Åpenhetsloven – Tillit mellom NOBI og samfunn

Åpenhetsloven header

Åpenhetsloven:

Åpenhetsloven har som hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Med andre ord, skal redegjørelsen styrke grunnlaget for tillit mellom NOBI og lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. Vi har forpliktet oss til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis, der vi skal sette høye krav til oss selv – men også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere.

Rapport 2023:

NOBI har utarbeidet en rapport for å gi allmenheten innblikk i vår redegjørelse rundt gjennomførte aktsomhetsvurderinger og tiltak. Send forespørsel til din kontaktperson i NOBI eller ta direkte kontakt under. 

Informasjonskrav behandles etter åpenhetsloven §§ 6 og 7. 

Mathias Mikalsen PedersenMarkedssjef401 04 975mp@nobi.no

Tillit mellom NOBI og samfunn:

Som produksjonsbedrift i Norge imøtekommer vi strenge krav til utførelse, miljøvern, HMS og arbeidsrett. En av våre sentrale verdier er lidenskap for kvalitet. Det gjelder ikke bare for våre produkter og tjenester, men også god kvalitet på rutiner, prosesser og organisering.

Å skape gode arbeidsplasser er viktig for oss. Vi har blant annet adoptert FNs Bærekraftsmål 8; «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» som en av våre viktigste rettesnorer. Dette innebærer en forpliktelse til å være en forkjemper for varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid.

NOBI bærekraftsmål - miljø - SDG - bærekraft
NOBI Betongelement - Kulvert

Pålitelighet og integritet:

NOBI skal til enhver tid overholde relevante lover, regelverk, reguleringer og krav fra fagforeninger. Selve produksjonen vår forholder seg nevneverdig til 117 standarder, 24 publikasjoner, 10 betongelementbøker, samt krav fra bransjeforeninger og tredjepartskontroller. Samlet gjør dette at vi kan tilby våre produkter med både pålitelighet og integritet.

HMS OG KVALITET - NOBI

Bærekraft i alle ledd:

I forbindelse med åpenhetsloven har vi gjennomført aktsomhetsvurderinger. Med likhet til kontinuerlig forbedring etter LEAN-prinsippene i produksjonen, skal arbeidet med aktsomhetsvurderinger også være en kontinuerlig prosess i vår bedrift.

NOBI skal alltid ha kontroll over verdikjeden og skape tillit ovenfor kunder og samfunn med bærekraft i alle ledd. Dette oppnår vi gjennom kartlegging, oppfølgning og tydelige forventninger rundt kvalitet, miljø og ansvarlig næringsliv.

Våre produkter

Skroll til toppen