Kulvert

Prefabrikkert kulvert i betong fra NOBI

Kulvert fra NOBI:

NOBI kan prosjektere, produsere, levere og montere kulvert i betong for våre kunder. Prefabrikkerte kulverter i betong fra NOBI har rask installasjon, fleksibel dimensjonering og høy målnøyaktighet. Vi er leveringsdyktig til prosjekter over hele Norge


Vi kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner. 
 Ved å knytte sammen funksjonaliteten til mindre broer- og tunneler, har kulvert fra NOBI en rekke anvendelser og mulige bruksområder. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål eller prising av kulverter til prosjekt. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Spesifikasjoner, Produksjon og Levering:

I hovedsak benyttes kulvertene våre som undergang for kryssing av vei eller jernbane. Løsningen kan også benyttes som drenering for større avløpsmengder eller som teknisk installasjon for spillvann, vann, overvann, gass og varme. 

Kulvert fra NOBI blir produsert etter ordre, hvor vi kan tilby kulverter ferdig prosjektert, levert og montert innen følgende rammer:

 • Bredde 2 – 10 meter.
 • Høyde 1.5 – 5 meter.
 • Andre dimensjoner kan forskales i egne former.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode, holdbare løsninger sammen. 

Kulvert for gående og syklende - NOBI Samferdsel
Kulvert for gange og sykkel - Gangbanekulvert fra NOBI

Gangbanekulvert fra NOBI:

Våre kulverter for gangbane gir effektiv flyt i trafikken med undergang for kryssing av vei for gående og syklende. Ved områdereguleringer vil ofte gangbanekulvert være
en god løsning for å knytte sammen eksisterende veier og øvrig infrastruktur.

Gangbanekulvert sikrer passasje for myke trafikanter og bidrar til trygge rammer i et komplekst trafikkbilde. 

Jernbanekulvert fra NOBI:

Ved etablering av jernbanekulverter opererer man ofte med korte tidsvinduer- og frister for gjennomføring. Ettersom vi har lang erfaring med prosjektering, produksjon, levering og
montering – kjenner vi prosessen helt fra A til Å. 

Med kort byggetid og rask installasjon overholder prefabrikkerte jernbanekulverter fra NOBI strenge kontraktsbestemmelser og tidsfrister for gjennomføring.

Utformingen av kulverten skal også sikre at den motstår stor horisontalkraft. Vi kan dimensjonere iht. alle belastningstilfeller og tilpasse oss maksimalverdier på ethvert knutepunkt.

Kulvert til jernbane - Prefabrikkerte kulverter i betong fra NOBI
Kulvert for vannhåndtering - NOBI Samferdsel

Kulvert for vannhåndtering:

Prefabrikkerte kulverter fra NOBI kan også benyttes som drenering for større avløpsmengder eller som teknisk installasjon for spillvann, vann, overvann, gass og varme.

Ved enkelte tilfeller vil det også være behov for ekstrem hydraulisk kapasitet. I slike sammenhenger vil våre prefab kulverter være en god løsning. Pålitelig dimensjonering for styrkenivå, fleksibel utforming og rask montering forsikrer god fremdrift og sunn risikostyring for ditt prosjekt. Les mer her:

Kulverter for rør og kabler under bakken:

NOBI produserer og leverer prefabrikkerte kabelkulverter. Produktet anvendes ved fremføring av signalkoblinger og annen elektrisitet og fremstår som en effektiv sikring mot potensielle kabelbrudd. NOBI tilbyr standard 1-, 2-, og 3-løps kabelkanaler i betong, men kan også imøtekomme ønskede spesifikasjoner og tilpasse seg tegninger fra kunde. 

 • Innvendig bredde 150 til 2000 mm.
 • Høyde fra 150 til 1000 mm.
 • Leveres med komplett utvalg av bend, kryss og lokk.
 • Normalt leveres kabelkanal uten tetthet i skjøter, men kan spesialbestilles som vanntett kanal.
Kulvert for rør og kabler under bakken - Kabelkanaler fra NOBI Samferdsel

Digitiale brosjyrer for kulverter og samferdsel:

Få raskt og enkelt oversikt hva vi kan tilby ditt prosjekt – på tvers av våre virksomhetsområder.

Trykk på brosjyrene for å åpne digital PDF i nytt nettleservindu.

Kulvert - Prefabrikkerte elementer til samferdsel og infrastruktur:

Vi har over 54000 km riks- og fylkesveger i Norge, og det er uten å en gang betrakte kommunale og private veier. Felles for all vår infrastruktur, er at det må vedlikeholdes, skiftes ut og leggs om – helt uten omfattende avvikling i trafikken. Prefabrikkerte betongelementer fra NOBI er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd. 

Kostnadseffektiv skreddersøm:

Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner. Våre prefabrikkerte standardløsninger har høy fleksibilitet ift. dimensjonering og tilpasninger. Del gjerne dine ideer med oss. Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap.

Norges største prefabrikkerte kulvert fra NOBI - Norsk Betongindustri

Fra A til Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern kan NOBI levere betongprodukter til ditt prosjekt på tvers av våre virksomhetsområder. 

Du er i godt selskap!

NOBI leverer betongprodukter- og tjenester til landets største maskin- og entreprenørselskaper. 
Vi håper dere har lyst å bli bedre kjent med oss.

NOBI Betongelement - referanser

 Ta gjerne kontakt for spørsmål eller prising av kulvert til ditt prosjekt. 
Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Kundereferanser - prefabrikkert kulvert i betong:

Se timelapse over montering av jernbanekulvert v/Skarnes Stasjon.

Kulvert og andre betongprodukter til samferdsel og industri:

NOBI leverer bærekraftige løsninger for samferdsel og infrastrukturprosjekter. Veiene skal legge til rette for verdiskapningen Norge skal leve av i fremtiden, og vi har løsningene som er med å sikre miljøvennlig transport. Kulvert og andre samferdselprodukter i betong er kortreist fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kostnadseffektive samferdselsløsninger fra NOBI.

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner

Landsdekkende aktør av kulvert til samferdsel og infrastruktur:

Vi er blant Norges ledende leverandører av betongprodukter til Samferdsel. NOBI har gjennom omfattende leveranser i en årrekke opparbeidet spesialkompetanse innen dette virksomhetsområdet, hvor vi blant annet har en helt egen produksjonshall for produkter innen dette segmentet. Ta gjerne kontakt med oss for eventuelle spørsmål eller prising av prosjekt. 

Kontakt NOBI:

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen