Etiske retningslinjer

etiske retningslinjer nobi

Etiske retningslinjer i NOBI: Code of Conduct

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden.

Åpenhetsloven:

NOBI har utarbeidet en rapport for å gi allmenheten innblikk i vår redegjørelse rundt gjennomførte aktsomhetsvurderinger og tiltak. Send forespørsel til din kontaktperson i NOBI eller ta direkte kontakt under. 

Informasjonskrav behandles etter åpenhetsloven §§ 6 og 7. 

Mathias Mikalsen PedersenMarkedssjef401 04 975mp@nobi.no

Varsling av kritikkverdige forhold:

Ansatte, kunder og leverandører til NOBI AS vil ikke ikke bli utsatt for represalier dersom man varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold kan være korrupsjon, maktmisbruk, seksuell trakassering, mobbing eller andre brudd på lover, interne etiske retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. 

Ta kontakt ved nærmeste leder, HR eller benytt skjema dersom du oppdager kritikkverdige forhold.

SDG8 er en av våre rettesnorer:

Å skape gode arbeidsplasser er viktig for oss. Vi har blant annet adoptert FNs Bærekraftsmål 8; «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» som en av våre viktigste rettesnorer.

Dette innebærer en forpliktelse til å være en forkjemper for varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid.

Etiske retningslinjer i NOBI - SDG 8

Beste praksis for miljøledelse:

Samfunnets forventninger til bærekraftig utvikling, transparens og ansvar utvikler seg stadig mer. Dette har medført til at NOBI har utviklet en systematisk tilnærming til miljøforvaltning
ved å implementere ledelsessystemer for miljø.

Ettersom sertifiseringsarbeidet blir evaluert av en godkjent tredjepart (Kontrollrådet), vet du som kunde at du kan stole på at NOBI aktivt arbeider med å redusere miljøbelastningen til et minimum.

NOBI kvalitet miljø billboard park

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen