Toppmeny

Basal skrårør

Nobi / Vann og avløp / Inntaksløsninger / Basal skrårør

Basal skrårør: 

Skrårør i betong med innstøpt tetningsring i gummi. Skrårør kan leveres med både spiss og muffe. 

Kontakt – Salg vann og avløpJeg ønsker et uforpliktende tilbud

skrårør tabell

skrårør illustrasjon

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik Soltvedt Selger rør og kummer 900 35 590 eirik.soltvedt@nobi.no

BASAL skrårør og andre inntaksløsninger:

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Stikkrenneløsninger: 

Åpne flomveier og stikkrenner med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for å redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Kapasiteten til stikkrenner/kulverter er enten styrt av innløpskontroll, eller utløpskontroll. Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming.

Beregningsprogram – Håndtering av overvann

Innløpskontroll: 

Stikkrenner av betong som har et fall større enn 6 ‰ og som ikke er for lange, har normalt innløpskontroll. For disse stikkrennene er vannføringen kun avhengig av vannstanden ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Lengden på stikkrenna og friksjonsforholdene i ledningen har ingen betydning for kapasiteten. Rør med innvendig korrugeringer må ha betydelig større fall for at røret skal ha innløpskontroll.

Kontakt – Salg vann og avløpJeg ønsker et uforpliktende tilbud

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik Soltvedt Selger rør og kummer 900 35 590 eirik.soltvedt@nobi.no

Virket dette som noe for ditt prosjekt? Benytt skjemaet nederst på siden for henvendelse om pristilbud eller generelle spørsmål. Vi hjelper deg gjerne med smarte og kostnadseffektive løsninger. 

Skal det legges rør og kummer handler det om å tenke langsiktig. De skal vare i minst hundre år og tåle enorme belastninger. Det skal rett og slett være bærekraftige og langsiktige løsninger som takler dagens og morgendagens utfordringer. 

Våre betongprodukter til VA trygger Norges Vann- og avløpssystemer i dag – og for kommende generasjoner. 

Kontakt NOBI:

NOBI logo

Geir Gammelsrød
Salgskonsulent VA
Tlf 56 15 16 02 – Mobil 976 85 468
E-post: geir.gammelsrod@nobi.no

Eirik Soltvedt
Salgskonsulent VA
Mobil: 900 35 590
E-post: eirik.soltvedt@nobi.no

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende pristilbud, eller mer informasjon om våre løsninger. 

Utvikling og hosting: Senson AS