,

Sålebjelke

kr. 303,00

Sålebjelke for alle typer støttemurer. Et rasjonelt og lettvint alternativ til å støpe en såle på stedet. En såle under støttemuren gjør det enklere å få første skift rett og er viktig for å unngå setninger i muren over tid. Hver sålebjelke har en vekt på 58 kg.

Sålebjelke selges i stk.

Varenummer: 23641897 Kategorier: , Stikkord: , , ,

Sålebjelke for støttemur: 

Sålebjelke for alle typer støttemurer er et rasjonelt og lettvint alternativ til å støpe en såle på stedet. En såle under støttemuren gjør det enklere å å første skift rett og er viktig for å unngå setninger i muren over tid. Hver sålebjelke har en vekt på 58kg. 

TIPS!
Bruk litt tid på grunnarbeidet. Det er like enkelt som det ser ut å bygge en støttemur, men glem ikke at grunnarbeidet kan bestemme om du er fornøyd år etter år.

Avslutt terrenget bak muren noen centimeter under toppen. Slik unngår du vannsøl over muren. La muren skråne innover. Dette letter jordtrykket og gir penere utseende.

Lav mur på ikke telefarlig grunn: 

Du bør ikke falle for fristelsen til å gjøre det lettvint ved å stable eller mure direkte på bakken. Bruk heller litt tid på å bytte
ut eksisterende masse i bærelaget – eller bruk en ferdig sålebjelke. Lave murer kan settes rett på en pute av velgradert grus eller pukk 0-16 mm. Komprimer bærelaget. Den kan også med fordel settes i jordfuktig betong (B30).

Fylling bak støttemuren: 

Det er viktig å tilbakefylle med sand, grus eller pukk. Mot utgraving i bløte, finkornede jordarter, legges det et sandlag i 15 – 20 cm tykkelse. Du kan også bruke fiberduk som hindrer inntrenging av telefarlig masse. Merk deg at utgravd masse bare bør brukes i det øverste og bakre del av fyllingen.

Høy mur på ikke telefarlig grunn:

En mur over 1 meter eller mur med mørtelfuge bør vanligvis settes på en armert betongsåle. Sålen fordeler og overfører belastningen fra muren til bærelager. Betongsålen kan også med fordel settes i jordfuktig betong (B30).

Jordarmering for økte høyder:

De fleste støttemurer kan oppføres i ca 5m høyde ved bruk av jordarmeringsduk. Det forutsettes brukt støttemurblokker med en vekt på minst 550-600 kg pr. kvm, og at nødvendig fundamenteringsarbeid utføres etter anbefalingene. Deretter legges duken oppå blokkene og innover grusen i en lengde utregnet etter 0,7 x høyden på muren.

Det er viktig at duken stikker ut på framsiden av blokkene. Duken strammes eventuelt forankres med plugger eller fyllmasse, og grus fylles oppå. Prosessen gjentaes med jordarmeringsduk for hver 0,5 meter. Mer utfyllende beskrivelse får du i NOBI Butikken.

Vekt 58 kg
Dimensjoner 1 × 0,24 × 0,10 m

Du trenger kanskje…

Våre produkter

Handlekurv