Kvalitet

Kvalitet NOBI

Kvalitet:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Se sertifikater og dokumentasjon for produkter levert til ditt prosjekt her

Lidenskap for kvalitet:

I NOBI jobber vi etter LEAN-prinsipper og kontinuerlig forbedring. Dette gjelder ikke bare for produksjon, men for alle våre aktiviteter på tvers av virksomheten. På den måten streber vi etter beste praksis i vår tilnærming mot kvalitet, miljø og dine behov som kunde hos oss. Vår omfattende produktportefølje imøtekommer blant annet: 

HMS OG KVALITET - NOBI

Eksepsjonell utførelse:

Vårt kvalitets- og ledelsessystem tilfredsstiller kravene angitt i ISO 9001 og ISO 14001. God organisering av prosesser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med eksepsjonell utførelse og effektivitet.

Moderne produksjonsanlegg, tilfredsstillende sertifikater, dyptgripende kompetanse og lang erfaring sørger for høy kvalitet i alle ledd av vår utstrakte verdikjede. Bli bedre kjent med hvordan vi jobber i vår policy for Kvalitet, HMS og Ytre Miljø. 

Policy for kvalitet, hms og ytre miljø - NOBI AS

Krav til underleverandører:

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. 

Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden i forretningssamarbeid.

Beste praksis for miljøledelse:

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene iht. ISO-14001 på tvers av alle avdelinger. Gjennom fokus på elementer som miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, ledelsesevaluering, kontroll og utbedring utgjør ISO-14001 i dag beste praksis for miljøledelse.

Vi har i tillegg adoptert fire bærekraftsmål der vi kan utgjøre en betydelig forskjell. Bli bedre kjent med hvordan vi jobber rundt miljø og bærekraft:

NOBI kvalitet miljø billboard park

LEAN Produksjon:

Vi i Nobi er opptatt av å kontinuerlig forbedre oss, og LEAN herunder 5S, blir brukt som metodikk i hele vår organisasjon.

Metoden karakteriseres ofte som «standardisert opprydding», men er mye mer enn dette. LEAN er mer en filosofi, hvor NOBI innordner drift, organisering og administrering av arbeidsplass og arbeidsflyt med hensikt om å forbedre effektiviteten. Dette realiseres med et kontinuerlig fokus på eliminering av sløsing, forbedre flyt og redusere overflødig prosessering. 

Gjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm. på arbeidsplassen og beholde kun det nødvendige. Alt annet kastes eller lagres et annet sted.

Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved å ha alt utstyr på riktig plass der det trengs.

Systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete.

Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at enhver vet eksakt hva eget ansvarsområde er.

Vedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de foregående 4S-er er innført, blir de den normale arbeidsformen. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke sklir tilbake til gamle arbeidsformer. [/toggle]

Kontakt oss:

Kontakt oss dersom du har spørsmål om kvalitet eller trenger ytterligere opplysninger. Vi er klare til å bistå deg med nødvendige opplysninger du trenger til ditt prosjekt.

Ole Jakob GustadKvalitetsansvarlig992 03 484ole.jakob.gustad@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen