Om NOBI

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner

Om NOBI:

NOBI AS er et ledende betong- og industrikonsern fra Vestlandet. Pr. 2024 har vi i overkant av 150 ansatte fordelt på våre avdelinger, fabrikker og kontorer ved Askøy, Bergen og Voss. Vi produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder: 

NOBI 90 år:

NOBI er en tradisjonsrik, norskeid familiebedrift med lang fartstid. Siden NOBI så dagens lys i 1934 har virksomheten gått fra produksjon av tresko til å bli et ledende betong- og industrikonsern. Les mer om historien vår her:

1934

Nobi ser dagens lys:

Mikal Haugland (1905-1979) og hans tre brødre starter opp «Brødrene Haugland», et sagverk for tilvirkning av tømmer og produksjon av tresko.

1934

1960

Fra tresko til betongindustri:

Etter krigen skulle landet gjenreises. Hva var da mer naturlig å produsere enn byggevarer? Johannes Mikalsen (1944-2007) tar over etter sin far og starter opp produksjon av blokkstein til grunnmur og endret navnet til «Haugland Cementindustri».

1960

1980

Starten på et industrieventyr:

Bedriften har siden 1960 startet opp med produksjon av betongrør- og kummer og fikk store plassproblemer på bedriftstomten. På starten av 80-tallet er NOBI Norges største bedrift målt i omsetning per kvadratmeter. Ny fabrikk bygges på nordre Askøy.

1980

1986

Norsk Betongindustri:

Haugland Cementindustri kjøper sin største konkurrent, NOBI Norsk Byggindustri AS, som hadde fabrikk i Blomsterdalen, Bergen. Etter sammenslåing og videre vekst blir bedriftsnavnet NOBI Norsk Betongindustri AS.

1986

1993

Generasjonsskifte:

Som far, så sønn. Med bankkrise i Norge, tøffe nedgangstider og røde tall tar Espen Mikalsen (1970 -) over staffetpinnen for den daglige driften etter sin far. Med tæring etter næring og en enestående innsats fra de ansatte økte arbeid, kontrakter og inntjening med tiden. Bedriften vokser fra å være en lokal betongfabrikk til å bli et landsdekkende betong- og industrikonsern.

1993

2010

NOBI Voss:

NOBI kjøper opp Voss Cementvarefabrikk LL og ruster opp fabrikken. Her startes det opp produksjon av betongelementer til bygg, forspente hulldekker, i tillegg til et nytt blandeanlegg og utvidet produksjonshall. Siden den gang har bedriften også fått ferdigbetong og egen sandtak som forsyner egen produksjon og entreprenører i regionen.

2010

2011

NOBI Bergen:

I 2011 bygger NOBI et eget utsalgslokale på Lønningen, like ved Bergen lufthavn, hvor det selges både egenproduserte og innkjøpte byggevarer til hage, park og gate. I samme bygg blir det kontorer for ansatte innen salg- og prosjektering av byggelementer.

2011

2017

Utbygging og nysatsing:

I 2017 ble det også igangsatt en utbygging av NOBI på Askøy, ettersom bedriften hadde vokst ut av sine kontorlokaler og trengte mer plass til produksjon. I dag er det egne produksjonshaller for betongelementer til samferdsel, kommunalvarer til VA-anlegg og byggevarer til hage, park og gate. I tillegg har NOBI bygget egne lokaler for montering av komplette vannkummer, Basal Aqua Safe, både på Askøy og Voss.

2017

2024

90 år

I 2023 har vi planert ca. 7000 m2 for videre utvidelse av fabrikken på Askøy (totalt 70.000 m2). Les jubileumsutgaven av NOBI Nytt om veien videre (Kommer Snart).

2024

Lidenskap for kvalitet:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

Moderne produksjonsanlegg, tilfredsstillende sertifikater, dyptgripende kompetanse og lang erfaring sørger for høy kvalitet i alle ledd av vår utstrakte verdikjede. Bli bedre kjent med hvordan vi jobber i vår policy for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø.

Policy for kvalitet, hms og ytre miljø - NOBI AS

Beste praksis for miljøledelse:

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene iht. ISO-14001 på tvers av alle avdelinger. Gjennom fokus på elementer som miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, ledelsesevaluering, kontroll og utbedring utgjør ISO-14001 i dag beste praksis for miljøledelse.

Vi har i tillegg adoptert fire bærekraftsmål der vi kan utgjøre en betydelig forskjell. Bli bedre kjent med hvordan vi jobber rundt miljø og bærekraft:

NOBI kvalitet miljø billboard park

Samfunnsansvar:

Bli bedre kjent med vår innsats for samfunnsansvar og hvordan vi gjør en positiv forskjell i lokalsamfunnene der vi holder til. 

En trygg- og kortreist verdikjede:

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere.

Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden. Les mer her

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen