Bygg

kontakt bygg NOBI elementer

Kontakt Bygg: 

NOBI er totalleverandør innenfor betongprodukter til byggsegmentet. Det er viktig å ha et bygg som dekker fremtidens behov. Våre prefabrikkerte løsninger effektiviserer byggeprosessen, samtidig som du sparer både kostnader og miljø. 

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg 954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
Eilif RådmannsøyProsjektkoordinator / Salg407 69 924eilif.raadmannsoy@nobi.no
Michael Skovhus BechProsjektleder / Salg930 77 350michael.bech@nobi.no
Przemyslaw WilczynskiGruppeleder Prosjektering463 78 177przemyslaw.wilczynski@nobi.no
Inge Rune RasmussenProduksjonsleder Element Bygg992 07 619inge.rune.rasmussen@nobi.no
Sondre FlæteProduksjonsleder Hulldekke458 71 968sondre.flaete@nobi.no

Kontakt Prosjektering Bygg: 

Przemyslaw WilczynskiGruppeleder Prosjektering463 78 177przemyslaw.wilczynski@nobi.no
Marius BruzasProsjekteringsleder992 07 608marius.bruzas@nobi.no
Gina Gambalan DulayProsjekteringsleder992 03 481gina.dulay@nobi.no
Joseph CapardoProsjekteringsleder967 36 147joseph.capardo@nobi.no
Katarzyna Wilczynska Teknisk tegner939 50 557katarzyna.wilczynski@nobi.no

Kontakt NOBI: 

Om du er nysgjerrig på våre produkter, ønsker dokumentasjon eller lurer på hvordan vi kan bistå ditt prosjekt – vi er klar for å besvare alle dine spørsmål. Del ditt engasjement med oss! Vi håper å høre fra deg. 

Kontakt NOBI

Dersom du ikke trenger svar med en gang kan du benytte kontaktskjemaet under, så tar vi kontakt straks vi får anledning. Benytt det gjerne for uformelle henvendelser eller ønske om uforpliktende tilbud, vi bistår deg og ditt prosjekt. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  NOBI er total-leverandør innenfor bygg-segmentet. Det er viktig å ha et bygg som dekker fremtidens behov. Les mer om hvorfor det lønner seg å velge ditt neste byggprosjekt med prefabrikkerte betongelementer fra NOBI. 

  BYGG HEADER

  HVORFOR BØR DU HA DITT BYGGPROSJEKT MED PREFABRIKKERTE ELEMENTER?

  1) Økonomi og effektivitet. 

  NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede og er en totalleverandør av bygg-elementer. Dette gjør oss svært leveringsdyktig. De prefabrikkerte elementene blir tilnærmet byggeklosser, noe som vil redusere prosjektets byggetid med opptil flere måneder i sammenligning med enkelte alternativer. Dette betyr reduserte kostnader fra anleggsprosessen, og store besparelser ift. byggelånsrenter, personell og kranleie. Den kortere byggetiden gjør også at kunden kan flytte inn tidligere og/eller tidligere få inn leieinntekter. Dersom man utvider tidsperspektivet, vil kunden på sikt kunne spare store kostnader i forbindelse med forsikringspremier, vedlikehold og oppvarming. 

  Minst mulig materiale – mest mulig funksjon

  Betongelementer gir dermed gode muligheter til å bygge kostnadseffektivt. Du får ofte mer bruksareal, lange spenn og store frie arealer. Dette skaper den viktigste forutsetningen for fleksibel bruk gjennom hele levetiden. Slankere og mer effektive konstruksjoner reduserer samtidig materialbruken og antall transporter til byggeplass


  2) Kvalitet og sikkerhet:

  Byggematerialer er av stor betydning for bygningens sikkerhetsnivå. Ved å velge betongelementbygg, får du en god beskyttelse samtidig som det arkitektoniske uttrykket ivaretas. Det er også andre fordeler ift. sikkerhet. Det er ingen andre byggematerialer som eksempelvis har bedre beskyttelse mot påkjørsler, innbrudd, våpenvirkninger og eksplosjoner. Derfor anser vi skoler, offentlige bygg, forretningsbygg og forsamlingshus i betong som de aller sikreste bygningene. Ved brann vil betong også ha langt bedre bæreevne enn konkurrerende materialer. For nødetatene kan dette være forskjell mellom liv og død, og gjør samtidig deres arbeid både tryggere og lettere. 

  Våre betongelementer blir produsert innendørs, hvilket gjør at Vestlandets ustabile klima spiller ingen rolle for overordnet produksjon. Dermed har vi både en stabil og jevn produksjon, som er en direkte forutsetning for betongelementenes høye kvalitet og presisjon. Dermed får du som kunde en sikkerhet du gjerne ikke har ved plasstøp. Betongelementene har også høy grad av fuktbestandighet, dermed vil ikke de ta skade av fuktighet. I motsetning til sin motpart i tre vil den ikke påvirkes av mugg eller råte. En bygning med betongelementer vil samtidig ha gode lydegenskaper, hvor den naturligvis har en svært god lydisolerende effekt

  Betong kan være mye mer fleksibelt enn man tror. Ikke minst det å tilpasse styrke til aktuelle belastninger – Senior Prosjektleder, Norconsult.

  Betong innehar en iboende robust kvalitet, noe som er en direkte forutsetning for en lang levetid. Infrastruktur utarbeides og planlegges med et langsiktig tidsperspektiv, da er det viktig at man får løsninger som vedvarer. Den iboende styrken til betong gjør at den tåler enorme belastninger og kan vare i minst 100 år.


  3) Miljø og bærekraft. 

  Betong er skapt for å vare. Visste du at betong, i et livsløp, er et av de mest miljøvennlige materialene vi har? Vår produksjon her på NOBI har også stadig blitt mer miljøvennlig, og vi er ISO-14001 sertifisert innen miljøledelse. Betong har faktisk samme evne som trær, i den forstand at betong absorberer karbondioksid (CO2). Dette skjer ikke bare gjennom produksjon og anleggsperioden, men naturlig gjennom hele bygningens livssyklus. I tillegg er bygg i betongelementer svært energigjerrige, ettersom betong er et tungt og termisk tregt materiale som kan lagre på kulde og varme. Dette gir gode muligheter for både energieffektivisering og lav energibruk til oppvarming og kjøling av bygningen. Energibesparelsen betyr reduserte kostnader for deg som kunde, samt lavere utslipp av klimagasser gjennom hele byggets levetid. 

  Betong er miljøvern. Betong er ren natur.

  I lengden kan ikke plast konkurrere med betong, verken på styrke, økonomi eller miljøvern. Betong består utelukkende av naturlige materialer som sement, sand, grus og vann. Derfor påvirker ikke disse betongproduktene omgivelsene, og lar seg heller ikke påvirke av dem. Naturlige løsninger viser seg ofte å være best i lengden. Vår generasjon av betongprodukter kan derfor være med å bidra å løse deler av miljøbelastningen samfunnet opplever innen fagfeltet. 

  Betong er fremtidens miljøvennlige byggemateriale

  Vi driver kontinuerlig med optimalisering av våre resepter, og har de siste årene halvert vårt CO2-avtrykk. Vi tilfører stor samfunnsnytte med å levere norske, kortreiste produkter. NOBIs miljøfokus handler ikke bare om lavt miljøavtrykk, men også hvordan vi kan finne løsninger på gjenbruk og ikke forbruk. Sentrale myndigheter stiller stadig sterkere krav, og vi skal ikke bare imøtekomme disse – men samtidig prøve å strekke oss litt lenger. 


  Reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI.
  Les mer om vår tilnærming til miljø og arbeid mot ISO-14001, EPD, FN Bærekraftsmål og miljøpolitikk, her
  .

  Kjetil Gulbrandsøy Gruppeleder salg 954 17 137 kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

  Våre produkter

  Skroll til toppen