Søyler

Søyler i betong fra NOBI - Prefabrikkerte søyler i betong til bygg

Prefabrikkerte søyler i betong fra NOBI:

Prefabrikkerte søyler er en effektiv måte å bygge et bæresystem, og søyler gjennomgående over flere etasjer gir en særlig kort monteringstid. Bli bedre kjent med våre løsninger for søyler til byggprosjekter. 

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Søyler fra NOBI:

NOBI dimensjonerer, konstruerer og produserer søyler i de fleste dimensjoner og tverrsnitt. Prosjektets egenart bestemmer utformingen, hvor vi er tilpasningsdyktig etter ønskede dimensjoner fra kunde.

Vi tilbyr med- og uten konsoll, både over én- og flere etasjer. Fordelen med prefabrikkerte søyler fra NOBI er at betongelementene har en svært bærende funksjonalitet.

Søyler gjennomgående over flere etasjer betyr også rask monteringstid.

Ulike typer søyler:

NOBI tilbyr både runde og rektangulære søyler:

  • Rektangulære søyler:

    Produseres i finèrform, og oppsiden i formen brettskures.

  • Runde søyler:

    Produseres i plastbelagt engangsforskaling, noe som gir søylen en eksklusiv og blank overflate.

Previous slide
Next slide

Betongelementer til bygg:

NOBI er totalleverandør av betongelement til byggeindustrien. Ved å benytte søyler og øvrige element får du et bygg som dekker fremtidens behov. 

Vi tilbyr fleksibel dimensjonering og skreddersøm av elementer. Det ønskes til tider utfordrende løsninger med tanke på prefab, men NOBI som aktiv aktør innen bransjen evner å imøtekomme de fleste ønsker fra våre kunder.

Ingen hylleløsninger:

NOBI tilbyr tilpasningsmuligheter, logistikkfordeler og sikker fremdrift til ditt prosjekt. Våre prefabrikkerte betongelementer er samfunnskritiske løsninger som tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, estetikk og kortest mulig avbrudd.

I utgangspunktet har vi ingen hylleløsninger. Betongløsninger fra NOBI kombinerer beste praksis med dine unike spesifikasjoner, vi produserer iht. toleranseverdier angitt i betongelementboken. Våre prefabrikkerte betongprodukter er anerkjent i markedet for høy målnøyaktighet og kvalitetsmessig fremstilling.

Hvorfor velge søyler og prefabrikkerte elementer?

Les hvorfor du bør velge søyler og andre betongelement til ditt prosjekt her. 

Prefabrikkerte søyler gir logistikk- og styringsgevinster:

NOBI har en utstrakt, kortreist verdikjede – noe som gjør oss til en effektiv leverandør av betongelementer. Ved å benytte elementer som søyler kan man redusere prosjektet byggetids, byggelåns-renter, personellkostnader, kranleie og forsikringspremier.

Betongelement gir også lavere kostnader med vedlikehold og oppvarming, samt økte leieinntekter ved tidligere innflytting. Søyler og betongelement blir dermed kostnadeffektivt, ettersom man kan bygge store bruksareal og lange spenn på kort tid. Effektiv ressursutnyttelse gir også redusert materialbruk og færre transporter til byggeplass.

Søyler parkeringsanlegg betong fra NOBI
NOBI Bergen

Tett på kundene:

Vi er tett på med prosjektering, produksjon og montering av betongelement. NOBI Bergen har prosjekteringskontor med dyktige fagfolk for prosjektledelse-, utvikling og prosjektering.

Gjennom samspill med vår kompetanse og tekniske ressurser skaper vi gode prosjekter i fellesskap. Våre søyler er kortreist fra vår fabrikk på Voss – og leveres effektivt til store deler av landet.

Fra A-Å med NOBI som ett-stopp leverandør:

Som et ledende betong- og industrikonsern bistår NOBI landets entreprenører gjennom hele prosjektperioden. Våre virksomhetsområder dekker hele byggeprosessen fra A-Å:

Bredden av vår verdikjede kombinert med tekniske ressurser gjør at vi kan komplementere kontrakter og anbud med solid utførelse- og effektivitet. Det gjelder helt fra prosjektstart til oppfølgning og etterdokumentasjon.

BYGG HEADER

Ansvarlige leveranser:

For å gjennomføre verdiløftet «kvalitet for generasjoner» er HMS og kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter. Les mer.

Å være sertifisert forplikter! Vi jobber etter beste praksis for miljøledelse og arbeider aktivt med å redusere miljøbelastning til et minimum. Les mer.

Vi setter høye krav til oss selv, men har også tydelige forventninger til involverte samarbeidspartnere. Les mer.

Kontakt NOBI:

NOBI leverer søyler og betongelement til landets største entreprenører og byggeprosjekt. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.  

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no

Våre produkter

Skroll til toppen