Toppmeny

Miljø

Les om vår tilnærming til miljø og bærekraft.

NOBI ønsker ikke bare å overholde lover og regelverk. Vi ønsker å strekke oss litt lenger.

ISO-14001 EPD FN Bærekraftsmål Miljøpolitikk Miljøpolitisk målsetting

 

ISO-14001: 

Vi skal forplikte oss til å følge de relevante lover og forskrifter ved å arbeide på en slik måte at våre aktiviteter og produkter påfører minst mulig skade på miljøet. ISO-14001 er en internasjonal standard for miljøstyring, hvor det stilles en rekke krav til bedriften. Gjennom fokus på elementer som miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, ledelsesevaluering, kontroll og utbedring utgjør ISO-14001 i dag beste praksis for miljøledelse. Sertifiseringen betyr i grunn at NOBI strekker seg lengre enn bare gjeldende regelverk – vårt fokus er på kontinuerlig forbedring.

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene i ISO-14001. 

EPD – Environmental Product Declaration:

Nobi dokumenterer sin miljøpåvirkning med EPD-deklarasjoner. EPD er en forkortelse for Enviromental Product Declaration. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Nobi sine EPD-deklarasjoner er i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og EN 15804.

Våre produkter analyseres helt fra «vugge» til gjenoppståelse. Da forteller vi hvordan produktets miljøprofil er i sin helhet, ikke bare produkt fremstillingen.

SE OGSÅ: Våre sertifikater og FDV

FN Bærekraftsmål: 

NOBI ønsker ikke bare å overholde lover og regelverk. Vi ønsker å strekke oss litt lenger. Hos oss er vi blitt stadig mer opptatt av miljø, og vårt arbeid med ISO-14001 sertifisering for miljøledelse har gjort dette enda tydeligere. NOBI ønsker å redusere miljøbelastningen fra våre aktiviteter til et minimum, gjennom en sunn tilnærming mot det ytre miljøet og våre styringssystemer. 

bærekraftsmål

Nå ønsker vi også å bidra i den «globale dugnaden» som må til for å løse morgendagens utfordringer – FNs 17 bærekraftsmål. Dette anser vi som gode rettesnorer for miljøarbeidet til enhver bedrift. Vi ønsker å gjøre vår del med å kartlegge de ulike bærekraftsmålene vi rører ved, slik at vi deretter kan se hvordan vi kan bli bedre.  Vi oppfordrer andre bedrifter til å bli med på dugnaden. Du kan lese mer om bærekraftsmålene her

Miljøpolitikk: 

 • NOBI AS forplikter seg til å følge de relevante lover og forskrifter ved å arbeide på en slik måte at våre aktiviteter og produkter påfører minst mulig skade på miljøet.
 • Våre produkter skal vurderes miljømessig i forhold til livssyklusen fra råstoff til gjenvinning/destruering.
 • Utarbeide EPD på våre produkter.
 • Vi skal øke miljøbevisstheten blant våre alle ansatte, innleide og transportører ved hjelp av opplæring og informasjon.
 • Vi arbeider for å redusere ressursforbruket og avfall.
 • Vi registrerer og håndterer miljømessige avvik ved alle avdelinger.
 • Vi kommuniserer åpent både internt og eksternt om selskapets miljømessige aspekter.
 • Vi har som mål å bli sertifisert av miljøstyringssystem ISO 14001 på tvers av våre avdelinger. 

Miljøpolitisk målsetting: 

 • Vi forplikter oss til å følge de relevante lover og forskrifter ved å arbeide på en slik måte at våre aktiviteter og produkter påfører minst mulig skade på miljøet.
 • Våre produkter skal vurderes miljømessig i forhold til livssyklusen fra råstoff til gjenvinning/destruering. EPD på alle produkter.
 • Vi øker miljøbevisstheten blant alle ansatte og transportører ved hjelp av opplæring og informasjon
 • Vi arbeider for å redusere ressursforbruket og avfall
 • Vi registrerer og håndterer miljømessige klager ved alle anlegg
 • Vi kommuniserer åpen både internt og eksternt om selskapets miljømessige aspekter.
 • Vi har som mål å beholde vårt sertifikat av miljøstyringssystem – ISO 14001

Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud. 

Utvikling og hosting: Senson AS