Toppmeny

HMS OG KVALITET

NOBI ønsker å levere produkter til avtalte betingelser og som møter kundens forventninger.

Vårt kvalitets og ledelsessystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001 og ISO 14001.

NOBI foretar jevnlig interne kvalitetsrevisjoner for å verifisere at rutinene som inngår i bedriftens kvalitetssystem er hensiktsmessige og effektivt innarbeidet slik at interne og eksterne krav tilfredsstilles. Våre rutiner omfatter blant annet ordens- og sikkerhetsrunder, arbeidsledelse, renhold og risikoanalyser. NOBIs målsetting mot orden er forankret i generelle krav mot orden, som omfatter sikkerhet/vern for ansatte, effektiv og rasjonell drift, samt ivaretakelse av et trivelig og godt arbeidsmiljø. Vårt kvalitets og ledelsessystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001 og ISO 14001.

Ledelsessytemet er bygget opp i 3 nivåer:

  • Ledelsesprosesser
  • Verdiskapende prosesser
  • Støtteprosesser

Systemet skal sikre at vi tilfredsstiller alle myndighetskrav og at dokumentasjonen av dette er tilgjengelig for våre ansatte og kunder.

LEAN:

Vi i Nobi er opptatt av å kontinuerlig forbedre oss, og LEAN herunder 5S, blir brukt som metodikk i hele vår organisasjon. 5S er en metode med referanse til en liste av fem japanske ord, som oversatt starter med bokstaven S. Metoden karakteriseres ofte som «standardisert opprydding», men er mye mer enn dette. LEAN er mer en filosofi, hvor NOBI innordner drift, organisering og administrering av arbeidsplass og arbeidsflyt med hensikt om å forbedre effektiviteten. Dette realiseres med et kontinuerlig fokus på eliminering av sløsing, forbedre flyt og redusere overflødig prosessering. 

En viktig målsetning for Nobi er null skader og ulykker.

Regelmessig blir det foretatt målinger av våre aktiviteter for å avdekke forhold som kan forbedres. Nobi har som mål at alle ansatte skal trives på jobb. Vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde for bedriften, ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver. En viktig målsetning for Nobi er null skader og ulykker.

Les mer Lean 5S

Lean 5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal oppbevares og hvordan

  • Fase 1 – Sortere: Gjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm. på arbeidsplassen og beholde kun det nødvendige. Alt annet kastes eller lagres et annet sted.
  • Fase 2 – Systematisere: Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved å ha alt utstyr på riktig plass der det trengs.
  • Fase 3 – Skinne: Systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete.
  • Fase 4 – Standardisere: Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at enhver vet eksakt hva eget ansvarsområde er.
  • Fase 5 – Sikre: Vedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de foregående 4S-er er innført, blir de den normale arbeidsformen. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke sklir tilbake til gamle arbeidsformer. 

Sertifikater:

Nobi er sertifisert av Kontrollrådet for Betongprodukter i følgende klasser:

A: Fabrikkblandet betong
C: Rør og kummer
D: Slakkarmerte elementer og hulldekker
N: Gate vei og parkprodukter
P: Tilslag

Utvikling og hosting: Senson AS