Grønn flomsikring med regnbed

Regnbed fra NOBI

Regnbed fra NOBI:

Med færre permeable arealer tilgjengelig må det fasiliteres for naturlig drenering. Regnbed fra NOBI sørger for at overvannet tar lenger tid for å nå ledningsnettet. Bli bedre kjent med våre løsninger for regnbed til infrastruktur- og samfunn.

Hva er et regnbed?

Regnbed er en fordypning i terrenget som effektivt funkerer som en beplantet forsenkning. Fra toppen ser det nesten ut som en hage i veikanten, men er i praksis  skreddersydd for å samle, fordrøye og rense overvann fra omgivelsene. 

Regnbed er en fleksibel løsning som sikrer høyere vannkapasitet og lokal disponering av overvann. Man oppnår en reduksjon av avrenningen gjennom fordrøyning, noe som effektivt forhindrer skadelig oversvømmelse. Et nyttig tiltak i urbane strøk. 

nobi regnbed samferdsel
plantekasser i betong fra nobi - illustrasjon effekter

Oppbygging av regnbed:

Vi har løsningene som sikrer effektiv gjennomstrømming av overvann til regnbed eller avlastning til avløp/sandfangskum. Enkle systemer med LOD-sluk fra Furnes eller mer omfattende regnbed bygget opp av trekkekummer fra NOBI. 

Regnvannet er en ressurs. Kontakt oss for grønn flomsikring og effektive løsninger for regnbed. 

NOBI Regnbed: Modulbasert system.

Arealeffektiv og miljøvennlig overvannsløsning fra NOBI. Våre regnbed er et modul-basert system som kan bygges opp av NOBI Trekkekummer

Regnbedet er utformet med et nødoverløp som sikrer bortledning av overvannet til underliggende fordrøynings-volum ved kraftige regnskyll, og i tilfeller hvor frost reduserer infiltrasjonsevnen i vekstmediet. Forurenset overvann renses i vekstmediet før det infiltreres i underkant av kummen.

nobi regnbed illustrasjon oversikt
treplantekummer fra nobi - blågrønn faktor

Fordeler med regnbed fra NOBI:

  • Renser forurenset overvann ved filtrering i vekstsonen.
  • Integrert fordrøyningsvolum med nødoverløp sikrer funksjon i perioder med frost og redusert infiltrasjonsevne, og hindrer lokale oversvømmelser ved kraftige regnskyll.
  • Modulbasert og kan bygges opp der det er plass.
  • Tilfører blå-grønn faktor (BGF) til prosjektet
Previous slide
Next slide

LOD-sluk:

En effektiv løsning for å lede vannet fra veibanen til regnbed. For det moderne byrom kombinerer LOD-sluk et fokus på vegetasjon og funksjonalitet. Overvannet håndteres effektivt og fordrøyes gjennom innordnede kumsystemer og regnbed. 

LOD kjeftsluk leveres med underramme og premium lokk med pakning. Avvisende front, kort/lang spredeplate etter behov.

Regnbed fra NOBI med Lod-Sluk gategods furnes

Gategods og gatemiljøprodukter til prosjekt:

NOBI er et av landets største distributører av gategods av støpejern og øvrige produkter til gatemiljø. Vi har et utstrakt samarbeid med Furnes Jernstøperi som gjør oss leveringsdyktig til selv de største prosjekter, anbud og rammeavtaler.

Her kan vi levere alt innen gategods i støpejern, som blant annet rammer, rister, lokk og sluk i standard dimensjoner i tråd med trafikkbelastninger.

NOBI Treplantekummer og plantekasser i betong:

NOBI treplantekummer gir god plass til trærnes røtter på plantetidspunktet. Treplantekummer fra NOBI støpes i betong og leveres som løse elementer, flatpakket på pall. Enkel montering.

Leveres med innstøpte løfteanker. Elementene kan skjøtes sammen i lengderetningen og stives av sidevegs med betongdragere. Det kan på forespørsel leveres armerte betonglokk for større areal med tilpasset åpning for tregruberist. 

Kontakt NOBI:

NOBI leverer produkter til regnbed for fremtidens byrom og urbane områder. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller prising av betongvarer. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

    Våre produkter

    Skroll til toppen