Basal Briljant – Nedstigningskum

Basal Briljant spesialtilpasset renneløpskum

NOBI Basal Briljant™ – Spesialtilpassede renneløpskummer:

Alle renneløp er mulig. Basal Briljant er et unikt konsept for industriell fremstilling av renneløpskummer. Som kunde får du et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Basal Briljant er den perfekte kumløsning:

Med Basal Briljant tas skrittet vekk fra håndarbeid til industriproduksjon. NOBI produser briljantkummer med unike renneløp, spesialtilpassede og ideelle løsninger, og silkeglatte overflater i hver kum.

Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og alle rørtyper kan tilknyttes. Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset kumpunktet, og en trenger ikke et stort utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene. 

Basal Briljant™ leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser.

NOBI Basal Briljant - perfekt kum - renneløpskum spesialtilpasset

Fordeler med Basal Briljant:

Basal Briljant er en spesialtilpasset renneløpskum med muligheter for nedstigning. Med ingen særlige behov for rørdeler, gjør monteringen enkelt, raskt og effektivt. 

 • Liten fare for avleiringer!
 • Samme fall i muffe og renneløp som i rørstrekk (0 – 150 ‰)
 • Alle rørtyper kan tilknyttes
 • Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp
 • Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype
Basal Briljant nedstigningskum illustasjon
Previous slide
Next slide

Produksjon og levering:

NOBI Basal Briljant renneløpskummer støpes med SKG betong (selvkomprimerende betong). Dette gir svært glatte renneløp og perfekt finish – hver gang! 

Basal BriljantTM leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser.

Tilgjengelige rørkoblinger for Basal Briljant:
rørtilkoblinger basal briljant
basal briljant nedstigningskum oversikt tabell

Legg inn renneløpsdata - få kummen ferdig tegnet på mail:

Vi bistår med utformingen av Basal Briljant. Etter avtale vil konsulenter og byggherrer kunne få opprettet en brukerprofil slik at de selv kan prosjektere kummen. 

Muffen på inn- og utløp kan skråstilles fra 0-150 ‰ slik at
muffen får samme fall som kumrennen og tilkoblet rør,
uansett om fallet er stort eller lite.

 • Man kan velge 1, 2/3 eller 1/2 rennehøyde.
 • Det er også mulig å heve rennehøyden inntil 200 mm, slik at man alltid vil kunne få full rennehøyde, også ved innløpet selv om fallet i kummen er stort.
 • Fallet på bankettene kan også velges med to forskjellige fall, 1:100 og 1:50.
Steg 1
Alle relevante renneløpsdata (innløp, utløp, høyder, vinkler, samt type og dimensjon på rørtilkoblingene) registreres på nettsiden.
Steg 2
En 3D-modell av kummen blir prosessert gjennom en CAD-generator og sendes sammen med input-verdiene, som et PDF dokument automatisk tilbake til brukeren for godkjenning.
Steg 3
Kummen kan i tillegg leveres i et STP-format som gjør det mulig å implementere kummen i Autocad. Slik at den kan benyttes sammen med produkt-bibliotekene Novapoint og Focus VARDAK.
Previous slide
Next slide

Forhøyede sideløp:

Det er en stor fordel at spesielt sideløp utføres med et dropp
ned til hovedrenne, slik at en unngår avleiringer i sideløpene
og dermed redusert fare for kloakkstopp. Det er mulig å
utforme samtlige innløp med et dropp til hovedrenne.

Basal Briljant sideløp

Forskjøvne sideløp:

For å hindre overskylling av avløpsvann fra et sideløp til et motstående, kan sideløpene utformes med knekkløp, som et alternativ til drop i hovedrenne. Sideløpene kan utformes med 1 eller 2 knekk avhengig av hvor man ønsker at sideløpene tilknyttes hovedrenna. 

Ved å benytte 1 knekk for et sideløp og 2 knekk for et annet sideløp vil en få en kum med forskjøvne sideløp. I enkelte tilfeller vil også knekkløp sikre en bedre linjeføring på avløpsvannet slik at tapet i kummen reduseres.

Basal Briljant er støpt i en operasjon:

 1. Industriroboten freser ut renneløpene identisk med hva som er skissert på tilsendt PDF og step fil. Sluttresultatet blir som tegningsgrunnlaget hver gang! 
 2. Renneløpet som er frest ut av EPS-blokken, settes på en kjerne, og ytterformen lukkes.
 3. Stålformen fylles med selvkomprimerende betong.
 4. Etter herding fjernes EPS´en og kummen er ferdig med glatt
  overflate og optimal hydraulisk utforming.
Previous slide
Next slide

Hvorfor velge betongprodukter til vann- og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens rør- og kumløsninger.

Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet:

Basal Briljant og VA-produkter merket «VARIG» har lengre levetid, er mer bestandig, og har lavere CO2 fotavtrykk. Den nye betong-resepten VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG. 

Previous slide
Next slide

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål Basal Briljant, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen