Punktavløp til drensrenne med støpejernrist

kr. 1340,00

Punktavløp til drensrenne 30x30x30 Støpejern – Klasse B125

Enkelt og genialt punktavløp for uteplassen. Størrelse 30x30x30cm.

  • Leveres med påkoblingsmulighet for de fleste rør-typer.
  • Bøtte for oppsamling av slam og løv følger med og gjør det veldig enkelt å hindre tette drensrør.
  • Tåler belastning med personbil trafikk.

Forhøyning på 12cm er også lagervare (denne kan også brukes for seg selv dersom man ikke har mulighet til å grave dypt nok til hele kummen. Kan også bestilles med betong utførelse istedenfor plast.

Punktavløp drensrenne:

Punktavløp drensrenne har klasse B125. Det betyr at risten i overkant er laget for områder som trafikkeres av fotgjengere, syklister og sporadisk av personbiler. Dette vil da hovedsaklig være en dreneringsløsning for ditt uterom. Om du har et langt mer trafikkert område anbefaler vi punktavløp med høyere klassifisering. For industri bør du vurdere en klasse på minst E600, se her

Funksjonen til punktavløpet er oppsamling av slam og løv, noe som forhindrer tette drensrør. Kombiner gjerne med drensrenner her

Øvrige egenskaper for punktavløpet:

  • Enkelt
  • Høy drenerings kapasitet
  • Perfekt for de fleste små og mellomstore uteområder

Produktdatablad (PDF). 
Installasjon (PDF). 

Ved installasjon, merk at installasjon kan variere ut ifra omgivelser til punktavløp, som eksempelvis asfalt eller betong. 

Om Nobi: 

Vi er et ledende betong- og industrikonsern på Vestlandet. Vi produserer produkter og leverer tjenester i våre nærområder innenfor disse virksomhetsområdene: Vann og avløp, Bygg og anlegg, Samferdsel, Ferdigbetong og Sandtak, i tillegg til Hage, Park- og Gate. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål, vi hjelper deg gjerne!

Om leverandør: 

ENFor over 60 years we have been internationally successful as a specialist in surface drainage. With our extensive range of linear drainage and point drainage, rainwater treatment and infiltration, we have been a reliable partner in the construction industry. Individual solutions, such as the tailor-made slotted channels are our strength.

NOI over 60 år har Hauraton vært internasjonalt vellykkede som spesialist innen overflatedrenering. Med deres omfattende utvalg av lineær drenering og punktdrenering, regnvannsbehandling og infiltrasjon har Hauraton vært en pålitelig partner i byggebransjen. Individuelle løsninger, som de skreddersydde slissekanalene, er Hauratons styrke. 

Våre produkter

Handlekurv
Rull til toppen