Toppmeny

Basal Vingemur

Ved å anvende vingemur i innløpet til stikkrenner hindres vannmassene i å grave ut jordmasser under og på siden av rørene.

 
 

Tabell vingemur type/mål/vekt:

* kan variere noe avhengig av produsent

** Kan leveres med ig-skjøt DN 300 – 2000 og løs pakning DN 1200 – 2000

Vingemur kan leveres med energidreper som er egnet for bratte stikkrenner med fare for erosjon ved utløpet.

 

BASAL inntaksløsninger

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

 

KONTAKT:

NOBI logo

 

Salgskonsulent VA

Geir Gammelsrød
Mobil: 976 85 468
E-post: geir.gammelsrod@nobi.no

Eirik Soltvedt
Markedsføring/salg
Mobil: 900 35 590
E-post: eirik.soltvedt@nobi.no

Kontakt lager Herdla

NOBI Askøy:
Tlf 56 15 16 00
Mjølkevikvarden 13, 5315 Herdla

E-post: post.askoy@nobi.no

Kontakt lager Blomsterdalen

NOBI Bergen:
Tlf 56 15 16 00
Lønningsflaten 25, 5258 Blomsterdalen

E-post: post.askoy@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS