Hvorfor velge prefabrikkerte betongelementer?

Betongelementer bygg - prefabrikkerte elementer bygg & anlegg

Hvorfor velge prefabrikkert betongelementer?

Hva er egentlig forskjellen mellom betongelementer og betongvarer? I hvilke tilfeller bør man vurdere byggelement eller plasstøp?  Som et ledende betong- og industrikonsern er vi i NOBI godt kjent med begge utførelsesmetoder. I denne artikkelen fokuserer vi på prefabrikkerte betongelementer til bygg- og anleggsindustrien.

Valg av utførelsesmetode:

Som verdens mest brukte byggemateriale er betong svært allsidig; alt fra funksjonell bæreevne til ivaretakelse av arkitektonisk uttrykk. Selv om det finnes mange forskjellige typer betong, er det i grunn bare to forskjellige måter å gjøre jobben på.

Siden 1950-tallet har man enten benyttet prefab element eller plasstøpte konstruksjoner. Hva som blir den beste løsningen er som regel prosjektspesifikk og reguleres av ulike påvirknings-faktorer som bl.a. økonomi, fremdrift, logistikk, HMS og kvalitet. 

NOBI tilbyr en rekke prefabrikkerte betongelementer til bygg og samferdsel. På den andre siden produserer vi også en rekke standard betongvarer til VA og hage, park og gate. For plasstøp tilbyr vi ferdigbetong fra vårt anlegg på Palmafossen. 

byggelement eller plasstøp betongkonstruksjon

Fordeler med prefabrikkerte elementer til byggeprosjekter:

NOBI Kostnadseffektiv skreddersøm av prefabrikkerte betongelementer
For steder som ville behøvd tidkrevende og komplisert forskaling har vi benyttet betongelementer fra NOBI. At vi får elementer direkte levert er svært gunstig for prosjektgjennomførelsen.
Veidekke logo Aqua-safe referanse hos NOBI
Veidekke
Driftsleder

Prefab byggelementer gir god økonomi og effektivitet:

Som totalleverandør av byggelement i betong er vi svært leveringsdyktig og effektiv i utførelse av tilpasninger. Våre prefabrikkerte betongelement blir tilnærmet lik store byggeklosser, noe som kan redusere prosjektets byggetid med opptil flere måneder – sammenlignet med enkelte alternativer.

Som kunde får du derfor reduserte kostnader fra anleggsprosessen. Mange av våre kunder har opplevd store besparelser ift. byggelånsrenter, personell og kranleie.

Den korte byggetiden gir sikker fremdrift og byggherre får raskere tatt i bruk prosjektområde eller eventuelle leieinntekter. Dersom man utvider tidsperspektivet, vil kunden på sikt kunne spare store kostnader i forbindelse med forsikringspremier, vedlikehold og oppvarming. 

Minst mulig materiale - mest mulig funksjon:

Betongelementer gir med andre ord gode muligheter til å bygge kostnadseffektivt. Du får ofte mer bruksareal, lange spenn og store frie arealer. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden.

Slankere og mer effektive konstruksjoner reduserer samtidig materialbruken og antall transporter til byggeplass. 

Prefab betongelementer gir kvalitet og sikkerhet:

Valg av byggemateriale har stor betydning for sikkerhetsnivået til en bygning. Ved å velge et betongelementbygg, får du god beskyttelse samtidig som det arkitektoniske uttrykket ivaretas. Det er ingen andre byggematerialer som eksempelvis har bedre beskyttelse mot påkjørsler, innbrudd, våpenvirkninger og eksplosjoner.

Derfor anser vi skoler, offentlige bygg, forretningsbygg og forsamlingshus i betong som de aller sikreste bygningene. Ved brann vil betong også ha langt bedre bæreevne enn konkurrerende materialer. For nødetatene kan dette være forskjell mellom liv og død, og gjør samtidig deres arbeid både tryggere og lettere. 

Stabil og jevn produksjon:

Våre betongelementer blir produsert innendørs, hvilket gjør at Vestlandets ustabile klima spiller ingen rolle for overordnet produksjon. Dermed har vi både en stabil og jevn produksjon, som er en direkte forutsetning for betongelementenes kvalitet, presisjon og målnøyaktighet.

Betongelementene har også høy grad av fuktbestandighet, dermed vil ikke de ta skade av fuktighet. I motsetning til sin motpart i tre vil den ikke påvirkes av mugg eller råte. En bygning med betongelementer vil samtidig ha gode lydegenskaper, hvor den naturligvis har en svært god lydisolerende effekt.

Betongelement gir robust kvalitet og lang levetid:

Betong innehar en iboende robust kvalitet, noe som er en direkte forutsetning for en lang levetid. Infrastruktur utarbeides og planlegges med et langsiktig tidsperspektiv, da er det viktig at man får løsninger som vedvarer. Den iboende styrken til betong gjør at den tåler enorme belastninger og kan vare i minst 100 år.

NOBI tilbyr millimeterpresisjon, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd. Les mer om vår tilnærming mot kvalitetsarbeid. 

NOBI Samferdsel kostnadseffektiv skreddersøm av kulvert i betong
Betong kan være mye mer fleksibelt enn man tror. Ikke minst det å tilpasse styrke til aktuelle belastninger
Norconsult
Senior prosjektleder

Stedlig tilpasning - levert direkte fra NOBI

Kostnadseffektiv skreddersøm til ditt prosjekt.

Standard - men fleksibelt:

Les mer om hvordan vi kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner her.
Prefabrikkerte elementer: Kostnadseffektiv skreddersøm

Fremtidens miljøvennlige byggemateriale:

Betong er skapt for å vare. Visste du at betong, i et livsløp, er et av de mest miljøvennlige materialene vi har? Betong har faktisk samme evne som trær, i den forstand at betong absorberer karbondioksid (CO2). Dette skjer ikke bare gjennom produksjon og anleggsperioden, men naturlig gjennom hele bygningens livssyklus. 

I tillegg er bygg i betongelementer svært energigjerrige, ettersom betong er et tungt og termisk tregt materiale som kan lagre på kulde og varme. Dette gir gode muligheter for både energieffektivisering og lav energibruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader for deg som kunde, samt lavere utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid. 

Miljøsertifisert på tvers av alle avdelinger:

Naturlige løsninger viser seg ofte å være best i lengden. Vår generasjon av betongelementer- og produkter kan derfor være med å bidra å løse deler av miljøbelastningen samfunnet opplever innen fagfeltet. NOBI er ISO-14001 sertifisert på tvers av alle avdelinger og jobber aktivt med å redusere miljøbelastningen av våre aktiviteter til et minimum.

Betong er miljøvern. Betong er ren natur. Betong er fremtidens miljøvennlige byggemateriale.

Hvorfor velge betong til ditt byggeprosjekt?

Som betongprodusent er vi opptatt av å være en god bransjekollega og bidra til økt kunnskap rundt betong – ikke bare for enkelte betongelementer- eller varer. Betong er robust, med lite behov for vedlikehold gjennom konstruksjonens levetid. Betong brenner ikke, tåler fuktighet, råtner ikke og kan resirkuleres eller ombrukes.   Med betong kan du bygge industrielt og effektivt, uten overforbruk av materialer.

Samfunnet er avhengig av materialet som brukes til å skape broer, tuneller, havner, flyplasser og bygninger. Arkitekturen og teknikken har uendelige muligheter med betong,  takket være dens høye styrke, formbarhet og fleksibilitet. Mulighetene begrenses egentlig bare av vår egen fantasi.

Fra et miljøperspektiv har betong mange fordeler:

Betongelementforeningen har definert ulike områder som illustrerer bærekraftig betong. Åpne trekkspillvisningen for å bli bedre kjent med betongs miljøperspektiv.

Betong kan resirkuleres og ombrukes i det uendelige, den har sitt opphav i vann, sand og stein og er et materiale fra naturen.

Betong gir energieffektive hus. Den har høy kapasitet til å lagre overskuddsvarme på varme dager, som brukes på kalde netter.

Betong har en levetid på minst 100 år, og krever et minimum av vedlikehold.

Betongbyggeriet er et trygt valg, det gir en klimasikker konstruksjon med lang levetid og lavt energiforbruk til oppvarming og kjøling.

Med klimaforbedret betong kan man redusere klimagassutslippene, smarte betongbygg har lavere utslipp av klimagasser i byggefasen og over byggets levetid enn andre materialer.

Betong inneholder ikke stoffer som er helse- eller miljøfarlige.

Klimagassen karbondioksid (CO2) slippes ut ved produksjon av sement, utslippene fra sementproduksjonen går gradvis ned og vil bli mer enn halvert fra 2024.

Betong absorberer karbondioksid fra miljøet gjennom hele livssyklusen, og kan ta opp så mye som 25% av utslippet fra da sementen ble produsert.

Betongelementindustrien har et mål om å være utslippsnøytral over et byggs levetid fra 2030, vi tror også at betongbyggeriet kan bli klimapositivt før 2050.

Prefabrikkerte betongelementer til ditt prosjekt?

NOBI leverer betongelementer til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller prising av prefabrikkerte elementer til bygg og infrastruktur. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen