Toppmeny

Plattendekker

Plattendekker er et minimumsarmert forskalingsdekke som leveres i størrelse og utførelse tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Det er et godt alternativ til et plasstøpt dekke som etasjeskiller. Plattendekke anvendes også i forbindelse med broer, kaier, med mer. 

Tykkelsen på betongen er normalt fra 6 cm, hvor utstikkende armering og gitterdragere sikrer en god forankring i plasstøpt konstruksjon. Ettersom hovedarmeringen er utformet som fagverksbjelker delvis innstøpt i betongplaten vil det være bærende i byggefasen og forskalingsarbeidet reduseres. En annen fordel med plattendekker er at rør, trekkerør, el.installasjoner, ventilasjon, etc, kan legges på plass og skjules før påstøp. Nødvendig brann- og lydklasse kan oppnås ved å justere tykkelsen av påstøpen, og derved den totale dekketykkelsen. Plattendekker krever understøtting ved påstøp.

 

Nobi_VossKontakt NOBI VOSS

Kjetil Gulbrandsøy
Avd.leder salg og konstruksjon, kontor Bergen
95417137
E-post: kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS