Fartsputer

Prefabrikkerte fartsputer i betong fra NOBI

Fartsputer fra NOBI:

NOBI produserer to varianter av fartsputer i betong, tilpasset 30km/t og 50km/t. Løsningen er foretrukket av veimyndighetene. Våre prefabrikkerte fartsputer er et solid fartsdempende tiltak med lang levetid, som i tillegg verner større kjøretøy. 

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Om prefabrikkerte fartsputer i betong:

Fartspute er en hump med flat kvadratisk topp og plane ramper i lengde- og sideretningen. Hjulavstanden på tunge kjøretøy og busser gjør at hjulene kommer på hver side av puten ved passering.

For å passere fartsputene må kjøretøyene likevel foreta en viss fartstilpasning. Vanlige personbiler med liten hjulavstand må passere med minst ett hjul på puten.

Veimyndighetene peker på en klar sammenheng mellom fart og antall ulykker, og ikke minst ulykkens alvorlighetsgrad. Fartsputer fra NOBI imøtekommer «fartsdempende tiltak» og utformingskrav iht. 3.1.7 «Fartsputer» angitt i håndbok v128 fra Statens Vegvesen.

NOBI Fartsputer er foretrukket av veimyndighetene:

For tettbygde strøk er det ekstra viktig å tenkte preventivt rundt fartsdemping og kjørefart. Med NOBI Fartsputer ivaretas sikkerheten både for større kjøretøy og myke trafikanter. 

I en NTNU-studie om fartdempende tiltak, finansiert av Statens Vegvesen, fremkommer NOBI som hovedleverandør av fartsputer i betong til veimyndighetene. 

«Den store fordelen er at fartsputer i mindre grad påvirker bussenes fremkommelighet, og dermed styrker kollektivtransportens konkurranseevne sammenlignet med personbil. Dette er i henhold til nullvekstmålet, og er derfor særlig viktig i de store byene».
Statens Vegvesen

Fartsputer er utformet for urbane områder:

Fartsreduserende tiltak kan i praksis gjennomføres på flere ulike måter. Sirkelhumper, trapeshumper og fartsputer kan alle dimensjoneres for 30-, 40- og 50 km/t. Alle metoder bidrar til å skape optimalt fartsnivå, men NOBI Fartsputer har flere, særegne fordeler med utformingen. 

I tillegg til å bidra til fysisk fartsdemping, verner også NOBI større kjøretøy og HMS-aspekter for yrkessjåfører. Fartsputene i betong har lang levetid som følge av høy bestandighet, og vil kreve vesentlig mindre vedlikehold. 

«Fartsputer kan utføres i asfalt, men de er krevende å legge nøyaktig og vanskelige å få til å beholde sin form over tid på veger med stor trafikk. Det anbefales derfor å anlegge fartsputer av betong».
Statens Vegvesen

Erfaringer fra kollektivtransporten:

I urbane områder opplever busselskaper store skader på kjøretøy, både på sidene og under. Tidligere fikk overen fjerdedel av Tides busser i Bergen skader som følge av dårlig utforming av fartshumper. Driftsplanlegger i Tide forklarer videre: 

– Problemet er at bussene våre tar nedi når de kjører over fartshumper, selv i lav fart. Den vanligste skaden er at motordekselet blir slått av og ligger igjen i gaten. 

Siden den gang har det blitt mange fartsputer fra NOBI i Bergens gater, som Tide bekrefter er langt bedre for sjåfører og lange, tunge kjøretøy. Putene fører til at farten blir redusert, samtidig som man kan kjøre over dem uten å få merkbare støt i ryggen.

Fartsputer, altså en betongklump som er gradert ned midt i veien, er mye bedre for store kjøretøy. Fartsputer gjør at hjulene går på utsiden av puten og bussen glir fint over uten noen form for støt. Disse ivaretar sikkerhetsaspektet samtidig som vi unngår de ulempene vanlige humper har for tunge busser.

Betongelement til samferdsel & infrastruktur fra NOBI:

Vi har over 54000 km riks- og fylkesveger i Norge, og det er uten å en gang betrakte kommunale og private veier. Felles for all vår infrastruktur, er at det må vedlikeholdes, skiftes ut og leggs om – helt uten omfattende avvikling i trafikken. Prefabrikkerte betongelementer og mastefundament fra NOBI er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd. 

Kostnadseffektiv skreddersøm:

Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner. Våre prefabrikkerte standardløsninger har høy fleksibilitet ift. dimensjonering og tilpasninger. Del gjerne dine ideer med oss. Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap.

Du er i godt selskap!

NOBI leverer betongprodukter- og tjenester til landets største maskin- og entreprenørselskaper. 
Vi håper dere har lyst å bli bedre kjent med oss.

NOBI Betongelement - referanser

 Ta gjerne kontakt for spørsmål eller prising av fartsputer til ditt prosjekt. 
Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Landsdekkende leverandør av fartsputer til vei og infrastruktur:​

Nobi er blant Norges ledende leverandører av betongelement til samferdselsprosjekter. Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden, og vi har løsningene som er med å sikre bærekraftig transport. Vi er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen