Toppmeny

Beregningsprogram

Nobi / Vann og avløp / Beregningsprogram

Beregningsprogram til Vann og Avløp: 

Basal har gode beregningsprogram og informasjon om hva man bør vektlegge når man skal regne ut vannføring for avløp og stikkrenner.

På denne siden vil du finne følgende beregningsprogram: 

  • Håndtering av overvann
  • Kapasitetsberegning – stikkrenner med innløpskontroll
  • Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere
  • Kapasitet rørledning 

Håndtering av overvann:

Programmet kan benyttes for å:

  • Undersøke overflateavrenningen til et område (Vis nedbørsdata)
  • Beregne nødvendig fordrøyningsvolum
  • Dimensjonere et infiltrasjonsanlegg

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Beregn håndtering av overvann her

Kapasitetsberegning – stikkrenner med innløpskontroll. 

Dette er et enkelt program for beregning av hydraulisk kapasitet for stikkrenner og kulverter i betong med sirkulært tverrsnitt fra DN 600-3000 i situasjon med innløpskontroll, Beregningsprogrammet bygger på forutsetninger og krav stilt i håndbok N200 og V240, og baseres på innløpskontroll.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Foreta kapasitetsberegningen her

Dimensjoneringsprogram for oljeutskillere i henhold til NS-EN 858-2.

Riktig oljeutskiller og korrekt dimensjonering avgjøres på bakgrunn av en analyse, hvor en definerer hva som kommer til å bli tilført oljeutskilleren.

Dimensjoneringsprogrammet beregner nødvendig nominell størrelse på oljeutskilleranlegget i henhold til NS-EN 858-2. Man legger inn muligheter for tilført oljeholdig overvann, dimensjon på tappesteder og antall tappesteder, eventuelt høytrykkspylere med mer. Summen av disse verdiene avgjør hvilke størrelse det må være på den aktuelle oljeutskilleren.

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Du finner dimensjoneringsprogram for oljeutskillere her

Kapasitet rørledning: 

Vannføringsevnen beregnes ved hjelp av Colebrook-White’s formel. Videre kan også vannføringsevnen for delfylte rør (50 og 70 %) beregnes ved hjelp av Bretting’s formel.

Beregningsprogrammet skal ikke benyttes ved stikkrenner, bekkelukkinger etc. (Da benyttes beregningsprogrammet: Kapasitetsberegning – Stikkrenner med innløpskontroll).

Beregningsprogram for kapasitet rørledning finner du her

Utvikling og hosting: Senson AS