Gategods til prosjekt

Gategods fra NOBI

Gategods til prosjekt:

NOBI er et av landets største distributører av gategods av støpejern og øvrige produkter til gatemiljø. Vi har et utstrakt samarbeid med Furnes Jernstøperi som gjør oss leveringsdyktig til selv de største prosjekter, anbud og rammeavtaler. Her kan vi levere alt innen gategods i støpejern, som blant annet rammer, rister, lokk og sluk i standard dimensjoner i tråd med trafikkbelastninger.

Rammer og lokk til enhver trafikkbelastning:

Gategods fra Furnes er kompatibel med våre betongprodukter til vann og avløp. NOBI tilbyr komplette VA-leveranser, hvor både rammer og lokk inngår i vårt standard lagersortiment. 

Gategods som kumlokk, rammer, rister og sluk produseres i støpejern og leveres i ulike klassifiseringsgrupper etter bruksområde. Det stilles stadig høyere krav til lokk og rammer i trafikkerte områder. Økende trafikk og tyngre kjøretøyer medfører behov for enkel vedlikehold, sterke produkter og fleksible løsninger. 

Rammer og lokk - Gategods fra NOBI Furnes

NOBI tilbyr rammer og lokk fra Ø200 - Ø800:

Previous slide
Next slide

Kjeftsluk:

Når det regner som mest er det viktig å få bort overvannet fra veibanen. Gategods kan enkelt integreres med kantsteinen i veikanten for sømløs integrasjon mot vann- og avløpssystemer. 

Kjeftsluk leveres i ulike varianter; avvisende/ikke avvisende, frontrist/frontlokk. Monteres enkelt på kumsystemer med flytende kjeftslukramme. Trykk her for å se spesifikasjoner og annet utvalg av kjeftsluk:

Rennesteinsluk:

NOBI tilbyr også premium rennestenssluk med teleskopiske rammer og rist. God gjennomstrømningsareal, flere dimensjoner. 

rennestenssluk fra NOBI Furnes gategods i støpejern

LOD - Sluk:

LOD kjeftsluk leveres med underramme og premium lokk med pakning. Avvisende front, kort/lang spredeplate etter behov.

LOD-sluk NOBI Furnes gategods til regnbed

Regnbed fra NOBI:

Vi har løsningene som sikrer effektiv gjennomstrømming av overvann til regnbed eller avlastning til avløp/sandfangskum. Enkle systemer med LOD-sluk fra Furnes eller mer omfattende regnbed bygget opp av trekkekummer fra NOBI. 

Regnvannet er en ressurs. Kontakt oss for grønn flomsikring og effektive løsninger for regnbed. 

Regnbed fra NOBI med Lod-Sluk gategods furnes
Gategods ledelinjer fra Furnes NOBI

Gatemiljøprodukter fra NOBI:

NOBI er totalleverandør og en ledende distribitør av gategods og støpejernsprodukter til gatemiljø og byrom. Støpejernsprodukter har et godt samspill med betong, asfalt, granitt og beplantning. 

Vi tilbyr et komplett utvalg av gategods og gatemiljøprodukter til prosjekt. Spesielt treplantekummer og ledelinjer i støpejern er høyst aktuell for moderne byrom og urbane miljøer. Les mer her:

Øvrig gategods til prosjekt:

Vi leverer betong- og støpejernsprodukter fra A-Å. Innen gategods kan NOBI tilby følgende produkter fra Furnes: 

Kontakt NOBI:

NOBI leverer gategods og støpejernsprodukter til flere av landets største entreprenører og byggeprosjekter. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen