Samfunnsansvar

samfunnsansvar

Samfunnsansvar:

Bli bedre kjent med vår innsats for samfunnsansvar og hvordan vi gjør en positiv forskjell i lokalsamfunnene der vi holder til. 

Sponsorat:

Sterke lokalsamfunn er bygget på gjensidig støtte. Derfor er vårt engasjement for sponsorat en naturlig forlengelse av våre verdier. NOBI har en stor verdikjede og på lik linje ønsker vi at våre sponsorater gjenspeiler denne bredden. Våre primære sponsorobjekt er barn- og unge innen idrett og kultur. Vi støtter ikke livssyns- og politiske organisasjoner. 

Noen av våre nylige sponsorobjekter:

Trippel bunnlinje:

Konseptet «trippel bunnlinje» (people – planet – profit) er forankret som et av våre styringsprinsipper i overordnet strategi/policy: 

For å skape engasjement og oppnå målsetninger på lang sikt skal vi ikke bare ha et ensidig fokus på det økonomiske resultatet, men også ivareta miljø, bærekraft og sosial verdiskaping.

En del av den globale dugnaden:

I NOBI har vi blitt stadig mer opptatt av bærekraft, og vårt arbeid med ISO-14001 sertifisering for miljøledelse har gjort dette enda tydeligere. Vi har derfor valgt å ta del i den «globale dugnaden» som må til for å løse morgendagens utfordringer, FNs 17 Bærekraftsmål

NOBI har adoptert og integrert 4 hovedmål fra planen. Ved å avgrense fokusområder på denne måten får vi gjort en forskjell der vi har størst potensiale for innvirkning. Les mer her

NOBI bærekraftsmål - miljø - SDG - bærekraft

En trygg- og kortreist verdikjede:

NOBI forplikter seg til å drive en ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere.

Våre etiske retningslinjer legger føringer for seriøs og transparent opptreden. Les mer her

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen