Toppmeny

Bilde av jetblast deflektor

Jet blast deflektorer

Beskrivelse av prosjektleveransen: 

For å unngå utfordringer med luftstrøm knyttet til jetfly, har NOBI produsert jet blast deflektorer til å omdirigere luftstrømmen i en retning som ikke kan skade mennesker, bygninger m.m.

Eksos og høyenergi fra fly- og jetmotor kan forårsake personskader og materielle skader.

Før fly med jetmotorer tar av utløses ekstrem luftstrøm som kan knuse vinduer, velte biler og lastebiler og skade folk. Enkelte jetfly skaper et trykk på et nivå som faktisk er høyt nok til å drepe mennesker som befinner seg i nærheten.

Description of the project deliverables:

High energy jet engine exhaust can cause injury and damage. Jet blast has been known to uproot trees, shatter windows, overturn automobiles and trucks, flatten poorly-made structures and injure people. Other aircraft in the jetblast, especially lightweight ones, have been blown around and damaged by jet exhaust.Hurricane-force air streams moving at speeds up to 100 knots (190 km/h; 120 mph) have been measured behind the largest jet-powered aircraft at distances of over 200 feet (60 m).A Boeing 777’s two General Electric GE90 engines combine to create a thrust of approximately 200,000 pounds-force (900,000 N)—this level of force is high enough to kill. To prevent these problems, jet blast deflectors redirect the air stream in a non-dangerous direction, frequently upward.

Sum på kontrakt/Contract:

NOK 0,65 mill

Hvor utføres prosjektet/Where the project is carried out: 

Flesland Airport

Kunde/Customer:

Avinor

Entreprenør/Contractor:

Skanska

Tidsrom/Time:

August 2012

Illustrasjonsvideo for å vise det sterke lufttrykket ved jetblast:

Utvikling og hosting: Senson AS