Veggelementer- og fasader

Veggelement i betong fra NOBI

Veggelementer fra NOBI:

Våre prefabrikkerte veggelementer skreddersys til hvert enkelt prosjekt, noe som gjør tilpasninger og plassering av åpninger relativt fritt. NOBI leverer både isolerte og uisolerte veggelementer. Det kan lages utsparinger for vinduer, dører, porter, etc., og om ønskelig med innstøpt spikerslag. Bokser og rør for el-installasjon kan også støpes inn. Vi har en stor verktøykasse for tilpasningsmuligheter som gir raskest mulig montering og fremdrift.

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Sandwichelementer:

Isolerte veggelementer brukes nesten utelukkende som fasadeelementer, hovedsakelig i form av sandwichelementer.

Sandwichelementer består av to betongsjikt med mellomliggende isolasjon. NOBI kan tilby forskjellige tykkelser basert på krav til U-verdi, elementenes bærende konstruksjon, samt størrelse sett opp mot kran- og byggekapasitet. 

Veggelementer i betong fra NOBI - Veggelement og Hulldekke til parkeringshus Østlandet

Kompaktvegger:

Vanlig bruk av uisolerte veggelementer er gjerne i heis- og trappesjakter, og som skillevegger i boliger.

Andre bruksområder er bygg som ønskes etterisolert på inn- eller utside, for eksempel garasje. Veggene kan også danne et bærende opplegg for dekkeelementer.

Previous slide
Next slide

Fasader:

Synlig overflate levereres standard som glatt grå, men vi tilbyr også andre utførelser tilpasset en rekke ulike fasader, som for eksempel:

  • Frilagt singel
  • Uttrykk som bordforskaling
  • Trykk med relieffer
  • Trykk med gummimatrise, mange varianter.
Veggelementer

Veggelementer: Brystning

Brystningselementer benyttes ofte ved stålbygg, og gir en solid, pen og tilnærmet vedlikeholdsfri konstruksjon.

Elementene leveres i ønsket høyde og utførelse, og typisk med skråkant på yttersjikt slik at det er klart for montering av dryppbeslag.

Hvorfor velge veggelementer og prefabrikkerte betongelementer?

Les hvorfor du bør velge veggelementer og andre betongelement til ditt prosjekt her.

Betongelementer til bygg:

NOBI er totalleverandør av betongelement til byggeindustrien. Ved å benytte veggelementer og øvrige betongelement får du et bygg som dekker fremtidens behov. 

Vi tilbyr fleksibel dimensjonering og skreddersøm av elementer. Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

veggelementer fra NOBI

Ingen hylleløsninger:

NOBI tilbyr tilpasningsmuligheter, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.

I utgangspunktet har vi ingen hylleløsninger. Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner, vi produserer iht. toleranseverdier angitt i betongelementboken. Våre prefabrikkerte betongprodukter er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Veggelementer gir logistikk- og styringsgevinster:

NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede – noe som gjør oss til en effektiv leverandør av betongelementer. Ved å benytte elementer som veggelementer kan man redusere prosjektets byggetid, byggelånsrenter, personellkostnader, kranleie og forsikringspremier.

Betongelement gir også lavere kostnader med vedlikehold og oppvarming, samt økte leieinntekter ved tidligere innflytting. Veggelementer, fasader og betongelement blir dermed kostnadseffektivt, ettersom man kan bygge store bruksareal på kort tid. Effektiv ressursutnyttelse gir også redusert materialbruk og færre transporter til byggeplass. 

NOBI Bergen

Tett på kundene:

Vi er tett på med prosjektering, produksjon og montering av betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Våre veggelementer er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern bistår NOBI landets entreprenører gjennom hele prosjektperioden. Våre virksomhetsområder dekker hele byggeprosessen fra A-Å:

Bredden av vår verdikjede kombinert med tekniske ressurser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med solid utførelse- og effektivitet. Det gjelder helt fra prosjektstart til oppfølgning og etterdokumentasjon.

BYGG HEADER

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre verdiløftet «kvalitet for generasjoner» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Les mer.

Å være sertifisert forplikter! Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. Les mer.

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Les mer.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer veggelementer og betongelement til landets største entreprenører og byggeprosjekt. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Våre produkter

Skroll til toppen