Balkonger

Balkonger fra NOBI - Balkongelement i betong fra NOBI

Prefabrikkerte betongelement for balkonger:

NOBI kan tilby balkongelementer i de fleste fasonger og utførelser, konstruert og tilpasset hvert enkelt prosjekt.

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Balkonger fra NOBI:

NOBI kan levere balkonger i glatt utførelse med fall mot renne, fall i flere retninger, med innstøpt avløp og rør, eller med mønstret overflate. 

De konstruktive løsningene vil være ulik ut fra hvilken av disse utførelsene som blir valgt. Balkongens størrelse og øvrig konstruktivt system i bygget er også med på å påvirke hvilken løsning som velges.

Prefabrikkerte bæresystemer:

Vanlig måter å bære balkonger på er opplagt på egne vegger. Det kan også være et eget bæresystem for balkongene, uavhengig av selve bygget. Bæresystemet kan være søyler, konsollsøyler, rammer eller egne vegger.

Du kan også unngå byggskader ved bruk av svalganger i boligbygninger. Les mer om svalgangselementer her.

Previous slide
Next slide

Betongelementer til bygg:

NOBI er totalleverandør av betongelement til byggeindustrien. Ved å benytte balkonger og øvrige betongelement får du et bygg som dekker fremtidens behov. 

Vi tilbyr fleksibel dimensjonering og skreddersøm av elementer. Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

Ingen hylleløsninger:

NOBI tilbyr tilpasningsmuligheter, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.

I utgangspunktet har vi ingen hylleløsninger. Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner, vi produserer iht. toleranseverdier angitt i betongelementboken. Våre prefabrikkerte betongprodukter er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Hvorfor velge veggelementer og prefabrikkerte betongelementer?

Les hvorfor du bør velge veggelementer og andre betongelement til ditt prosjekt her.

Balkongelement gir logistikk- og styringsgevinster:

NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede – noe som gjør oss til en effektiv leverandør av betongelementer. Ved å benytte betongelementer kan man redusere prosjektets byggetid, byggelånsrenter, personellkostnader, kranleie og forsikringspremier.

Betongelement gir også lavere kostnader med vedlikehold og oppvarming, samt økte leieinntekter ved tidligere innflytting. Balkonger og betongelement blir dermed kostnadseffektivt, ettersom man kan bygge store bruksareal på kort tid. Effektiv ressursutnyttelse gir også redusert materialbruk og færre transporter til byggeplass. 

NOBI Bergen

Tett på kundene:

Vi er tett på med prosjektering, produksjon og montering av betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Balkonger er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:​

Som et ledende betong- og industrikonsern bistår NOBI landets entreprenører gjennom hele prosjektperioden. Våre virksomhetsområder dekker hele byggeprosessen fra A-Å:

Bredden av vår verdikjede kombinert med tekniske ressurser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med solid utførelse- og effektivitet. Det gjelder helt fra prosjektstart til oppfølgning og etterdokumentasjon.

BYGG HEADER

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre verdiløftet «kvalitet for generasjoner» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Les mer.

Å være sertifisert forplikter! Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. Les mer.

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Les mer.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer balkonger og betongelement til landets største entreprenører og byggeprosjekt. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Våre produkter

Skroll til toppen