Ledelinjer

Ledelinjer:

Ledelinjer er en kjede av naturlige og bygde, ledende elementer som skal være lett å følge for svaksynte og blinde, der elementene gir visuell og taktil informasjon som er lett gjenkjennbar og forståelig. Ledelinjene skal kunne følges ved at man kjenner forskjell fra andre overflater under foten og ved bruk av stokk.

PristilbudKontakt – Samferdsel

ledelinjer illustrasjon

NOBI har et bredt utvalg av ledelinjer i støpejern fra hhv. Furnes og Ulefos. Vi leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge. Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Alexander GrimstadKundebehandler459 74 060ag@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Tom DaleProduksjonsleder Hage, Park og Gate920 55 544tom.dale@nobi.no

Ulike typer ledelinjer: 

Innunder ledelinjer tilbyr NOBI hhv. retningsindikatorer, varselindikatorer og oppmerksomhetsindikatorer. Les mer om krav som stilles de ulike typene på det Norske Blindeforbundets nettsider

ledelinjer utvalg nobi

Retningsindikatorer:

For synshemmede er det utfordrende at arkitektur endres hele tiden. Blinde og svaksynte er avhengige av at arkitekturen er mest mulig selvforklarende. Derfor tilbyr NOBI retningsindikatorer fra Furnes og Ulefos som begge har standardiserte overflater, med sinuslinjer som gir retningsinformasjon. Retningsindikator legges med sinuslinjene i fartsretningen. Profilene er valgt slik at de skal gi en sinusbevegelse i hånden for de som følger ledelinjene med stokk. 

Oppmerksomhetsindikatorer: 

Oppmerksomhetsfelt gir informasjon om at man er eller nærmer seg viktige punkt langs gangbanen eller forteller at man er ved et knutepunkt. Viktige punkt kan være en heis, informasjonsskranke, resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner. Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller strukturendring i underlaget. Som oppmerksomhetsindikator legges hellen på tvers av fartsretningen. 

Varselindikatorer: 

Varselfelt, også kalt farefelt, brukes for å varsle om at man har kommet til et område som potensielt kan være farlig. Varselfeltet skal bestå av et knoppefelt som både er taktilt (følbart) og i god kontrast til omgivelsene. Det skal brukes ved toppen av en trapp, på perrongkanter, og foran fotgjengerfelt, rulletrapp og rullende fortau. Slike felt legges opp i hele trappens eller objektets bredde.

Våre varselindikatorer har en standardisert overflate med knaster som varsler om farer som f.eks. kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som trapp, ramper eller usikrede kanter. Varselindikator legges med flattoppede kuler i parallelle eller forskjøvede rader. 

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Alexander GrimstadKundebehandler459 74 060ag@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Tom DaleProduksjonsleder Hage, Park og Gate920 55 544tom.dale@nobi.no

Universell utforming og imøtekommelse av gjeldende krav: 

FURNES® ledelinjer er et element i universell utforming. Ledelinjene benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. Ledelinjene er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige.

 • Retningsindikatoren legges med ribbene i fartsretning.
 • Oppmerksomhetsindikator er tilsvarende element som retningsindikator, men legges med ribbene på tvers av fartsretning.
 • For å sikre god stabilitet, anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging.
 • Lengden kan tilpasses enkelt, kappes med vinkelsliper med kappeskive for jern/stål.
 • Forøvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.

Ledelinjene imøtekommer gjeldende krav, og er designmessig utformet etter tekniske detaljer angitt i følgende publikasjoner: 

 • “Ledelinjer i gategrunn – Veileder”. Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
 • Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
 • Statens vegvesen håndbok 129: Universell utforming av veger og gater

Typebetegnelsene B1, R2, R5 (sinus) og definisjoner på ribbe- og kulesegment- inndeling/mønster er tatt fra CEN/TS 15209:2008.

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Alexander GrimstadKundebehandler459 74 060ag@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Tom DaleProduksjonsleder Hage, Park og Gate920 55 544tom.dale@nobi.no

Mer om ledelinjer: 

Ledesystemer (dvs. ledelinjer, oppmerksomhetsfelt, varselfelt m.m.) er del av et internasjonalt språk som bidrar til at fysiske omgivelser blir lesbare for alle – også blinde og svaksynte. Ledelinjer, ledefelt og ledende elementer i bygg og uteområder gjør at man finner trygt frem dit man skal. Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet og myndighetene har derfor satt en del lovpålagte krav som må følges. Her kan du lese mer om universell utforming i bygg og uteområder. 

Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning (PDF) Inkluderende uteområder – bevegelsesfrihet (PDF)

Ledelinjer er en eller flere lagte linjer, lagt i lengderetningen, for å lede personer fra ett punkt til et annet. Ledelinjer må være både taktilt opphøyde og visuelt godt synlige. Det er viktig å ha fri passasje på begge sider av ledelinjene så synshemmede ikke møter hindringer. Det er særlig viktig å ha ledelinjer over store åpne plasser. Det er alltid viktig å sikre tilstrekkelig belysning, slik at ledelinjer blir godt synlige. Motlys må unngås – dette er spesielt viktig ved faremomenter, som eksempelvis trapper.

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Alexander GrimstadKundebehandler459 74 060ag@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Tom DaleProduksjonsleder Hage, Park og Gate920 55 544tom.dale@nobi.no

Krav til ledelinjer utendørs: 

Informasjonen er hentet fra Norges Blindeforbund sine nettsider, les mer her

 • Den taktile overflaten skal ha luminanskontrast mot omgivelsene på minimum 0,4. 
 • Det bør tilstrebes jevnt underlag på gangbanen i minimum 90 centimeter bredde parallelt med retningsindikatoren/ledelinjen.
 • Bredden på ledelinjen må være minimum 210 millimeter.
 • Der det er nødvendig med en retningsendring på 90 grader, skal ribbene legges på tvers av gangretningen i en avstand på 800–900 millimeter før krysset i begge retninger.
 • Retningsendringer mellom 45 og 90 grader bør unngås da det kan være vanskelig å følge slike retningsendringer til retningsindikatoren.
 • Der ledelinjer møtes, skal ribbene legges på tvers av gangretningen i en avstand på 800 – 900 millimeter før krysset i alle retninger. Dette gir et forvarsel om at man nærmer seg en endring av gangretningen. I T-kryss legges ribbene i selve krysset, mens i X-kryss legges ribbene i den retning som er mest trafikkert.
 • Høyden på ribbene skal være 5 (+/- 1) millimeter høyere enn gateoverflaten rundt.
 • Bredden på ribbene skal være 25 – 35 millimeter målt nederst og 20 – 30 millimeter målt øverst.
 • Gangarealet må være fri for hindringer og faremomenter (skilt, uteservering, stolper, sykkelstativer, også videre). Her må kommunen fastsette tydelige retningslinjer og kontrollere at disse etterleves for å hindre at praksis sklir ut, med eksempelvis tilbudsskilt eller uteservering som «spiser seg inn» i gangsonen.
 • Statens vegvesens veileder v129, «Universell utforming av veger og gater», angir at ferdselssonen for gående bør være minst 2 meter og fri for hindringer. Vegvesenet legger til at den frie ferdselssonen i praksis som regel bør være bredere, for at det ikke skal føles trangt ved store mengder gående. Veilederen finner du ved å søke på vegvesenets hjemmesider: www.vegvesen.no.
 • Standarden «NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder» skriver følgende om fri høyde i gangbanen: Det skal være minst 2,25 meter fri høyde i full bredde langs hele gangadkomsten og gangveien.

Produksjon og levering: 

NOBI leverer taktile heller i både støpejern og betong. Vi har i en årrekke vært involvert i noen av Vestlandets største prosjekter. Blant annet har vi vært en stor leverandør for ledelinjer til utbyggelsen av bybanen. Dette har vi god kompetanse og ekspertise på. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om ulike løsninger, eller et uforpliktende pristilbud – vi hjelper deg gjerne. 

Mathias IgelstrømAvdelingsleder Byggevarer928 41 777mathias@nobi.no
Alexander GrimstadKundebehandler459 74 060ag@nobi.no
Martin Knudsen HeimnesKundebehandler457 29 542mkh@nobi.no
Tom DaleProduksjonsleder Hage, Park og Gate920 55 544tom.dale@nobi.no

samferdsel nobi

Betongprodukter til samferdsel fra NOBI: 

NOBI leverer bærekraftige løsninger for samferdsel og infrastrukturprosjekter. Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden, og vi har løsningene som er med å sikre miljøvennlig transport. Treplantekummer og andre samferdselprodukter i betong er kortreist og lokalprodusert ved vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kostnadseffektive samferdselsløsninger fra NOBI.

Harald Lønning Prosjektleder element 911 09 170 harald.lonning@nobi.no
Espen Mikalsen Daglig leder 906 73 735 espen.mikalsen@nobi.no

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 


Landsdekkende aktør innen samferdsel: 

NOBI er blant Norges ledende leverandører av betongprodukter til Samferdsel. NOBI har gjennom omfattende leveranser i en årrekke opparbeidet spesialkompetanse innen dette virksomhetsområdet, hvor vi blant annet har en helt egen produksjonshall for produkter innen dette segmentet. Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Kontakt NOBI:

Harald Lønning
Avdelingsleder Samferdsel /Prosjektleder-salg elementprodukter
Tlf 911 09 170
E-post: harald.lonning@nobi.no

Espen Mikalsen 
Daglig leder
Tlf 906 73 735
E-post: espen.mikalsen@nobi.no 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Handlekurv
  Rull til toppen