Hulldekke

Hulldekke fra NOBI - Prefabrikkerte betongelement hulldekker NOBI

Hulldekke fra NOBI:

NOBI kan prosjektere, produsere, levere og montere hulldekker for våre kunder. Et hulldekke er et plant, forspent dekkeelement særlig egnet for store belastninger og lange søylefrie spenn. Vi er leveringsdyktig til store deler av Norge, kontakt oss

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Hulldekke til prosjekt:

Hulldekker har en standardbredde på 1200 mm, og NOBI leverer hulldekker med høyder fra 200 til 500 mm. 

Vi kan også levere hulldekker med 20 mm ekstra overdekning, noe som gir mulighet for økt brann- og eksponeringsklasse. Kort montasjetid kombinert med mulighetene for lange spenn bidrar til at hulldekker også er et økonomisk gunstig alternativ.

NOBI tilbyr følgende tverrsnitt: HD200-, 220, 265, 285, 320, 340, 400, 420, 500 og 520.

hulldekke fra nobi - hulldekker i betong

Hvorfor velge hulldekker fra NOBI:

En av fordelene med våre hulldekker er at de store tverrsnittene har fem kanaler (HD 200-220 har seks kanaler), noe som gir stor fleksibilitet med tanke på kjerneboring og tilpasninger, samt at kanalene kan benyttes for fremføring av el- og VVS-installasjoner.

NOBI tilbyr HD både med og uten montering. Vi benytter oss av kvalifiserte og erfarne montører, noe som sikrer deg god planlegging, fremdrift og sikkerhet i monteringsfasen.

Previous slide
Next slide

Montasje av hulldekke:

Hulldekke fra NOBI trenger kun bæring på kortsiden av elementet, og kan monteres på bæresystemer av betongelementer, stål, plasstøpt betong eller murverk.

NOBI tilbyr hulldekker både med og uten montering. Ved levering med montering kan du velge mellom tørrmontert eller ferdig fugestøpt. Ved tørrmontering legger vi dekkene på ferdig opplegg, og dere står selv for forankring og fugestøping.

Hulldekke fra NOBI - Hulldekker etasjeskille prefabrikkert betong

Krav til adkomst for hulldekker:

Levering av betongelementer krever som regel god framkommelighet for store biler og mobilkraner. Hulldekke leveres med semi, og elementer over 13 mtr. leveres med teleskophenger.

Transport av hulldekker er plasskrevende, og vi er avhengig av å få oppgitt god byggeplassinformasjon i tilbudsfasen.

Betongelementer til bygg:

NOBI er totalleverandør av betongelement til byggeindustrien. Ved å benytte hulldekker og øvrige element får du et bygg som dekker fremtidens behov. 

Vi tilbyr fleksibel dimensjonering og skreddersøm av elementer. Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

Ingen hylleløsninger:

NOBI tilbyr tilpasningsmuligheter, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.

I utgangspunktet har vi ingen hylleløsninger. Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner, vi produserer iht. toleranseverdier angitt i betongelementboken. Våre prefabrikkerte betongprodukter er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Hvorfor velge hulldekke og prefabrikkerte betongelementer?

Les hvorfor du bør velge hulldekke og andre betongelement til ditt prosjekt her.

Hulldekke gir logistikk- og styringsgevinster:

NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede – noe som gjør oss til en effektiv leverandør av betongelementer. Ved å benytte elementer som hulldekke kan man redusere prosjektets byggetid, byggelåns-renter, personellkostnader, kranleie og forsikringspremier.

Betongelement gir også lavere kostnader med vedlikehold og oppvarming, samt økte leieinntekter ved tidligere innflytting. Hulldekker og betongelement blir dermed kostnadeffektivt, ettersom man kan bygge store bruksareal og lange spenn på kort tid. Effektiv ressursutnyttelse gir også redusert materialbruk og færre transporter til byggeplass. 

Prefabrikkert betongelementer fra NOBI
NOBI Bergen

Tett på kundene:

Vi er tett på med prosjektering, produksjon og montering av hulldekke betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Hulldekker er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern bistår NOBI landets entreprenører gjennom hele prosjektperioden. Våre virksomhetsområder dekker hele byggeprosessen fra A-Å:

Bredden av vår verdikjede kombinert med tekniske ressurser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med solid utførelse- og effektivitet. Det gjelder helt fra prosjektstart til oppfølgning og etterdokumentasjon.

BYGG HEADER

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre verdiløftet «kvalitet for generasjoner» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Les mer.

Å være sertifisert forplikter! Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. Les mer.

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Les mer.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer hulldekke og betongelement til landets største entreprenører og byggeprosjekt. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.  

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Våre produkter

Skroll til toppen