Ferdigbetong og sandtak

Ferdigbetong og sandtak hos NOBI - Norsk Betongindustri

Ferdigbetong og Sandtak:

NOBI tilbyr en rekke produkter og tjenester gjennom våre anlegg lokalisert på Voss. Avdelingene for ferdigbetong og sandtak leverer til både store- og små prosjekter, proff og privat. Bli bedre kjent med våre virksomhetsområder her: 

Ferdigbetong fra NOBI:

Effektive leveranser av ferdigbetong er avhengig av høy kvalitet i utførelse av transport til byggeplassen. Du bør derfor velge en leveringsdyktig partner. Med over 60 års erfaring, kan du stole på oss som din leverandør. 

NOBI Voss produserer ferdigbetong fra sitt anlegg på Palmafossen, Voss kommune. Her har vi 2 blandere med kapasitet på hhv 1,5 m3 og 2,5m3 per blanding. NOBI Voss er sertifisert av Kontrollrådet og er godkjent som produsent av alle typer fabrikkblandet betong i henhold til NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017, vi er også medlem av FABEKO.

Sandtak:

På vårt sandtak produserer vi de fleste fraksjoner innen sand, grus og singel/pukk. Vi har stasjonert knuseverk, samt mobilt sikteverk. Det blir sikta/knust om lag 200 000 tonn pr/år.

Informasjon om de ulike sandtaksvarene finner du i prislisten.

Kvalitet:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

Gjennom kontinuerlig forbedring forsøker vi alltid å strekke oss litt lenger i forretningssammenheng. Det gjelder ikke bare for tilvirkningen i produksjonen, men som prinsipp i tilnærmingen vår mot miljø, kvalitet og dine behov som kunde hos oss.

 

Ferdigbetong og sandtak
Ferdigbetong og sandtak

Miljø:

Hos NOBI handler mye av miljøfokuset å omsette gode tanker til praktisk gjennomføring. For oss er det viktig å erkjenne det sosiale ansvaret og arbeide transparent for å redusere miljøbelastningen fra våre aktiviteter til et minimum.

NOBI skal skape merverdi for både kunder og samfunn, samtidig som våre felles naturressurser ivaretas. 

Etiske retningslinjer:

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere.

Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden. 

Ferdigbetong og sandtak

Kontakt NOBI:

Kontakt ferdigbetong og sandtak. Vi er behjelpelig nå- og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen