Mikal Haugland: Fra tresko til betongindustri – NOBI 90år

MIKAL HAUGLAND HEADER NOBI

Fra tresko til betongindustri:

Etter første verdenskrig og den store depresjonen ble NOBI etablert i 1934. Å starte bedrift i mellomkrigstiden og «de harde trettiåra» var utfordrende, da perioden var preget av høy arbeidsledig og sosiale utfordringer på tvers av det norske samfunnet.

Brødrene Haugland

Mikal Haugland (1905-1979), en håpefull farfar til nåværende daglig leder, Espen Mikalsen, startet likevel opp familiebedriften sammen med hans tre brødre. 

Ved Lonelven på Hauglandshella forarbeidet brødrene Mikal, Bernhard, Peder og Konrad ulike artikler av tre. I hovedsak drev de her med tilvirkning av tømmer og produksjon av tresko. Både Peder og Konrad gikk nokså tidlig ut av virksomheten, mens Mikal og Bernhard drev sammen videre på «sagen» til 1960-tallet. 

BRØDRENE HAUGLAND

Haugland Cementindustri

«Brødrene Haugland» ble drevet nøkternt i en god årrekke, men resultatet fra arbeidet ble etter hvert for lite å leve av mellom familiene til Mikal og Bernhard. De to brødrene konstaterte etter hvert at et så lite sagbruk som de de drev neppe hadde fremtiden for seg, noe som førte til at Mikal kjøpte Bernhard ut av «sagen».

Etter krigen skulle landet gjenreises. Hva var da mer naturlig å produsere enn byggevarer? Mikal og sønnen Johannes Mikalsen (1944-2007) slo seg derfor på betongvareproduksjon, og bedriften ble kjent under navnet Haugland Cementindustri.

Starten på industrieventyret:

Mikals eldste sønn, Johannes Mikalsen, kom med i bedriften rundt 1960. Med god gründerånd startet far og sønn opp produksjon av blokkstein til grunnmur og endret navnet til «Haugland Cementindustri». 

Etter stor suksess med «askøyblokken», introduserte Johannes et nytt kapittel for bedriften med produksjon av betongrør- og kummer- noe som skulle vise seg å være starten på litt av et industrieventyr. Les mer her… 

Lidenskap for kvalitet - NOBI Nytt:

I denne jubileumsutgaven av NOBI Nytt har vi kombinert vårt 90års jubileum med en temautgave om kvalitet.  I siste utgave finner du flere spennende, kortleste artikler om prosjekter, ansatte og hvordan vi gjør ting i praksis.

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er Ytre Miljø, HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

NOBI NYTT APRIL 2024

NOBI 90 år:

NOBI er en tradisjonsrik, norskeid familiebedrift med lang fartstid. Siden NOBI så dagens lys i 1934 har virksomheten gått fra produksjon av tresko til å bli et ledende betong- og industrikonsern. Les mer om historien vår her:

Våre produkter

Skroll til toppen