Straume sjøfront; gangbaneheller, drensrenner, balkonger, takelementer, trapper og repos.

Straume Sjøfront er en del av Sotra Kystby, den nye bydelen som vokser frem mellom hav og fjell på Sotra.

36 leiligheter er plassert i et bygg som ligger direkte i vannkanten. Her har NOBI Voss levert balkonger, takelementer (over balkonger), trapper og repos.

– Dette er en fin ordre der vi har levert 3-4 av våre standardprodukt. Og som vi er glade for å være leverandør til, sier daglig leder i NOBI Voss, Truls Langhelle.

Fakta

Sted: Straumsundet, Fjell kommune
Prosjekttype: Nybygg, leiligheter
Byggherre: Straumesundet Bolig
Total-/hovedentreprenør: Veidekke Entreprenør
Arkitekt: LINK arkitektur (B5) og b+b arkitekter (B6) Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter Anleggsgartner: Anleggsgartner-mester Askeland a.s. Rådgivere: RIB: SKALA l RIV: Structor Bergen l RIE: M. Thunest-vedt l RIAku, RIG: Sweco l
RIBr: Konsepta

Urbant og maritimt: Leilighetene mot Straumssundet kombinerer urbane og maritime løsninger. ILLUSTRASJON: LINK arkitektur AS og Brick Visual
Urbant og maritimt: Leilighetene mot Straumssundet kombinerer urbane og maritime løsninger. ILLUSTRASJON: LINK arkitektur AS og Brick Visual

Speilvendte balkongelementer

Alle leilighetene er gjennomgående med store balkonger mot sjøen. Balkongelementene er trapesformede og montert speilvendt mot hverandre, både i horisontal og vertikal retning. De har vært viktige for det arkitektoniske uttrykket.

– Dette grepet åpner for mer sollys på balkongene og på fasaden, samtidig som det sammen med de skrånende balkong-skilleveggene skaper et bølgemønster som forandrer seg avhengig av betraktningsvinkel og gir et levende uttrykk, sier Arkitekt Sonja Fastenrath i LINK Arkitektur til bygg.no.

Satte ny stein i produksjon

Gangarealene er dekket med gangbaneheller fra NOBI, produsert på Askøy.

Godt samarbeid: Nina Eileen Askeland, daglig leder i Anleggsgartnermester Askeland a.s. og salgssjef i NOBI, Thomas Mikalsen.
Godt samarbeid: Nina Eileen Askeland, daglig leder i Anleggsgartnermester Askeland a.s. og salgssjef i NOBI, Thomas Mikalsen.

– Jeg mener det er viktig å bruke lokale leverandører, synes dekket har blitt kjempefint! Betonghellene gir liv og spill, sier Nina Eileen Askeland, daglig leder i Anleggsgartnermester Askeland a.s. De har gjort alt utomhusarbeidet.

Askeland hadde en klar tanke om både leggemønster og format på betonghellene som er benyttet.

I dialog med NOBI, fikk hun dermed produsert opp en ny dimensjon innen gangbaneheller; 30x60x7.

NOBI hadde 30X30X7 fra tidligere, men måtte dermed gå i gang med produksjon av en ny størrelse i sortimentet.

– Det var viktig å få laget det nye formatet for å slik skape det rette uttrykket. Jeg synes det var utrolig sporty av NOBI å imøtekomme ønsket med å produsere hellen jeg trengte for å kunne levere et dekke med mønster som tilfredsstiller byggherrens ønsker, samtidig som vi kunne forsvare økonomien ved å velge betongheller som dekke, sier Nina Eileen Askeland.

Hun hadde tett dialog med LARK og byggherre underveis.
– I utgangspunktet ønsket vi børstet betong, men så mange tekniske instal-lasjoner under bakken, gjør at det er et trygt valg med betongheller, for fremtidig drift og vedlikehold, sier Charles Hazell i Straumesundet Bolig AS

NOBI produserte ny størrelse i sortimentet av gangbaneheller.
NOBI produserte ny størrelse i sortimentet av gangbaneheller.

Ønsket særpreg og identitet

Straumesundet Bolig AS er tiltakshaver, som eies av Stangeland Holding og For-valting AS, Trend Eiendom AS og Veidekke Eiendom AS.

Bygg B6 er tegnet av b+b arkitekter AS mens B5 er tegnet av LINK Arkitektur AS. Smedsvig Landskapsarkitekter har plan-lagt uteområdene. Byggingen har skjedd i totalentreprise.

Arkitekt Sonja Fastenrath i LINK Arkitektur forteller til bygg.no at arkitektfirmaets visjon er å skape rom for bedre liv. I dette ligger det å tilrettelegge så vel innemiljø som utemiljø for de menneskene som skal bruke og oppholde seg der.

– Ved å få muligheten til å være med i utviklingen av bolig-prosjektet B5 ved Straume sjøfront, føler vi at vi har oppnådd mye av vår visjon. Det har vært viktig for oss å bruke de stedlige kvalitetene og bringe de inn i prosjektet på best mulig måte og samtidig skape et bygg med særpreg og identitet, sier Fastenrath.