Toppmeny

HMS OG KVALITET

Nobi ønsker å levere produkter til avtalte betingelser og som møter kundens forventninger.

Vårt kvalitets og ledelsessystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001 og ISO 14001.

Ledelsessytemet er bygget opp i 3 nivåer:

  • Ledelsesprosesser
  • Verdiskapende prosesser
  • Støtteprosesser

Systemet skal sikre at vi tilfredsstiller alle myndighetskrav og at dokumentasjonen av dette er tilgjengelig for våre ansatte og kunder.

Vi i Nobi er opptatt av å kontinuerlig forbedre oss, og LEAN herunder 5S, blir brukt som metodikk i hele vår organisasjon. Regelmessig blir det foretatt målinger av våre aktiviteter for å avdekke forhold som kan forbedres.

Nobi har som mål at alle ansatte skal trives på jobb. Vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde for bedriften, ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver.

En viktig målsetning for Nobi er null skader og ulykker.

Sertifikater:

Nobi er sertifisert av Kontrollrådet for Betongprodukter i følgende klasser:

A: Fabrikkblandet betong
C: Rør og kummer
D: Slakkarmerte elementer og hulldekker
N: Gate vei og parkprodukter
P: Tilslag

Utvikling og hosting: Senson AS