Toppmeny

Basal Hjelpesluk

Nobi / Vann og avløp / Kummer og kumdeler / Basal Hjelpesluk

Basal Hjelpesluk:

Overvann fra terreng og veigrøfter samles i Basal hjelpesluk som kan kobles til sandfangkummer før overflatevann ledes inn på kommunal ledning. 

hjelpesluk illustrasjon

Kontakt – Salg vann og avløpJeg ønsker et uforpliktende tilbud

Boring/pakning tilpasses rørtype og dimensjon. Kan også leveres med innstøpt muffe. Se tabellen under for mer informasjon og spesifikasjoner om Basal Hjelpesluk. Du finner mer informasjon om våre topplater her

hjelpesluk tabell størrelser og informasjon

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Basal Sandfang: 

Basal sandfang benyttes på private- og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. 

LES MER OM OM BASAL SANDFANG FRA NOBI HER. 

Basal sandfang bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolumet være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000. Se illustrasjonen under for utforming av Basal Sandfang med hhv. flat- og kulebunn

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

Håndtering av overvann – Beregningsprogram: 

Programmet kan benyttes for å:

  • Undersøke overflateavrenningen til et område (Vis nedbørsdata)
  • Beregne nødvendig fordrøyningsvolum
  • Dimensjonere et infiltrasjonsanlegg

Lenke til beregningsprogrammet. 

Programmet må kun benyttes av faglig kompetente personer som kan godkjenne resultatene fra dimensjoneringsprogrammet.

Geir Gammelsrød Selger rør og kummer 976 85 468 geir.gammelsrod@nobi.no

NOBI Overvannsløsninger: 

Utviklingen av flomhendelser i Norge de siste årene viser at klimaet er i endring, og at vi stadig får mer intense nedbørhendelser. Klimaendringer i kombinasjon med fortetting og urbanisering resulterer i stadig hyppigere oversvømmelser og skadeepisoder. Økning av tette flater, som er karakterisk for byutvikling, i kombinasjon med klimaendringene vil naturlig gi mer overvann på overflaten. Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.

Kvalitet – Basal Hjelpesluk:

Alle kummer NOBI produserer og som merkes «Basal» produseres i henhold til NS 3139; Kummer av betong. Dette forsikrer at kummene varetar de beste funksjonsegenskaper, som eksempelvis tetthet i skjøt. NOBI er underlagt streng internkontroll, samt tredjepartskontroll fra Kontrollrådet – slik at du som kunde alltid er forsikret om at produktene du mottar innehar den beste kvaliteten. 

Virket dette som noe for ditt prosjekt? Benytt skjemaet for et uforpliktende pristilbud eller andre generelle spørsmål. Vi hjelper deg gjerne med smarte og kostnadseffektive løsninger. 

Kontakt NOBI:

NOBI logo

Geir Gammelsrød
Salgskonsulent VA
Tlf 56 15 16 02 – Mobil 976 85 468
E-post: geir.gammelsrod@nobi.no

Utvikling og hosting: Senson AS