Toppmeny

Nedstigningskum

Basal Briljant

Ved å velge Basal BriljantTM har man alltid mulighet til å velge full renneløpshøyde. Noe som gir minimal oppstuvning i kummen.

Basal Briljant kummene støpes med SKG betong (selvkomprimerende betong). Dette gir svært glatte renneløp og perfekt finish. Hver gang!

Spesialtilpassede renneløpskummer

Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og alle rørtyper kan tilknyttes.

Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset kumpunktet, og en trenger ikke et stort utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene.

Basal BriljantTM leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser.

  • Liten fare for avleiringer!
  • Samme fall i muffe og renneløp som i rørstrekk (0 – 150 ‰)
  • Alle rørtyper kan tilknyttes
  • Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp
  • Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype

Tillatt rørdimensjon og maks muffeavvinkling i kumvegg

Basal BriljantTM :

– «Briljante» hydrauliske egenskaper
– Ingen avleiring
– Ingen oppstuving
– Alle rørtyper kan tilknyttes
– Kan leveres med forkjøvet sideløp
– Fall i renne og muffe fra 0-15 %
– Ikke behov for rørdeler

Les mer om Basal BriljantTM i Va-forum:

Nr 1 2014 Basal Briljant. Fra håndarbeid til industriproduksjon

Nr 2 2014 Produksjon av Basal Briljant

 

KONTAKT:

NOBI logo

 

Geir Gammelsrød
Salgskonsulent VA
Tlf 56 15 16 02 – Mobil 976 85 468
E-post: geir.gammelsrod@nobi.no

Kontakt lager Herdla

NOBI Askøy:
Tlf 56 15 16 00
Mjølkevikvarden 13, 5315 Herdla

E-post: post.askoy@nobi.no

Kontakt lager Blomsterdalen

NOBI Bergen:
Tlf 56 15 16 00
Lønningsflaten 25, 5258 Blomsterdalen

E-post: post.askoy@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS