Toppmeny

Bjelker

RB-bjelker LB- og DLB-bjelker

NOBI kan tilby slakkarmerte bjelker – både kontinuerlige bjelker lagt på søyletopp og enkle bjelker lagt på søyler med eller uten konsoll.

Bjelkene produseres i finèrform, og oppsiden i form brettskures. Kontinuerlige bjelker får mindre deformasjoner enn fritt opplagte bjelker, noe som også kan bidra til besparelse i byggehøyde.

Hovedtypene NOBI leverer er RB-, LB- og DLB-bjelker, men andre typer bjelker er kan leveres etter forespørsel.

Tabellen under er hentet fra betongelementboken bind A, og viser en oversikt over vanlige bjelketyper og dimensjoner.

søyle bjelke

 

Kontakt;

Nobi_VossKjetil Gulbrandsøy
Avd.leder salg og konstruksjon Bergen
95417137
kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Kontakt oss for et pristilbud;

Utvikling og hosting: Senson AS