Basal Sandfang

Basal Sandfang | Betongkummer sandfang med infiltasjon

Basal Sandfang:

Basal Sandfang benyttes på private- og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Oppbygging av Basal Sandfang:

Basal sandfang bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolumet være minimum 0,8 m3.

I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000. Se illustrasjonen for utforming av Basal Sandfang med hhv. flat- og kulebunn. 

Basal sandfang med flat og buet bunn

Dykker til Basal sandfang:

I vegnormal N500 vegtunneler, står det at sandfang skal utstyres med dykker i brannsikkert materiale. I slike tilfeller bør dykker i støpejern benyttes.

  • Leveres std. ved DN 160 og DN 200.
  • Lav vekt, enkel å montere.
  • Det blå lokket flyter opp hvis det dannes en ishinne i sandfanget og hindrer lokal oversvømmelse på terrenget.
  • Leveres med tine/stakestuss som standard.
sandfang illustrasjon

Basal IFS-kum - En kombinasjon av infiltrasjon og sandfang:

Overvannet bør håndteres lokalt og IFS kummen er et godt alternativ til tradisjonelle sandfang hvor en ønsker å integrere flere små lokale overvannstiltak. Ved kraftig regnskyll kan overvannet inneholde betydelig mengder med eroderte masser som vil påvirke infiltrasjonsevnen. En bør derfor vurdere å øke infiltrasjonsarealet rundt IFS-sandfanget ved bruk av for eksempel en drensledning og/eller sikre bedre tilbakeholdelse av finstoff.

BASAL IFS Kum Infiltrasjon Sandfang kumme

Kvalitet - Basal Sandfang:

Alle kummer NOBI produserer og som merkes “Basal” produseres i henhold til NS 3139; Kummer av betong. Dette forsikrer at kummene varetar de beste funksjonsegenskaper, som eksempelvis tetthet i skjøt. NOBI er underlagt streng internkontroll, samt tredjepartskontroll fra Kontrollrådet – slik at du som kunde alltid er forsikret om at produktene du mottar innehar den beste kvaliteten. 

Previous slide
Next slide

Hvorfor velge betongprodukter til vann- og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens rør- og kumløsninger.

Nye betongrør med mindre sement og økt bestandighet:

Basal Sandfang og VA-produkter merket «VARIG» har lengre levetid, er mer bestandig, og har lavere CO2 fotavtrykk. Den nye betong-resepten VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong. Betongsammensetningen har mindre sement, lavere CO2 fotavtrykk, og benyttes på alle rør og kumprodukter som merkes VARIG. 

Previous slide
Next slide

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål om Basal Sandfang, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen