Toppmeny

Basal Sandfang

Nobi / Vann og avløp / Kummer og kumdeler / Basal sandfang

Basal Sandfang:

Basal sandfang benyttes på private- og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. 

basal sandfang Kontakt – Salg vann og avløpJeg ønsker et uforpliktende tilbud

Basal sandfang bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolumet være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000. Se illustrasjonen under for utforming av Basal Sandfang med hhv. flat- og kulebunn

LES OGSÅ: BASAL IFS Kum – En kombinasjon av infiltrasjon og sandfang. Se mer om dette lenger ned på siden. 

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Basal Dykker: 

NB: I vegnormal N500 vegtunneler, står det at sandfang skal utstyres med dykker i brannsikkert materiale. I slike tilfeller bør dykker i støpejern benyttes.

  • Leveres std. ved DN 160 og DN 200.
  • Lav vekt, enkel å montere.
  • Det blå lokket flyter opp hvis det dannes en ishinne i sandfanget og hindrer lokal oversvømmelse på terrenget.
  • Leveres med tine/stakestuss som standard.

sandfang illustrasjon

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

BASAL IFS-Kum: – En kombinasjon av infiltrasjon og sandfang. 

Overvannet bør håndteres lokalt og IFS kummen er et godt alternativ til tradisjonelle sandfang hvor en ønsker å integrere flere små lokale overvannstiltak. Ved kraftig regnskyll kan overvannet inneholde betydelig mengder med eroderte masser som vil påvirke infiltrasjonsevnen. En bør derfor vurdere å øke infiltrasjonsarealet rundt IFS-sandfanget ved bruk av for eksempel en drensledning og/eller sikre bedre tilbakeholdelse av finstoff.

BASAL IFS Kum Infiltrasjon Sandfang kumme

Vil du vite mer om denne løsningen og hvordan den passer inn i ditt prosjekt?

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Kvalitet – Basal Sandfang:

Alle kummer NOBI produserer og som merkes «Basal» produseres i henhold til NS 3139; Kummer av betong. Dette forsikrer at kummene varetar de beste funksjonsegenskaper, som eksempelvis tetthet i skjøt. NOBI er underlagt streng internkontroll, samt tredjepartskontroll fra Kontrollrådet – slik at du som kunde alltid er forsikret om at produktene du mottar innehar den beste kvaliteten. 

Virket dette som noe for ditt prosjekt? Benytt skjemaet for et uforpliktende pristilbud eller andre generelle spørsmål. Vi hjelper deg gjerne med smarte og kostnadseffektive løsninger. 

Kontakt NOBI:

NOBI logo

Geir Gammelsrød
Salgskonsulent VA
Tlf 56 15 16 02 – Mobil 976 85 468
E-post: geir.gammelsrod@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS