Kummer og kumdeler

Kummer fra NOBI - Betongkummer - kummer i betong

Kummer og kumdeler fra NOBI:

Våre kumsystem er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av kummer til vann og avløpsledninger. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har NOBI god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. Produkter merket med NOBI Basal løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Previous slide
Next slide

Kumløsninger: Spillvann

Spillvann er alt vann som har vært brukt i for eksempel husholdninger, restauranter og industri. Uttrykket spillvann brukes særlig i forbindelse med ufortynnet kloakkvann (klosettvann og forurenset vann fra bad, oppvask og tøyvask).

Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en tilfredsstillende måte. Vannet som renner ut fra renseanlegget skal ikke forurense resipienten. Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjord eller annen vannkilde som mottar det rensede avløpsvannet.

Kumløsninger: Overvann

Overvann er vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier. Det er også lekkasjer fra drikkevannsrør og grunnvann som lekker inn i avløpsrørene.

For å hindre oversvømmelse av kjellere og gater, må ledningsnettet være i stand til å ta unna overvannet. En av de store utfordringene med klimaendringene er at mengden overvann øker. NOBI har løsningene som sikrer god håndtering.

Kumløsninger: Vannforsyning

For at vann skal bli regnet som drikkbart må det oppfylle visse kvalitetskrav. Drikkevannsforskriften innebærer strenge krav til alle vannforsyningssystemer. Forskriften gjelder alle former for vann som enten ubehandlet, eller etter behandling, skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak.

Kommunen har et betydelig ansvar når det gjelder vannforsyning. Kommunen kan legge ned forbud mot forhold som kan være helsefarlige, og kommunen har plikt til både å føre tilsyn med og lage beredskapsplan for all vannforsyning i kommunen.

Kumløsninger: Kabel og signalfremføring

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Trekkekummer av betong kan benyttes for belastningsgruppe B125 (uten trafikkbelastning) og D400 (med trafikkbelastning). D400 skal utføres med bunnplate.

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann og avløp.

Vi leverer rør og kummer til store deler av landet.

Vi er behjelpelig nå- og for prosjekter i fremtiden.

Send oss en forespørsel eller kontakt oss direkte.
Kontakt NOBI

Hvorfor velge betongprodukter til vann- og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens løsninger for rør og kummer. 

Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet:

Kummer og VA-produkter merket «VARIG» har lengre levetid, er mer bestandig, og har lavere CO2 fotavtrykk. Den nye betong-resepten VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG. 

Fordeler med kummer fra NOBI Basal:

NOBI tilbyr et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsnettet. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har vi  god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

• Tung, sterk og robust løsning
• Står stabilt ved igjenfylling/komprimering
• Lite utsatt for oppdrift
• Glatt utvendig overflate hindrer teleuttrekk av skjøt
• Motstår punktlast
• Komplett modulbasert byggekloss-system
• Tilpasset standard for kumtopper/gategods

Dimensjonering av kummer:

Standard kum er dimensjonert for å ligge i trafikkert veg med en maksimal dybde på 6 meter, kjegler og topplater skal motstå en last på minimum 300 kN. Bunnseksjoner skal motstå en (oppadrettet) last på 50 kN. Større laster, eller dybder over 6 meter må dimensjoneres spesielt.

Tetthet i kummer:

Kumelementer kan leveres tetthetskontrollert fra fabrikk, dersom det angis ved bestilling. Tetthetskontrollerte kumelementer er «T-merket» og kravene for tetthet gjelder både for utvendig og innvendig trykk. Ved behov for ekstra styrke eller tetthet ved tverrlast eller under montering, anbefales kum med innstøpt gummipakning (ig).

Previous slide
Next slide

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål rundt rør og kummer, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen