Slisserenne

Slisserenne fra NOBI | dreneringsysstem

Slisserenne:

NOBI Slisserenne er en unik, avansert og innovativ løsningsom effektivt leder vekk overflatevann på større arealer. Vår slisserenne setter en ny standard i forhold til økonomi, sikkerhet og kvalitet sammenlignet med tilsvarende løsninger.

Våre slisserenner er støpt med høyfast selvkomprinerende betong som gir en helt annen finish, med glatte og fine overflater. Toleransen på rennene er vesentlig redusert. Dette sikrer tettere skjøter med en optimal kompresjon. Systemet består av renne-, inspeksjons- og utløpselementer, i tillegg til ig endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannsnett. Skjøtene mellom elementene er identiske med betongrørskjøter DN 300 ig.

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

NOBI Slisserenne er anerkjent i markedet:

Byggelengden på vår slisserenne er på hele 2,25 meter – 12,5% lengre enn andre renner på markedet. Rask montering, høy målnøyaktighet og den jevne overflaten minimerer risikoen for skader ved brøyting eller annen maskinell kjøring. Løsninger er foretrukket av blant annet Avinor / OSL Gardermoen hvor NOBI har levert ca. 2000 meter. 

Fordeler med NOBI Slisserenne:

Slisserenne i betong tilfredstiller “EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder”- og har mange fordeler:

 • Høy målnøyaktighet.
 • Markedsledende byggelengde.
 • Styrkeklasse F 900 i henhold til EN 124.
 • Effektiv avrenning av kjørbart areal med fast dekke.
Slisserenne

Vannføringskapasiteten for 25 meter slisserenne som avsluttes med et utløpselement er ca 35 liter/sek (når rennen ligger uten fall). Slisserennene har også 2% fall inn mot sliss (nedløp) for å unngå at vann stopper mot sidekanten til slisserennen. Kan også legges uten fall om ønskelig. 

Slisserenne gir et effektivt dreneringssystem:

Slisserennener er et dreneringssystem som egner seg spesielt til større arealer med fast dekke, eksempelvis flyplasser, bussterminaler, kaiområder og industriarealer. Produktet er også velegnet til drenering av tunneler og ved innkjøring til lager og garasjer.

Slisserennene bygges inn i bærelaget i flukt med belegget, opptar vannet gjennom de langsgående slissene og transporterer det bort på en enkelt og sikker måte.

NOBI våtstøpte slisserenne kan leveres med flere
tilhørende elementer, som inspeksjonsrist eller slisseforhøyer.

 • Risten for inspeksjonselementet har innstøpte hylser slik at rammen enkelt kan boltes fast til elementet. Disse er hengslet og tåler høyeste belastningsklasse (90 tonn).
 • Slisseforhøyer kan benyttes dersom en ikke ønsker
  synlig betongoverflate. Slisseforhøyer har tverrgående
  ribber og vil også forhindre at sykkelhjul eller tilsvarende, fester seg i slisseåpningen. I flukt med slisseforhøyeren legges eksempelvis belegningsstein
Det har vore sysselsett i snitt ca 50 mann på prosjektet frå oppstart i juli 2017 til i dag. På bildet, Helge Tillung frå Flage Maskin AS
Fra slisserennen etablert i tunnel ledes vannet effektivt videre til sandfangskum i veiskulder.

Slisserenne har enkel montering:

Innstøpte løfteanker type DEHA gir enkel og sikker montering.

I slisserennen er pakningen ferdig støpt og fiksert i muffeenden. Fjern beskyttelsesringen av isopor ved å trekke i tapeenden. Fasen på spissenden og i muffen gir en selvsentrerende funksjon som forsterker pakningens koniske utforming.

Våre spissender vil få en optimal kompresjon i skjøt. Spissenden påsmøres Forsheda glidemiddel som kan anvendes både i regn- og snøvær. Sentrér elementet og montér spissenden i muffen. Elementene trekkes sammen med spesialverktøy. Vi anbefaler å fuge elementene utvendig med enkomponent fugemasse type Sikaflex eller tilsvarende. Fugebredde 15 mm.

Ideelle løsninger for områder med ekstrem belastning: NOBI C-lock industristein og NOBI Slisserenner.

Previous slide
Next slide

Hvorfor velge betongprodukter til vann og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens rør- og kumløsninger. 

Betongrør tåler store laster
Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle tøffe laster. Betongrør har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser, de kan legges med grove, gjerne stedlige og billige omfyllingsmasser. I prosjekter med tung anleggstrafikk eller store leggedyp er betong ett klart førstevalg.
Betongrør ligger stabilt ved omfylling
Betongrørs tyngde gjør at rørene ligger stabilt og i posisjon under montering, tilbakefylling og komprimering. Sansynligheten for oppdrift er svært liten selv om ledningsanlegget utsettes for perioder med høy grunnvannsstand.
Betongrør er slitesterke og motstandsdyktige
En rørledning utsettes for mange belastninger. Trafikkbelastning, frost og punktlast samt tilbakefylling påfører rørene store ytre belastninger. Rør er også utsatt for store indre hydrauliske belastninger og mekanisk slitasje. Betong er et svært motstandsdyktig og slitesterkt materiale, og betongrør leveres med store godstykkelser som sikrer lang levetid.
Betongrør er formstabile
Betongrør opprettholder opprinnelig rørtverrsnitt gjennom hele ledningsanleggets levetid og en trenger ikke bekymre seg for deformasjoner og redusert bæreevne eller endrede hydrauliske egenskaper gjennom rørets levetid. Faktisk er det slik at et betongrør blir sterkere og sterkere over tid.
Tetthet og fleksibilitet
Noe bevegelse og setninger i grunnen er uunngålig, ofte av helt naturlige årsaker. Betongrør tilbyr styrke og fleksibilitet med skjøter som kan ta opp mindre vinkelendringer ved legging og setninger i grunnen uten at det går på bekostning av tettheten.
Deformasjon og punktdeformasjon fra telepåvirkning
Betongrør tåler punktlast og stikkrenner er spesielt utsatt for store belastninger fra stein som presses mot rørveggen! Kombinasjonen av frost og telefarlige masser under fundamentet forsterker dette. Betongrør motstår punktdeformasjon og ”knuser” stein som presses mot rørveggen.
Grove omfyllingsmasser
Reduser installasjonskostnader ved å benytte grove omfyllingsmasser til ledningsanlegget. Dette gir besparelser i arbeidstid, transport, materialkostnader og er et godt valg for miljøet. Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad.
Previous slide
Next slide

Komplett system rett til grøftekanten:

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket NOBI Basal spesialtilpasset til hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Til venstre har vi samlet gode grunner til å velge mufferør til ditt prosjekt. Betongrør fra NOBI Basal produseres i DN150-3000. De minste dimensjonene benyttes oftest til spillvannsløsninger – de største ofte til overvann. Har du spørsmål rundt våre mufferør er det bare å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål rundt slisserenne, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.
  Previous slide
  Next slide

  Våre produkter

  Skroll til toppen