Tunnelelement

Tunnelelement fra NOBI:

NOBI tilbyr komplett leveranse av prefabrikkerte tunnelelement i betong. Vi har stor kapasitet og er leveringsdyktig til prosjekter over hele Norge. Les mer om fordelene med tunnelelement fra NOBI her. 

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Prefabrikkerte betongelementer til tunnel:

Alle tunnelelementer produseres uisolerte eller isolerte, med betongtykkelse 150mm. Standard elementer har lengde 5000mm. I tillegg tilpasser vi elementer med utsparinger til koblinger, brannvern, dører, nødkiosk, geologiluker mm. NOBI tilbyr tunnelelementer i to ulike varianter:

Standard tunnelelement:

Prefabrikkert tunnelelement med buet utforming. Likeså begrenser løsningen behovet for utsprengning. 

Standard tunnelelement - Buet betongelement prefabrikkert fra NOBI Norsk Betongindustri

Veggelement tunnel:

Betongelementer til tunnel med rektangulær utforming. Kan også leveres med støydempende «akustisk» funksjonalitet.

Akustisk veggelement - Rektangulær tunnelement i betong

Montasje og transport:

Produktene monteres enkelt med bolter festet på tunnelveggen. Følgelig er veggelementene forutsatt å hvile på punktfundamenter ved hver skjøt. Lengde på fundamenter er 1000mm. Elementene transporteres med veggvogner som setter kassetter igjen inne i tunnelene og hvor monteringsfirma henter elementene direkte fra kassettene. Deretter henter vi tomme kassetter i retur ved levering av nye elementer.

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Prosjektering av tunnelelementer:

Prosjektering er inkludert i våre leveranser. Oppdragsgiver sender oss nødvendige VIPS-data og vi prosjekterer elementer og fundamenter i tunnelen. 

Videre omfatter prosjekteringen x,y,z-koordinater for fundamenter samt montasjetegninger i 3D for alle elementer i tunnelen. Alle standardelementer merkes likt og alle varianter merkes særskilt, med elementtype og plassering/pelnummer.

Våre tunnelelementer er godkjent av Statens Vegvesen.

tunnelelement fra NOBI

Hvorfor velge tunnelelementer til ditt prosjekt?

Når fremtidens tunnelprosjekter planlegges, kan det være en vanskelig avveining hvorvidt betongelementer, PE-skum, full utstøping-, eller en kombinasjon skal anvendes. Ettersom løsningene tilfredsstiller gjeldende regelverk, vil ofte valget falle på byggherrens kriterier. Å sammenligne og evaluere de ulike tilnærmingene kan være utfordrende. Derfor har vi samlet det vi anser som noen av de største fordelene med å bruke prefabrikkerte tunnelelementer i betong, under her:

Utforming og styrkenivå:

En direkte forutsetning for effektiv transport gjennom Norges utfordrende terrengforhold er gode tunneler. Ved utnytte den solide, norske fjellgrunnen med arealeffektive tunnelelementer ivaretar passasjerenes sikkerhet gjennom strukturell utforming og pålitelig styrkenivå. 

Man får en jevnere overflate og færre svakhetspunkter (eks. antall bolter). Betongelementenes tykkelse gir også bedre holdbarhet mot trykkpåkjenninger. 

Vedlikehold og øvrige fordeler:

Tunnelelement har mindre vedlikehold, ettersom overflaten gjør det lettere å vaske bort smuss som veistøv, salt og eksos. Ved fornyelse eller oppgradering av elektriske installasjoner, er fremtidig arbeid lettere å montere på prefabrikkerte tunnelelementer. Sammenlignet med PE-skum og sprøytebetong, må gjerne innfesting forandres grunnet risiko for å punktere vannskjermen. Betongelementer til tunneler vil ved risikoanalyser konstantere økt brannsikkerhet, samt god berg-, vann- og frostsikring.

Prefabrikkerte elementer til samferdsel og infrastruktur:

Vi har over 54000 km riks- og fylkesveger i Norge, og det er uten å en gang betrakte kommunale og private veier. Felles for all vår infrastruktur, er at det må vedlikeholdes, skiftes ut og leggs om – helt uten omfattende avvikling i trafikken. Prefabrikkerte betongelementer fra NOBI er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.  

Kostnadseffektiv skreddersøm:

Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner. Våre prefabrikkerte standardløsninger har høy fleksibilitet ift. dimensjonering og tilpasninger. Del gjerne dine ideer med oss. Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap.

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Fra A til Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern kan NOBI levere betongprodukter til ditt prosjekt på tvers av våre virksomhetsområder. Aktuelle produkter for tunnel:

Ved tunnelprosjekter i nærheten av Voss, Vestland –  kan vi levere ferdigbetong og motta masser til sandtak gjennom NOBI Voss. 
 
NOBI støttemur L-element i betong til tunnelprosjekt - tunnelelement fra NOBI

Du er i godt selskap!

NOBI leverer betongprodukter- og tjenester til landets største maskin- og entreprenørselskaper. 
Vi håper dere har lyst å bli bedre kjent med oss.

NOBI Betongelement - referanser

 Ta gjerne kontakt for spørsmål eller prising av tunnelelement til ditt prosjekt. 
Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Tunnelelement og andre betongprodukter til samferdsel:

NOBI leverer bærekraftige løsninger for samferdsel og infrastrukturprosjekter. Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden, og vi har løsningene som er med å sikre miljøvennlig transport. Tunnelelement og andre samferdselprodukter i betong er kortreist fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kostnadseffektive samferdselsløsninger fra NOBI.

Vi er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner

Landsdekkende aktør innen samferdsel:

Vi er blant Norges ledende leverandører av betongprodukter til Samferdsel. NOBI har gjennom omfattende leveranser i en årrekke opparbeidet spesialkompetanse innen dette virksomhetsområdet, hvor vi blant annet har en helt egen produksjonshall for produkter innen dette segmentet. Til slutt, ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål eller prising av prosjekt. 

Kontakt NOBI:

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen