Rør og rørdeler

Hvorfor bør du velge rør og rørdeler hos NOBI?

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid. Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle store laster. Betongrør kan omfylles med grove, telefrie masser og er det sterke, stabile og miljøvennlige valget for fremtidens ledningsanlegg.

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket NOBI x Basal spesialtilpasset til hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Utvalget av rør og rørdeler i betong, finner du her.
Du kan også laste ned Basal sin hovedkatalog for rør og rørdeler, vi leverer alt du trenger.

Relevant for avløpsprodukter:

Beregningsprogram for rør Brosjyrer for avløp Leggeanvisning for rør og kummer


Hvorfor bør du velge betongprodukter til vann og avløp? 

1) Kostnad og effektivitet:

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket NOBI spesialtilpasset hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Du kan også spare både penger og miljøutslipp ved å legge betongprodukter fra NOBI. Ettersom mange av våre konstruksjoner tillater omfylling med stor stein, blir dette vesentlig billigere enn bruk av pukk. Du kan forbedre prosjektets miljøregnskap samtidig som du reduserer kostnadsbildet. F.eks. kan dette realiseres ved gjenbruk av utsprengte masser, hvor det erstatter dyr pukk. 

gjenbruk pukk

Det er mer stabilt og ikke minst økonomisk mye billigere – Driftsleder, Veidekke.

Les hvorfor driftsleder i Veidekke mener at du bør velge betongrør på veianlegg, her. Utslipp fra anleggsfasen med installasjon av rørledninger kan også halveres fra dagens nivå ved bruk av stedlige masser slik som nevnt over, det er dokumentert her


2) Kvalitet og sikkerhet:

Betong innehar en iboende robust kvalitet, noe som er en direkte forutsetning for en lang levetid. Infrastruktur utarbeides og planlegges med et langsiktig tidsperspektiv, da er det viktig at man får løsninger som vedvarer. Den iboende styrken til betong gjør at den tåler enorme belastninger og kan vare i minst 100 år.

Betong kan være mye mer fleksibelt enn man tror. Ikke minst det å tilpasse styrke til aktuelle belastninger – Senior Prosjektleder, Norconsult.

Under selv de tøffeste forhold som eksempelvis flom og ekstreme nedbørsmengder, har tunge betongprodukter en fordel ved at de i større grad blir liggende der du har plassert dem.


3) Miljø og bærekraft:

Betong er skapt for å vare. Visste du at betong, i et livsløp, er et av de mest miljøvennlige materialene vi har? Vår produksjon her på NOBI har også stadig blitt mer miljøvennlig, og vi er ISO-14001 sertifisert innen miljøledelse.

Betong er miljøvern. Betong er ren natur

I lengden kan ikke plast konkurrere med betong, verken på styrke, økonomi eller miljøvern. Betongrør- og kummer er et produkt som utelukkende består av naturlige materialer som sement, sand, grus og vann. Derfor påvirker ikke disse betongproduktene omgivelsene, og lar seg heller ikke påvirke av dem. Naturlige løsninger viser seg ofte å være best i lengden. Vår generasjon av betongprodukter kan derfor være med å bidra å løse deler av miljøbelastningen samfunnet opplever innen fagfeltet.

Vi driver kontinuerlig med optimalisering av våre resepter, og har de siste årene halvert vårt CO2-avtrykk. Vi tilfører stor samfunnsnytte med å levere norske, kortreiste produkter. NOBIs miljøfokus handler ikke bare om lavt miljøavtrykk, men også hvordan vi kan finne løsninger på gjenbruk og ikke forbruk. Sentrale myndigheter stiller stadig sterkere krav, og vi skal ikke bare imøtekomme disse – men samtidig prøve å strekke oss litt lenger. 

Reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI.
Les mer om vår tilnærming til miljø og arbeid mot ISO-14001, EPD, FN Bærekraftsmål og miljøpolitikk, her
.


Våre produkter

Handlekurv
Rull til toppen