FDV og Sertifikater

FDV og sertifikater - NOBI Norsk Betongindustri

FDV og Sertifikater:

For mange av våre kunder blir det stadig mer viktig å dokumentere arbeid som blir utført. Vi i NOBI er opptatt av at du som kunde skal ha god og tilgjengelig dokumentasjon, slik at du forhindrer både feil og unødvendig papirarbeid. 

På denne siden har vi derfor samlet noen av våre standard FDV og Sertifikater. Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere dokumentasjon.

Ole Jakob GustadKvalitetsansvarlig (Voss)992 03 484ole.jakob.gustad@nobi.no
Kurt Inge HoplandKontrollør (Askøy)901 23 983kurt.inge.hopland@nobi.no

FDV: Forvaltning Drift & Vedlikehold

Kortfattede dokumenter som FDV kan i grunn betraktes som enkle bruksanvisninger. 

 • Basal Oljeutskiller (PDF)
 • Basal Fettutskiller (PDF)
 • Basal Lamellutskiller (PDF)
 • Basal Kumstiger (PDF)
 • Basal Støttering (PDF)
 • PP Dykker (PDF)
 • Inntaksløsninger (PDF)

Leggeanvisning:

 • Monteringsanvisning slisserenner (PDF)
 • Monteringsanvisning forankringsplate (PDF)
 • Leggeanvisning rør og kummer (PDF)
 • Betongelementer (PDF)
 • Hulldekke (PDF)
 • Fotskrapekum (PDF)
 • Betongelementer (PDF)
 • Treplantekum (PDF)
 • Fabrikkblandet betong (PDF)
 • Hageprodukter i betong (PDF)
 • Fotskrapekum (PDF)
 • Treplantekum (PDF)

Sertifikater:

NOBI har også en rekke sertifikater innen våre produktgrupper og for våre produksjonskontrollsystemer. 

Alle typer fabrikkblandet betong i henhold til NS-EN 206:2013 + A1:2016 + NA:2017 v/Voss (PDF). 

 • Rør og kummer iht. NS3121 og NS 3139 samt BASAL-standard v/Askøy (PDF).
 • BASAL Aqua-Safe iht. VA-miljøblad 112 og BASAL-standard v/Askøy (PDF). 
 • BASAL Aqua-safe vannkummer inkl. armatur  v/Voss (PDF).
 • Prefabrikkerte spesialelementer av betong v/Askøy (PDF). 
 • Sertifikat for produksjonskontrollsystem 1111-CPR-0410 (PDF). Herunder prefabrikkerte betongprodukter v/Askøy for hhv.:
  • Ribbedekkeelementer: NS-EN 13224 : 2011., Lineære konstruksjonselementer: NS-EN 13225 : 2013., Trapper: NS-EN 14843 : 2007., Firkantkulverter: NS-EN 14844 : 2006 + A2:2011., Veggelementer: NS-EN 14992 : 2007 + A1:2012. 
 • Prefabrikkerte spesialelementer av betong v/Voss(PDF). 
 • Sertifikat for produksjonskontrollsystem 1111-CPR-0384 (PDF). Herunder prefabrikkerte betongprodukter v/Voss for hhv.:
  • NS-EN 1168:2005 + A3:2012, Hulldekker., NS-EN 13224 : 2011, Ribbedekkeelementer., NS-EN 13225 : 2013 Lineære konstruksjonselementer., NS-EN 13747 : 2005 + A2:2010, Gulvplater for gulvsystemer., NS-EN 14843-2007, Trapper., NS-EN 14991:2007, Fundamenter., NS-EN 14992:2007+A1:2012, Veggelementer., NS-EN 15050:2007+A1:2012 Bruelementer. 

Belegningsstein av betong v/Askøy : NS-EN 1338:2003 (PDF). 

 • Produksjonskontrollsystem 1111-CPR-0163 v/ Avd. Sandtak Voss (PDF). 
  • Tilslag til betong: NS-EN 12620:2002 + A1:2008 + NA:2016.
  • Tilslag til asfalt: NS-EN 13043:2002 + NA:2008. 

Miljøsertifisert iht. ISO14001:2015

NOBI er miljøsertifisert og tilfredsstiller kravene iht. ISO-14001. Ettersom sertifiseringsarbeidet blir evaluert av en godkjent tredjepart (Kontrollrådet), kan du som kunde stole på at NOBI arbeider aktivt med å redusere miljøbelastningen til et minimum. 

NOBI Iso-sertifisering

Kvalitet:

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Vår omfattende produktportefølje imøtekommer blant annet: 

HMS OG KVALITET - NOBI

Moderne produksjonsanlegg, tilfredsstillende sertifikater, dyptgripende kompetanse og lang erfaring sørger for høy kvalitet i alle ledd av vår utstrakte verdikjede. Les mer om vårt kvalitetsarbeid:

Finner du ikke aktuell dokumentasjon? Spør din kontaktperson i NOBI eller vår kvalitetsansvarlig: 

Ole Jakob GustadKvalitetsansvarlig (Voss)992 03 484ole.jakob.gustad@nobi.no
Kurt Inge HoplandKontrollør (Askøy)901 23 983kurt.inge.hopland@nobi.no

EPD - Environmental Product Declaration

Nobi dokumenterer sin miljøpåvirkning med EPD-deklarasjoner. EPD er en forkortelse for Enviromental Product Declaration. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

Nobi sine EPD-deklarasjoner er i henhold til ISO 14025, ISO 21930 og EN 15804. Våre produkter analyseres helt fra «vugge» til gjenoppståelse. Da forteller vi hvordan produktets miljøprofil er i sin helhet, ikke bare produkt fremstillingen.

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen