Salgs- og leveringsbetingelser

salgs- og leveringsbetingelser NOBI

NOBI er medlem av bransjeforeningene BASAL, Betong Norge (Betongelementforeningen) og Norsk Fabrikkbetong (FABEKO). Her finner du en rekke tilleggsbestemmelser til standard avtalevilkår.

  • Basals salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester (PDF)
  • Betongelementforeningen tilleggsbestemmelser til NS8409 V2 (PDF)
  • Betongelementforeningen tilleggsbestemmelser til NS8415 (PDF)
  • Betongelementforeningen tilleggsbestemmelser til NS8417 (PDF)
  • FABEKO Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong (PDF)
  • FABEKO Salgs- og leveringsbetingelser for pumpearbeider (PDF)

Våre produkter

Skroll til toppen