Kvalitet

Kvalitet | NOBI - Norsk betonindustri

Kvalitet:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

Lidenskap for kvalitet:

Gjennom kontinuerlig forbedring forsøker vi alltid å strekke oss litt lenger i forretningssammenheng. Det gjelder ikke bare for tilvirkningen i produksjonen, men som prinsipp i tilnærmingen vår mot miljø, kvalitet og dine behov som kunde hos oss. Vår omfattende produktportefølje imøtekommer blant annet: 

HMS OG KVALITET - NOBI

Moderne produksjonsanlegg, tilfredsstillende sertifikater, dyptgripende kompetanse og lang erfaring sørger for høy kvalitet i alle ledd av vår utstrakte verdikjede.

Denne bredden er en indirekte tillitserklæring at du kan stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner. Vår målsetning er ikke bare å levere produkter til avtalte betingelser, men overgå dine forventninger som kunde hos oss.

Elementene ble veldig flotte. Monteringen gikk godt og radig. Spesielt i forhold til HMS og etterdokumentasjon syntes jeg NOBI var virkelig proffe. Under befaring var også Statens Vegvesen svært imponert over resultatet.

Miljøposter web NOBI

Digitale fortrinn:

NOBI har samlet og dokumentert alle våre prosesser, systemer og vedlegg i et omfattende, egenutviklet ledelsessystem. Gode tilbakemeldinger fra kunder, samarbeidspartnere og konsulenter understreker dette fortrinnet. Systemet sikrer at NOBI tilfredsstiller alle myndighetskrav og at dokumentasjonen av dette er tilgjengelig for våre ansatte og kunder.

Vårt kvalitets og ledelsessystem tilfredsstiller kravene i ISO 9001 og ISO 14001.

Eksepsjonell utførelse:

God organisering av ledelses-, verdiskapende- og støtteprosesser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med eksepsjonell utførelse og effektivitet gjennom våre arbeidsgrupper. Samlet gjør dette at vi kan tilby kundene våre fremragende kundeservice med både pålitelighet og integritet.

Vi tar deg gjerne med på en gjennomgang av ledelsessystemet dersom du ønsker å bli bedre kjent med oss!

Kvalitetsrevisjoner og sertifiseringer:

NOBI foretar jevnlig interne kvalitetsrevisjoner for å verifisere at rutinene som inngår i bedriftens kvalitetssystem er hensiktsmessige og effektivt innarbeidet slik at interne og eksterne krav tilfredsstilles. Våre rutiner omfatter blant annet ordens- og sikkerhetsrunder, arbeidsledelse, renhold og risikoanalyser. Vår målsetting mot orden er forankret i generelle krav mot orden, som omfatter sikkerhet/vern for ansatte, effektiv og rasjonell drift, samt ivaretakelse av et trivelig og godt arbeidsmiljø.

Vårt kvalitets og ledelsessystem tilfredsstiller kravene oppført i ISO 9001 og ISO 14001.

Kvalitet - kontrollrådet NOBi
NOBI Iso-sertifisering

Miljøsertifisert iht. ISO-14001:

Samfunnets forventninger tilbærekraftig utvikling, transparens og ansvar utvikler seg stadig mer. Dette har medført til at NOBI har utviklet en systematisk tilnærming til miljøforvaltning ved å implementere ledelsessystemer for miljø. Ettersom sertifiseringsarbeidet blir evaluert av en godkjent tredjepart (Kontrollrådet), vet du som kunde at du kan stole på at NOBI aktivt arbeider med å redusere miljøbelastningen til et minimum.

NOBI har en ambisjon om å være i front av betongbransjens miljøarbeid. Etter alle våre avdelinger ble ISO-14001 sertifisert har vi igangsatt arbeidet med integrering av bærekraft på tvers av organisasjonen. FN Bærekraftsmål har vært en viktig rettesnor for strategien vår fremover, hvor vi spesielt har utpekt 4 delmål hvor vi kan gjøre en tydelig forskjell. 

Krav til underleverandører:

I og med at NOBI har miljø i fokus stiller vi også krav til våre leverandører at de leverer produkter som ikke inneholder de mest helse- eller miljøskadelige stoffene og har søkelys på miljø. Vi ser også helst at leverandøren her en egen miløpolicy. Det er også viktig at leverandøren kontinuerlig arbeider med å videreutvikle mer miljøvennlige produkter.

NOBI driver med substitusjon av produkter og ønsker å benytte de mest miljøvennlige produktene som er tjenlig for vår produksjon. Alle leverandører som skal levere til NOBI må kunne vise til en rekke dokumentasjon på sine produkter som: HMS datablad, Produktdatablad, CE-dokument, Ytelseserklæring, EPD og tilsvarende.

Kvalitet produksjon NOBI

En viktig målsetning for NOBI er null skader og ulykker.

Gjennomgå alt verktøy, materiell, utstyr, mm. på arbeidsplassen og beholde kun det nødvendige. Alt annet kastes eller lagres et annet sted.

Fokuserer på effektivitet ved å organisere verktøy, materiell og utstyr på en slik måte at arbeidsflyten blir mest mulig effektiv ved å ha alt utstyr på riktig plass der det trengs.

Systematisk rydding slik at alt utstyr blir satt tilbake på sin opprinnelige plass etter bruk. Dette skal være en del av de daglige rutinene og ikke basert på skippertak med rydding når det er blitt rotete.

Standardisere arbeidsoppgaver og rutiner slik at enhver vet eksakt hva eget ansvarsområde er.

Vedlikeholde og forbedre standarder og rutiner. Straks de foregående 4S-er er innført, blir de den normale arbeidsformen. Det skal sikres at fokus beholdes og at en ikke sklir tilbake til gamle arbeidsformer. [/toggle]

LEAN Produksjon:

Vi i Nobi er opptatt av å kontinuerlig forbedre oss, og LEAN herunder 5S, blir brukt som metodikk i hele vår organisasjon.

Metoden karakteriseres ofte som «standardisert opprydding», men er mye mer enn dette. LEAN er mer en filosofi, hvor NOBI innordner drift, organisering og administrering av arbeidsplass og arbeidsflyt med hensikt om å forbedre effektiviteten. Dette realiseres med et kontinuerlig fokus på eliminering av sløsing, forbedre flyt og redusere overflødig prosessering. 

Regelmessig blir det foretatt målinger av våre aktiviteter for å avdekke forhold som kan forbedres. Nobi har som mål at alle ansatte skal trives på jobb. Vi skal til enhver tid ha et oppdatert risikobilde for bedriften, ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver. En viktig målsetning for Nobi er null skader og ulykker.

kvalitet og gjenbruk i produksjon nobi

Sertifikater og produksjonskontrollsystemer:

NOBI er sertifisert av Kontrollrådet i følgende klasser:

Alle typer fabrikkblandet betong i henhold til NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017 v/Voss(PDF). 

 • Rør og kummer iht. NS3121 og NS 3139 samt BASAL-standard v/Askøy (PDF).
 • BASAL Aqua-Safe iht. VA-miljøblad 112 og BASAL-standard v/Askøy (PDF). 
 • BASAL Aqua-safe vannkummer inkl. armatur  v/Voss (PDF).
 • Prefabrikkerte spesialelementer av betong v/Askøy (PDF). 
 • Sertifikat for produksjonskontrollsystem 1111-CPR-0410 (PDF). Herunder prefabrikkerte betongprodukter v/Askøy for hhv.:
  • Ribbedekkeelementer: NS-EN 13224 : 2011., Lineære konstruksjonselementer: NS-EN 13225 : 2013., Trapper: NS-EN 14843 : 2007., Firkantkulverter: NS-EN 14844 : 2006 + A2:2011., Veggelementer: NS-EN 14992 : 2007 + A1:2012. 
 • Prefabrikkerte spesialelementer av betong v/Voss(PDF). 
 • Sertifikat for produksjonskontrollsystem 1111-CPR-0384 (PDF). Herunder prefabrikkerte betongprodukter v/Voss for hhv.:
  • NS-EN 1168:2005 + A3:2012, Hulldekker., NS-EN 13224 : 2011, Ribbedekkeelementer., NS-EN 13225 : 2013 Lineære konstruksjonselementer., NS-EN 13747 : 2005 + A2:2010, Gulvplater for gulvsystemer., NS-EN 14843-2007, Trapper., NS-EN 14991:2007, Fundamenter., NS-EN 14992:2007+A1:2012, Veggelementer., NS-EN 15050:2007+A1:2012 Bruelementer. 

Belegningsstein av betong v/Askøy : NS-EN 1338:2003 (PDF). 

 • Produksjonskontrollsystem 1111-CPR-0163 v/ Avd. Sandtak Voss (PDF). 
  • Tilslag til betong: NS-EN 12620:2002 + A1:2008 + NA:2016.
  • Tilslag til asfalt: NS-EN 13043:2002 + NA:2008. 

Har du spørsmål rundt våre sertifikater, FDV, eller øvrig dokumentasjon? Kontakt vår kvalitetsansvarlig her: 

Miljø & Bærekraft:

Hos NOBI handler mye av miljøfokuset å omsette gode tanker til praktisk gjennomføring. For oss er det viktig å erkjenne det sosiale ansvaret og arbeide transparent for å redusere miljøbelastningen fra våre aktiviteter til et minimum. NOBI skal skape merverdi for både kunder og samfunn, samtidig som våre felles naturressurser ivaretas.

Som kunde og leverandør til NOBI AS forventer vi at du jobber ansvarlig og aktivt mot miljøresultater for din virksomhet. NOBI er sertifisert iht. til ISO-14001 og ønsker at du som kunde/leverandør overholder tilsvarende krav. Vi oppfordrer også våre forretningspartnere til å adoptere FN Bærekraftsmål som rettesnorer for bærekraftsarbeid, les mer om dem her

NOBI strategisk tilnærming miljø og bærekraft

Våre produkter

Handlekurv