Ledelinjer

Ledelinjer fra Furnes

Ledelinjer fra Furnes:

Ledelinjer i støpejern imøtekommer universell utforming og alle gjeldende krav. Vi tilbyr et komplett utvalg av retningsindikatorer, varselindikatorer og oppmerksomhetsindikatorer. NOBI leverer ledelinjer og taktile heller til prosjekter over hele Norge.

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Peter Brox BøeProsjektkoordinator drensrenner405 19 809peter.boe@nobi.no

Hva er ledelinjer?

Ledelinjer er en kjede av naturlige og bygde, ledende elementer som skal være lett å følge for svaksynte og blinde, der elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjenkjennbar og forståelig.

Ledelinjene skal kunne følges ved at man kjenner forskjell fra andre overflater under foten og ved bruk av stokk. NOBI tilbyr en rekke gatemiljøprodukter med høy funksjonalitet som ivaretar arkitektonisk uttrykk for det moderne byrom. Les mer her:

ledelinjer

Ulike typer ledelinjer:

NOBI er komplett leverandør av ledelinjer og taktile heller i støpejern fra Furnes Jernstøperi. Typebetegnelsene B1, R2, R5 (sinus) og definisjoner på ribbe- og kulesegment- inndeling/mønster er tatt fra CEN/TS 15209:2008.

Ledelinjene imøtekommer gjeldende krav, og er designmessig utformet etter tekniske detaljer angitt i følgende publikasjoner:

 • “Ledelinjer i gategrunn – Veileder”. Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
 • Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
 • Statens vegvesen håndbok 129: Universell utforming av veger og gater.

Retningsindikator:

For synshemmede er det utfordrende at arkitektur endres hele tiden. Blinde og svaksynte er avhengige av at arkitekturen er mest mulig selvforklarende.

Vi tilbyr retningsindikatorer som har standardiserte overflater, med sinuslinjer som gir retningsinformasjon. Retningsindikator legges med sinuslinjene i fartsretningen. Profilene er valgt slik at de skal gi en sinusbevegelse i hånden for de som følger ledelinjene med stokk.

Ledelinjer retningsindikator
Retningsindikatorer: Mål: Vekt: NRF nr: FURNES nr:
Retningsindikator type R2 300x300 9 9722903 4612C
Retningsindikator type R2 300x900 25,5 9722904 4614C
Retningsindikator type R5 300x300 9 9722905 4616
Retningsindikator type R5 300x900 25,5 9722906 4617

Oppmerksomhetsindikatorer:

Oppmerksomhetsfelt gir informasjon om at man er eller nærmer seg viktige punkt langs gangbanen eller forteller at man er ved et knutepunkt. Viktige punkt kan være en heis, informasjonsskranke, resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller strukturendring i underlaget. Som oppmerksomhetsindikator legges hellen på tvers av fartsretningen. 

Oppmerksomhetsindikatorer: Mål: Vekt: NRF nr: FURNES nr:
Oppmerksomhetsindikator type R2 300x300 9 9722903 4612C
Oppmerksomhetsindikator type R5 300x900 9 9722905 4616

Varselindikatorer:

Varselfelt, også kalt farefelt, brukes for å varsle om at man har kommet til et område som potensielt kan være farlig. Varselfeltet skal bestå av et knoppefelt som både er taktilt (følbart) og i god kontrast til omgivelsene. Det skal brukes ved toppen av en trapp, på perrongkanter, og foran fotgjengerfelt, rulletrapp og rullende fortau. Slike felt legges opp i hele trappens eller objektets bredde.

Våre varselindikatorer har en standardisert overflate med knaster som varsler om farer som f.eks. kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som trapp, ramper eller usikrede kanter. Varselindikator legges med flattoppede kuler i parallelle eller forskjøvede rader. 

Varselindikatorer: Mål: Vekt: NRF nr: FURNES nr:
Varselindikator type B1 300x300 8 9722901 4612B
Varselindikator type B1 300x900 21,5 9722902 4614B
Varselindikator type B1, med nominell bueradius = 7m 300x300 8 9722907 4612BR7

Montering av ledelinjer:

FURNES® ledelinjer er et element i universell utforming. Ledelinjene benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. Ledelinjene er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige.

 • Retningsindikatoren legges med ribbene i fartsretning.
 • Oppmerksomhetsindikator er tilsvarende element som retningsindikator, men legges med ribbene på tvers av fartsretning.
 • For å sikre god stabilitet, anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging.
 • Lengden kan tilpasses enkelt, kappes med vinkelsliper med kappeskive for jern/stål.
 • Forøvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.

Krav til ledelinjer utendørs:

Informasjonen er hentet fra Norges Blindeforbund sine nettsider, les mer her

Luminanskontrast
Den taktile overflaten skal ha luminanskontrast mot omgivelsene på minimum 0,4.
Jevnt underlag
Det bør tilstrebes jevnt underlag på gangbanen i minimum 90 centimeter bredde parallelt med retningsindikatoren/ledelinjen.
Bredde
Bredden på ledelinjen må være minimum 210 millimeter.
Retningsendring
Der det er nødvendig med en retningsendring på 90 grader, skal ribbene legges på tvers av gangretningen i en avstand på 800–900 millimeter før krysset i begge retninger. Retningsendringer mellom 45 og 90 grader bør unngås da det kan være vanskelig å følge slike retningsendringer til retningsindikatoren.
Møtepunkt av flere ledelinjer
Der ledelinjer møtes, skal ribbene legges på tvers av gangretningen i en avstand på 800 – 900 millimeter før krysset i alle retninger. Dette gir et forvarsel om at man nærmer seg en endring av gangretningen. I T-kryss legges ribbene i selve krysset, mens i X-kryss legges ribbene i den retning som er mest trafikkert.
Høyden på ribber
Høyden på ribbene skal være 5 (+/- 1) millimeter høyere enn gateoverflaten rundt.
Bredden på ribber
Bredden på ribbene skal være 25 – 35 millimeter målt nederst og 20 – 30 millimeter målt øverst.
Fri for hinder og faremoment
Gangarealet må være fri for hindringer og faremomenter (skilt, uteservering, stolper, sykkelstativer, også videre). Her må kommunen fastsette tydelige retningslinjer og kontrollere at disse etterleves for å hindre at praksis sklir ut, med eksempelvis tilbudsskilt eller uteservering som «spiser seg inn» i gangsonen.
Ferdselssone:
Statens vegvesens veileder v129, «Universell utforming av veger og gater», angir at ferdselssonen for gående bør være minst 2 meter og fri for hindringer. Vegvesenet legger til at den frie ferdselssonen i praksis som regel bør være bredere, for at det ikke skal føles trangt ved store mengder gående. Veilederen finner du ved å søke på vegvesenets hjemmesider: www.vegvesen.no.
Fri høyde i full bredde
Standarden «NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder» skriver følgende om fri høyde i gangbanen: Det skal være minst 2,25 meter fri høyde i full bredde langs hele gangadkomsten og gangveien.
Previous slide
Next slide

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Peter Brox BøeProsjektkoordinator drensrenner405 19 809peter.boe@nobi.no

Ledelinjer ivaretar universell utforming:

Ledesystemer (dvs. ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, varselfelt m.m.) er del av et internasjonalt språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle – også blinde og svaksynte. Ledelinjer, ledefelt og ledende elementer i bygg og uteområder gjør at man finner trygt frem dit man skal. Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet og myndighetene har derfor satt en del lovpålagte krav som må følges. Her kan du lese mer om universell utforming i bygg og uteområder. 

Ledelinjer er en eller flere lagte linjer, lagt i lengderetningen, for å lede personer fra ett punkt til et annet. Ledelinjer må være både taktilt opphøyde og visuelt godt synlige. Det er viktig å ha fri passasje på begge sider av ledelinjene så synshemmede ikke møter hindringer. Det er særlig viktig å ha ledelinjer over store åpne plasser. Det er alltid viktig å sikre tilstrekkelig belysning, slik at ledelinjer blir godt synlige. Motlys må unngås – dette er spesielt viktig ved faremomenter, som eksempelvis trapper.

Kontakt NOBI:

Nobi er blant Norges ledende leverandører av betongelement til samferdselsprosjekter. Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden, og vi har løsningene som er med å sikre bærekraftig transport. Vi er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Peter Brox BøeProsjektkoordinator drensrenner405 19 809peter.boe@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen