Toppmeny

Surfapore

VÅR OPPSKRIFT FJERNER MOSEN FOR DEG!

Belegningsstein og andre harde flater preges av en vintersesong. Ofte er det groe, mose og annen skit som møter oss når den lave vårsolen gjør sin entré. Men det kan alle gjøre noe med! Vi har testet utallige produkter for å finne frem til det som virkelig fungerer.

Fjern mose, groe, alger, sopp etc:
Påfør et tynt strøk ufortynnet DeSalin AM fra SurfaPore direkte på overflaten. La det virke i 5 minutter. Ved store begroinger, la det virke i 15 – 20 minutter. Skrubb deretter DeSalin AM godt ned i overflaten med en stiv børste (ikke av metall) eller svamp. Skyll godt av med rent vann. 1 liter av denne holder vanligvis til 8 – 10 kvm. DeSalin AM fungerer på treterrasser, tak, belegning, møbler, gravstøtter, murer, blomsterpotter etc. Den tar alle former for algevekst, sopp, heksesot, svartsopp og ugress.

Se bare her:
DeSalin AM påført ufortynnet på mose på takshingel. Resultat etter 3-6 måneder. DeSalin AM tar effektivt knekken på mosen, og alt etter mengde nedbør, vaskes overflaten ren for jordrester etter at mosen er visnet ut og røttene slippet taket.. I dette tilfellet er det noen små jordrester igjen, som er lett å spyle bort med lett trykk, om en ønsker en absolutt helt ren overflate.
DeSalin AM i forholdet 1:9 med vann, påført med jevne mellomrom (alt etter utfordringene i de ulike casene) holder begroing borte fra rene og pene overflater.

Fjerning av kalkslør, betongslør og saltuttrekk:
DeSalin C er en organisk syre som renser effektivt og fjerner kalkuttrekk og fugerester. Denne gjenskaper det originale uttrykket! Kan brukes som den er eller fortynnet. Påfør direkte, la det virke i 2 minutter. Skrubb godt ned i overflaten med stiv børste (ikke metall) eller svamp. Skyll av med rent vann. 

Impregner!
SurfaPore gir en usynlig barriere mot vann. Ved å impregnere med SurfaPore C blir overflaten klassifisert vanntett med puster videre som normalt, dvs 96% diffusjonsåpenhet. Den høye
pusteegenskapen er nøkkelen til en langvarig effekt, også i utemiljø. Beskytter mot frostspreng, kalkutfellinger, salt/klorid påvirkning og begroing.

 

 

 

Utvikling og hosting: Senson AS