Utskillere og renseprodukter

Utskillere og renseprodukter

Utskillere og renseprodukter:

NOBI tilbyr en rekke sterke- og robuste betongløsninger for rensing av avløpsvann og overvann. Kummene er lite utsatt for oppdrift, står stabilt ved gjenfylling/komprimering og er dimensjonert for å tåle trafikklast. Les mer om våre løsninger for utskillere og renseprodukter i betong lengre ned på denne siden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

NOBI Basal Olje- og Bensinutskillere:

NOBI Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet. Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller), og som klasse ll utskiller i NS (nominell størrelse) 3-30.

 • Klasse I utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

 • Klasse II utskillere har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

NOBI Basal Olje- og bensinutskiller
Olje og bensinutskiller fra NOBI Basal
Sandfang til oljeutskiller NOBI Basal

Koalescensutskiller (klasse l) benyttes for å holde tilbake mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier.

Basal oljeutskiller leveres ferdig montert med kjegle eller topplate. Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål, borepakninger er oljebestandige i samsvar med NS-EN 858-1.

Det skal alltid anvendes et sandfang foran en oljeutskiller, størrelsen dimensjoneres i henhold til NS-EN 858-2.
NB! Et stort sandfang gir mange fordeler og sjeldnere drifts- og vedlikeholdsbehov.

Oljeutskiller: Alarm

Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm. Basal oljeutskiller kan leveres med alarm som varsler ved maks oljelagtykkelse, høy vannstand og behov for tømming av sandfang.

 • NS 3-10 leveres i utgangspunktet med kjegle
 • NS 15 og større leveres med eksentrisk topplate.

Oljeutskiller: Prøvetaking

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver fra oljeutskilleranlegg. Basal oljeutskiller kan leveres med integrert prøvetakingspunkt eller med separat prøvetakingskum.

Illustrasjonen viser en koalescens-utskiller NS 10, med integrert prøvetakingspunkt.

NOBI Basal Fettutskiller:

Produsert i henhold til NS-EN 1825 -1. Basal fettutskiller brukes for å separere fett fra avløpsvann. Fettutskilleren benyttes i områder hvor fett kan skape problemer på avløpsnettet. For eksempel i forbindelse med avløpsvann fra storkjøkken, restauranter, gatekjøkken, hoteller og lignende.

 • Basal fettutskiller holder tilbake vegetabilsk og animalsk fett.
 • Leveres i NS (nominell størrelse) 2, 4, 7, 10, 15 og 25.
  NS 2, 4 og 7 kan også leveres med integrert sandfang.
 • Kjøresterk konstruksjon.

NOBI Basal Lamellutskiller:

Basal lamellutskiller er utviklet for å rense overvann fra veger, parkeringsplasser og lignende, hvor kraftige regnskyll og varierende vannmengder og forurensning vil forekomme. Prinsippet bak utskilleren er at forurensninger med lavere densitet enn vann (som for eksempel olje) stiger til overflaten, og forurensninger med densitet høyere enn vann (sedimenterbare partikler) synker til bunnen av utskilleren.

Økt ekstremnedbør gjør lamellutskilleren til et gunstig alternativ. Den store hydrauliske kapasiteten gjør den godt rustet til å takle de økende nedbørsmengdene uten fare for oppstuvning eller utskylling av tilbakeholdte forurensninger. Utskillerens renseeffekt er omvendt proporsjonal med tilført vannmengde. Lav belastning gir best renseeffekt. Det anbefales at avløpsvannet passerer et sandfang før det tilføres lamellutskilleren.

Lamellutskiller
Belastning lamellutskiller betong fra NOBI Basal

Lamellutskillerens effektivitet deles inn i 3 nivåer (A/B/C) avhengig av tilført vannmengde (liter per sekund).

 1. Ved belastning lavere enn A vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse l utskiller i henhold til NS-EN 858-1.
 2. Ved belastning fra A til B vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse ll utskiller i henhold til NS-EN 858-1.
 3. Største tillatte belastning som kan passere lamellutskilleren (hydraulisk kapasitet).

Pumpestasjon:

Solid pumpestasjon i betong er en stabil konstruksjon med lang levetid. Stasjonen bygges opp av prefabrikkerte kumringer og kan leveres med sumpdiameter fra DN 1000-3000, avhengig av ønsket dybde og våtvolum.

Basal pumpestasjon kan leveres komplett, med tørroppstilte eller nedsenkbare pumper. Pumpestasjonen kan leveres med integrert sump, dette gir en lukt- og gassfri stasjon. (figur 3).

Betong er lett å forme og pumpestasjonen kan enkelt utformes etter ønskede spesifikasjoner. Samtlige skjøter er testet for å motstå et vanntrykk på minimum 5 mvs.

Betongens egenvekt og tetthet reduserer vibrasjoner og resulterer i en svært støysvak pumpestasjon.

Prinsippskisser pumpestasjon levert fra NOBI Basal

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål om utskillere og renseløsninger, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen