Toppmeny

Samferdsel

Kulvert Kasser og kummer til treplanting Plattformelement og plattformdekke Støttemur L-element Vegrekkverk Mastefundament Kabelkanaler Tunell-element Trekkekum Fartsputer

NOBI har et bredt spekter av betongprodukter som leveres til vei og jernbaneprosjekter.

NOBI leveranse til ringvei Vest.

NOBI tunell-elementer til ringvei Vest.

NOBI har gjennom små og store prosjekter, opparbeidet seg spesialkompetanse innen samferdsel. Vi har blant annet en egen produksjonshall som er tilrettelagt for disse betongelementene.

flesland_slisserenne_referanse_front

Slisserenner til Flesland flyplass.

Utvikling og hosting: Senson AS