Betongprodukter til vann og avløp

Betongprodukter til vann og avløp - NOBI

Totalleverandør av betongprodukter til vann og avløp:

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Med betongprodukter til vann og avløp fra NOBI får du bærekraftige og langsiktige løsninger som takler morgendagens utfordringer.

Hvorfor velge betongprodukter til vann og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. Les mer om hvordan våre kommunalvarer inngår i fremtidens rør- og kumløsninger. 

betongprodukter vann og avløp | rør og rørdeler

Rør- og rørdeler i betong:

Moderne ledningsanlegg setter store krav til materialvalg. Du trenger et anlegg som er robust, kostnadseffektivt og som ikke svekkes over tid. Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle store laster. Betongrør kan omfylles med grove, telefrie masser og er det sterke, stabile og miljøvennlige valget for fremtidens ledningsanlegg. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. 

rør og rørdeler

Kumløsninger i betong:

Våre kumsystem er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av kummer til vann og avløpsledninger. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har NOBI god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Produkter merket med NOBI Basal løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Previous slide
Next slide

Inntaksløsninger i betong:

Bekkeinntak i betong fra NOBI imøtekommer strenge prosjekteringskrav og begrenser skadeomfang ved ekstreme vannmengder.

Bekkeinntak fra NOBI forhindrer vann på avveie og reduserer riskoen for flomdannelser. Våre inntaksløsninger i betong har høy kapasitet, lav fare for gjentetting og stor tilpasningsdyktighet. Som et ledende betong og industrikonsern fra Vestlandet har vi stor konsekvensforståelse rundt optimal vannhåndtering.

Inntaksløsninger fra NOBI
Trekkekum betongprodukter vann avløp

Trekkekummer:

NOBI Basal Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei og finnes i flere ulike varianter. Trekkekummer fra NOBI sikrer effektiv og belastningsfri trekking av alle typer kabler. 

Slisserenner:

Våre slisserenner er støpt med høyfast selvkomprinerende betong som gir en helt annen finish, med glatte og veldig pene overflater.

Slisserenner leder vekk overflatevann på større arealer. Våre slisserenner i betong tilfredsstiller “EN 1433 Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder“.

Drensrenner til proff og industri:

NOBI er en av Norges største leverandører av drensrenner til prosjekt og industri. Vi har renner som tilfredsstiller belastningsklasser B125-F900. Vi tar også spesialbestillinger ifm. styrkebelastninger, ristutforming eller øvrige tilpasninger. Funksjonelt design som ivaretar arkitektonisk uttrykk. 

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål rundt betongprodukter til VA, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen