Bjelker

Bjelker fra NOBI - Prefabrikkerte bjelker i betong til bygg

Prefabrikkerte bjelker i betong fra NOBI:

NOBI kan tilby slakkarmerte bjelker – både kontinuerlige lagt på søyletopp og enkle lagt på søyler med eller uten konsoll.

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Slakkarmerte- og kontinuerlige bjelker:

Bjelkene produseres i finèrform, og oppsiden i form brettskures. Kontinuerlige bjelker får mindre deformasjoner enn fritt opplagte, noe som også kan bidra til besparelse i byggehøyde. Hovedtypene NOBI leverer er RB-, LB- og DLB, men andre typer kan også leveres etter forespørsel.

Her kan du se en tabell over vanlige bjelketyper og dimensjoner, hentet fra betongelementboken bind A.

Tabell Bjelker NOBI

RB-bjelker:

RB er rette bjelker med rektangulært tverrsnitt. 

Kurvene er veiledende, spesielt RB med avtrappet opplegg og/eller høy skjærekraft kreve noe større dimensjoner.

LF- og DLB:

LB- og DLB brukes gjerne for å redusere den totale konstruksjonshøyden ved at dekkeelementer bæres av en langsgående oppleggshylle på bjelkene. Bjelkene må sikres under montasje (eventuelt også i den permanente konstruksjonen) for å unngå vridning ved skjevbelastning.

Diagrammet, hentet fra betongelementboken bind A, viser hhv. fritt opplagt LF-  og DLB. Ved kontinuerlige bjelkelag kan diagrammene anvendes ved at man benytter en fiktiv spennvidde som er ca. 0,8 × søyleavstanden.

DLB Bjelke
LF- og DLB-Bjelker i betong
Previous slide
Next slide

Betongelementer til bygg:

NOBI er totalleverandør av betongelement til byggeindustrien. Ved å benytte bjelker og øvrige element får du et bygg som dekker fremtidens behov. 

Vi tilbyr fleksibel dimensjonering og skreddersøm av elementer. Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

Ingen hylleløsninger:

NOBI tilbyr tilpasningsmuligheter, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.

I utgangspunktet har vi ingen hylleløsninger. Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner, vi produserer iht. toleranseverdier angitt i betongelementboken. Våre prefabrikkerte betongprodukter er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Hvorfor velge bjelker og prefabrikkerte betongelementer?

Les hvorfor du bør velge bjelker og andre betongelement til ditt prosjekt her.

Bjelker gir logistikk- og styringsgevinster:

NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede – noe som gjør oss til en effektiv leverandør av betongelementer. Ved å benytte elementer som bjelker kan man redusere prosjektets byggetid, byggelånsrenter, personellkostnader, kranleie og forsikringspremier.

Betongelement gir også lavere kostnader med vedlikehold og oppvarming, samt økte leieinntekter ved tidligere innflytting. Bjelker og betongelement blir dermed kostnadseffektivt, ettersom man kan bygge store bruksareal og lange spenn på kort tid. Effektiv ressursutnyttelse gir også redusert materialbruk og færre transporter til byggeplass. 

NOBI Bergen

Tett på kundene:

Vi er tett på med prosjektering, produksjon og montering av betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Våre bjelker er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern bistår NOBI landets entreprenører gjennom hele prosjektperioden. Våre virksomhetsområder dekker hele byggeprosessen fra A-Å:

Bredden av vår verdikjede kombinert med tekniske ressurser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med solid utførelse- og effektivitet. Det gjelder helt fra prosjektstart til oppfølgning og etterdokumentasjon.

BYGG HEADER

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre verdiløftet «kvalitet for generasjoner» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Les mer.

Å være sertifisert forplikter! Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. Les mer.

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Les mer.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer bjelker og betongelement til landets største entreprenører og byggeprosjekt. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Våre produkter

Skroll til toppen