Toppmeny

Samferdsel

NOBI leverer bærekraftige løsninger for samferdsel og infrastrukturprosjekter. Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden, og vi har løsningene som er med å sikre miljøvennlig transport.

samferdsel header

På denne siden finner du betongprodukter til samferdsel fra NOBI. Er du en beslutningstaker eller prosjektleder? Les mer om hvordan du kan utvikle prosjektene i en bærekraftig retning, samtidig som du sparer både kostnader og miljøet. 

NOBI har et bredt spekter av betongprodukter som leveres til samferdsel. NOBI har gjennom små og store prosjekter, opparbeidet seg spesialkompetanse innen samferdsel. Vi har blant annet en egen produksjonshall som er tilrettelagt for disse betongelementene.

samferdsel referanser

Miljø og bærekraft: 

Betong er skapt for å vare. Visste du at betong, i et livsløp, er et av de mest miljøvennlige materialene vi har? Vår produksjon her på NOBI har også stadig blitt mer miljøvennlig, og vi er ISO-14001 sertifisert innen miljøledelse. 

Betong er miljøvern. Betong er ren natur

I lengden kan ikke plast konkurrere med betong, verken på styrke, økonomi eller miljøvern. Betong består utelukkende av naturlige materialer som sement, sand, grus og vann. Derfor påvirker ikke disse betongproduktene omgivelsene, og lar seg heller ikke påvirke av dem. Naturlige løsninger viser seg ofte å være best i lengden. Vår generasjon av betongprodukter kan derfor være med å bidra å løse deler av miljøbelastningen samfunnet opplever innen fagfeltet. 

Betong er fremtidens miljøvennlige byggemateriale

Vi driver kontinuerlig med optimalisering av våre resepter, og har de siste årene halvert vårt CO2-avtrykk. Vi tilfører stor samfunnsnytte med å levere norske, kortreiste produkter. NOBIs miljøfokus handler ikke bare om lavt miljøavtrykk, men også hvordan vi kan finne løsninger på gjenbruk og ikke forbruk. Sentrale myndigheter stiller stadig sterkere krav, og vi skal ikke bare imøtekomme disse – men samtidig prøve å strekke oss litt lenger. 

Reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI.
Les mer om vår tilnærming til miljø og arbeid mot ISO-14001, EPD, FN Bærekraftsmål og miljøpolitikk, her
.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss  ved å bruke kontaktskjema under, så svarer vi deg raskt:

Utvikling og hosting: Senson AS