Toppmeny

Bekkeinntak

Utførelse – stikkrenner

BASAL inntaksløsninger

Stikkrenner bør i utgangspunktet dimensjoneres med innløpskontroll slik at kapasiteten til kulverten avhenger av vannstand ved innløpet, innløpets diameter og utforming. Rister holder større sedimenter, drivgods, mennesker og dyr ute av kulverten men er utsatt for gjentetting. Ristutforming er derfor av stor betydning for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

 

KONTAKT:

NOBI logo

 

Salgskonsulent VA

Geir Gammelsrød
Tlf 56 15 16 02 – Mobil 976 85 468
E-post:geir.gammelsrod@nobi.no

Eirik Soltvedt
Markedsføring/salg
900 35 590
eirik.soltvedt@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS