Toppmeny

Beregningsprogram

Basal har gode beregningsprogram og informasjon om hva man bør vektlegge når man skal regne ut vannføring for avløp og stikkrenner.

Avløp og vannføring

Du kan regne ut vannføringsevne og tilegne deg teknisk informasjon om dimensjonering av avløp og vannføring.

Basal beregningsprogram

Håndtering av overvann

Basal har utviklet et dimensjoneringsprogram tilpasset STORM- serien.

Basal beregningsprogram

Stikkrenner og vannføring

Basal har verktøy for å beregne kapasiteten for sirkulære stikkrenner/kulverter med innløpskontroll.

Basal beregningsprogram

Mer om kulvertdimensjonering.

Basal har verktøy for å beregne kapasiteten for avløp som sirkulære stikkrenner/kulverter med innløpskontroll.

Basal har verktøy for å beregne kapasiteten for avløp som sirkulære stikkrenner/kulverter med innløpskontroll.

Utvikling og hosting: Senson AS