Bekkeinntak dimensjonert for fremtiden: Inntaktsløsninger fra NOBI

Bekkeinntak fra NOBI - Inntaksløsninger i betong for vann og avløp

Fremtidens bekkeinntak:

Bekkeinntak i betong fra NOBI imøtekommer strenge prosjekteringskrav og begrenser skadeomfang ved ekstreme vannmengder.

Kostnaden av underdimensjonering:

Kostnader ved flom er som regel langt større enn det som stammer fra direkteskader på bolig og eiendom. Konsekvensen av stengte transportveier, forsinkelser i trafikken eller isolasjon av områder fører til store kostnader for samfunnet vårt. Ved å gjennomføre tilstrekkelige konsekvensutredninger forhindrer man å underdimensjonere inntakskonstruksjonen.

Bekkeinntak fra NOBI forhindrer vann på avveie og reduserer riskoen for flomdannelser. Våre inntaksløsninger i betong har høy kapasitet, lav fare for gjentetting og stor tilpasningsdyktighet. Som et ledende betong og industrikonsern fra Vestlandet har vi stor konsekvensforståelse rundt optimal vannhåndtering. 

Valgte inntaksløsning fra NOBI etter millionskade:

I slutten av 2020 gikk et stort rør tett i Bavallsvegen etter mye regn og uvær. Ved veianlegget var det ingen inntaksløsning, noe som medførte at kvister og skogavfall kom ned i bekken. Røret gikk deretter tett, vannet fosset nedover veien og tok med seg veiskulder/veibanen flere steder. Thomas i Voss Hage og Anlegg var UE for Presis Vegdrift for reperasjonsarbeidet:

– Vatnet gravde ut 1,5m djupt i vegskulder/vegbane fleire plasser, asfalten hang i lausa lufte fleire hundre meter. Akutt tiltak vart å knuse stikkrenne på toppen for å få vekk vatnet der. Fekk etter mykje om og men opna den og då slutta vatnet å renne i vegbane og skaden viste seg.

Før Etter
Nifs vossing eit bekkeinntak som er lett å få tak i og enkelt å montere. Tar relativ liten plass i forhold kapasitet og sedimenterings effekt. Og det har ein god løysning med vegg med hol i og rist på toppen. Ved ekstreme nedbørsmengder som gjer det til eit inntak som ikkje skal gå tett.

Spesialtilpasninger fra NOBI ble løsningen:

Etter å ha vært på befaring fant de raskt ut at det var behov for «noen bekkeinntak som hadde stor kapasitet, et sedimenteringsbasseng og et overløp for å ta under ekstreme nedbørsmengder». Etter å ha tatt kontakt med NOBI Voss, fikk de raskt høre om den nye inntaksløsningen «NIFS Vossing»:

– Dette virka som eit supert konsept, og me synte denne løysinga til SVV og fekk raskt tommel opp, for ein god og sikker løysning.  Då blei valget vårt  1 stk Nifs Vossing type stor, 1 stk  type liten og 1 stk vingemur.

Oppbygging av nytt bekkeinntak:

Anleggsgartneren fra Voss installerte en stor vingemur på toppen for å forhindre at millionskaden noensinne skulle gjenta seg. For å være sikker på at det ikke ville tette seg i fremtiden, ble det murt/plastrert på en ekstra stor slambasseng/sandfang – og rør under veien ble byttet ut. Thomas forklarer videre at:

– Lengre nede satte me ned Nifs Vossing liten type, for å ta overflatevatn frå terreng og eit stort areal på oppside av veg. Det blei òg satt ned for ein ekstra sikring, visst inntak på toppen gjekk tett igjen.

NOBI Basal Vingemur ble brukt nede ved en avkjøring til landbruksbakker. «Her valde me vingemur, for det var liten plass og mange røyr som kom inn til eit samlepunkt».

Inntakene er enkle å renske med grabb/skuffe. Og står veldig godt når det er montert, det er enkelt å kontrollere når inntak må tømmes. Ein har òg overløpsrista som ein ekstra forsikring når det kan fylles opp med masser i sedimenteringsbasenget.

Erfaringer med bekkeinntak fra NOBI:

Voss Hage og Anlegg, Presis Vegdrift og Statens Vegvesen var fornøyd med reparasjonarbeidet som ble utført. Anleggsgartner Thomas utdyper rundt sine erfaringer med Vingemur Vossing

– Nifs vossing eit bekkeinntak som er lett å få tak i og enkelt å montere. Tar relativ liten plass i forhold kapasitet og sedimenterings effekt. Og det har ein god løysning med vegg med hol i og rist på toppen. Ved ekstreme nedbørsmengder som gjer det til eit inntak som ikkje skal gå tett.

Vingemur i betong fra NOBI Basal - Inntaksløsninger fra NOBI

Selvrensende bekkeinntak fra NOBI:

Sammen med NVE, Bane Nor, Statens Vegvesen og COWI – har vi utviklet et selvrensende bekkeinntak: NIFS Vossing. Etter at prototypen ble utviklet i 2016 har produktet blitt høyt anerkjent.

Jeg har prøvd ut ulike konstruksjoner i flere år, og mener at «NIFS Vossing» er veldig bra og noe som Statens vegvesen bør satse på.
Statens vegvesen logo NOBI inntaksløsninger
Statens Vegvesen
Byggeleder

Satser på NOBI-løsningen:

Etter å ha prøvd ut det nye bekkeinntaket på en kritisk strekning over både jernbanen og E16 var byggelederen i vegvesenet enda mer overbevist av NOBI Basal Vingemur type Vossing:

– Selvrensende bekkeinntak som dette er spesielt egnet for kritiske steder med lange rørstrekk. Det har vært et stort fremskritt og jeg syntes aboslutt flere burde ta den i bruk.

Dimensjonert for fremtiden

Inntaksløsninger fra NOBI er med å trygge vann- og avløpssystemer både i dag- og for kommende generasjoner.

KONTAKT OSS

Bli bedre kjent med inntaksløsninger fra NOBI.
KLIKK HER

Stikkrenneløsninger fra NOBI:

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll.

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.

Bekkeinntak og inntaksløsninger fra NOBI i betong

Bekkeinntak fra NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp. Våre inntaksløsninger er med å forsikre trygge vann- og avløpssystemer både i dag- og for kommende generasjoner. 

Kulvert for vannhåndtering:

Prefabrikkerte kulverter fra NOBI kan også benyttes som drenering for større avløpsmengder eller som teknisk installasjon for spillvann, vann, overvann, gass og varme.

Ved enkelte tilfeller vil det også være behov for ekstrem hydraulisk kapasitet. I slike sammenhenger vil våre prefab kulverter være en god løsning. Pålitelig dimensjonering for styrkenivå, fleksibel utforming og rask montering forsikrer god fremdrift og sunn risikostyring for ditt prosjekt.

Kulvert for vannhåndtering - NOBI Samferdsel
Rørmagasin fra NOBI

Rørmagasin fra NOBI:

Med rørmagasin fra NOBI får du effektiv overvannshåndtering gjennom fleksible løsninger satt sammen av standard rør. Magasinene bygges opp på forskjellig måte avhengig av ønsket volum, renseeffekt, infrastruktur, infiltrasjon og andre parametre.

Oppbyggning av rørmagasin - NOBI Basal

Kontakt oss:

NOBI leverer bekkeinntak og betongprodukter til vann- og avløp til flere av landets største entreprenører og byggeprosjekter. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller prising av betongvarer. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen