Toppmeny

Miljø

Nobi er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene i ISO 14001.

Vi skal forplikte oss til å følge de relevante lover og forskrifter ved å arbeide på en slik måte at våre aktiviteter og produkter påfører minst mulig skade på miljøet.

Nobi dokumenterer sin miljøpåvirkning med EPD-deklarasjoner. EPD er en forkortelse for Enviromental Product Declaration. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Nobi sine EPD-deklarasjoner er i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og EN 15804.

Våre produkter analyseres helt fra «vugge» til gjenoppståelse. Da forteller vi hvordan produktets miljøprofil er i sin helhet, ikke bare produkt fremstillingen.

Utvikling og hosting: Senson AS