Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer i NOBI: Code of Conduct

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden.

Åpenhetsloven:

NOBI har utarbeidet en rapport for å gi allmenheten innblikk i vår redegjørelse rundt gjennomførte aktsomhetsvurderinger og tiltak. Send forespørsel til din kontaktperson i NOBI eller ta direkte kontakt under. 

Informasjonskrav behandles etter åpenhetsloven §§ 6 og 7. 

Mathias Mikalsen PedersenMarkedssjef401 04 975mp@nobi.no

Varsling av kritikkverdige forhold:

Ansatte, kunder og leverandører til NOBI AS vil ikke ikke bli utsatt for represalier dersom man varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold kan være korrupsjon, maktmisbruk, seksuell trakassering, mobbing eller andre brudd på lover, interne etiske retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. 

Ta kontakt ved nærmeste leder, HR eller benytt skjema dersom du oppdager kritikkverdige forhold.

SDG8 er en av våre rettesnorer:

Å skape gode arbeidsplasser er viktig for oss. Vi har blant annet adoptert FNs Bærekraftsmål 8; «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» som en av våre viktigste rettesnorer.

Dette innebærer en forpliktelse til å være en forkjemper for varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid.

Etiske retningslinjer i NOBI - SDG 8

Miljø og bærekraft:

Hos NOBI handler mye av miljøfokuset å omsette gode tanker til praktisk gjennomføring. For oss er det viktig å erkjenne det sosiale ansvaret og arbeide transparent for å redusere miljøbelastningen fra våre aktiviteter til et minimum. NOBI skal skape merverdi for både kunder og samfunn, samtidig som våre felles naturressurser ivaretas. 

Som kunde og leverandør til NOBI AS forventer vi at du jobber ansvarlig og aktivt mot miljøresultater for din virksomhet. NOBI er sertifisert iht. til ISO-14001 og ønsker at du som kunde/leverandør overholder tilsvarende krav. Vi oppfordrer også våre forretningspartnere til å adoptere FN Bærekraftsmål som rettesnorer for bærekraftsarbeid, les mer om dem her

NOBI strategisk tilnærming miljø og bærekraft

Våre produkter

Skroll til toppen