasje av armatur til vannkummer.

I Blomsterdalen like ved Flesland flyplass har vi et service/hentelager for våre produkter, samt utsalg av innkjøpte varer for videresalg. I samme lokaler har vi kontor for ansatte innenfor salg og konstruksjon for elementer som produseres til bygg.

Fabrikken på Voss ligger på Brynalii, like langs vegen på RV 13 mot Granvin.

Betongprodukter som produseres her er elementer til bygg, som for eksempel hulldekker, trapper, søyler og dragere med mer. I tillegg er vi den lokale produsenten av ferdigbetong. Like ved fabrikken har vi eget sandtak som produserer sand, singel og grus i alle varianter. Produksjon av dette går til egen fabrikk og markedet for øvrig i denne regionen.

I tilknytning til fabrikken på Voss har vi egen butikk med de fleste handelsvarer til bruk i entreprenør og byggebransjen. Her er vi forhandler av arbeidstøy, fiberduk, borstål og sprengstoff, isolasjon, armering, mørtler og selvsagt egne produserte produkter som rør, kummer og hageprodukter.

Her har vi også egen hall for montasje av armatur til vannkummer.

Utvikling og hosting: Senson AS