Svalganger

svalganger fra NOBI - svalgangselementer betong

Svalganger fra NOBI:

Prefabrikkerte svalganger gir en overdekket gang eller utbygg. Våre svalgangselementer skaper funksjonelle forbindelsesganger for bygningskonstruksjoner. Løsningen bidrar blant annet til brannsikkerhet, lydisolering, fuktsikring og skjerming mot innsyn. 

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Svalgangselementer i betong:

NOBI leverer som regel svalgangselementer med ensidig fall med dryppnese. Kan også leveres med glatt eller mønstret utførelse, samt fall mot renne eller innstøpt avløp og rør. 

Våre svalganger i betong er med å opprettholde krav til rømningsvei ved brann. I tillegg medfører løsningens utforming lave vedlikeholdskostnader.

Videre kan man unngå byggskader ved bruk av svalganger i boligbygninger. Dersom du bygger svalgang i trevirke, vil det øke forsikringskostnader for kunde ettersom tak vil være ekstra brannfarlig. Ved å benytte svalganger betongelementer kan du derimot bygge raskt, enkelt og tryggere. 

Svalganger fra NOBI
Balkongelementer fra NOBI

Balkongelementer fra NOBI:

NOBI kan tilby balkongelementer i de fleste fasonger og utførelser, konstruert og tilpasset hvert enkelt prosjekt. Vi kan levere balkonger i glatt utførelse med fall mot renne, fall i flere retninger, innstøpt avløp og rør, eller med mønstret overflate. 

De konstruktive løsningene vil være ulik ut fra hvilken av disse utførelsene som blir valgt. Balkongens størrelse og øvrig konstruktivt system i bygget er også med på å påvirke hvilken løsning som velges.

Previous slide
Next slide

Betongelementer til bygg:

NOBI er totalleverandør av betongelement til byggeindustrien. Ved å benytte svalganger og øvrige betongelement får du et bygg som dekker fremtidens behov. 

Vi tilbyr fleksibel dimensjonering og skreddersøm av elementer. Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

Ingen hylleløsninger:

NOBI tilbyr tilpasningsmuligheter, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.

I utgangspunktet har vi ingen hylleløsninger. Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner, vi produserer iht. toleranseverdier angitt i betongelementboken. Våre prefabrikkerte betongprodukter er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Hvorfor velge svalganger og prefabrikkerte betongelementer?

Les hvorfor du bør velge svalganger og andre betongelement til ditt prosjekt her.

Svalganger gir logistikk- og styringsgevinster:

NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede – noe som gjør oss til en effektiv leverandør av betongelementer. Ved å benytte elementer som svalganger kan man redusere prosjektets byggetid, byggelånsrenter, personellkostnader, kranleie og forsikringspremier.

Betongelement gir også lavere kostnader med vedlikehold og oppvarming, samt økte leieinntekter ved tidligere innflytting. Svalganger og betongelement blir dermed kostnadseffektivt, ettersom man kan bygge store bruksareal på kort tid. Effektiv ressursutnyttelse gir også redusert materialbruk og færre transporter til byggeplass. 

NOBI Bergen

Tett på kundene:

Vi er tett på med prosjektering, produksjon og montering av betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Våre svalganger er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern bistår NOBI landets entreprenører gjennom hele prosjektperioden. Våre virksomhetsområder dekker hele byggeprosessen fra A-Å:

Bredden av vår verdikjede kombinert med tekniske ressurser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med solid utførelse- og effektivitet. Det gjelder helt fra prosjektstart til oppfølgning og etterdokumentasjon.

BYGG HEADER

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre verdiløftet «kvalitet for generasjoner» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Les mer.

Å være sertifisert forplikter! Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. Les mer.

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Les mer.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer svalganger og betongelement til landets største entreprenører og byggeprosjekt. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen